REKLAMA

Na zvládnutie pravopisných zručností potrebujú niektoré deti viac času, a preto je nevyhnutné precvičovať preberané pravopisné javy. Kľúčovou témou v 3. ročníku sú vybrané slová. Je dôležité, aby sa ich žiaci naučili správne a nezafixovali si nesprávny pravopis. Preto je vhodné pomáhať dieťaťu precvičovaním pravopisu aj v domácom prostredí.

Tento článok pomôže rodičom nielen spraviť si prehľad o učive zo slovenského jazyka, ale poskytuje aj množstvo cvičení na domácu prípravu, aby deti zvládli diktáty pre 3. ročník ZŠ bez strachu a výrazných problémov. Bonusom sú dve prezentácie, aby si deti mohli samostatne precvičovať pravopisné zručnosti. 

Na nácvik pravopisu v ďalších ročníkoch sme pre vás pripravili články Diktáty pre 2. ročník: Súhrnné opakovanie a precvičovanie pravopisných javov a Diktáty pre 4. ročník: Pomôžu ti zlepšiť pravopis.

Aké zameranie majú diktáty pre tretiakov

 1. Opakovanie učiva z druhého ročníka základnej školy
 2. Slová s l, ĺ, r, ŕ
 3. Vybrané slová po b
 4. Vybrané slová po m
 5. Vybrané slová po p
 6. Opakovanie učiva za 1. polrok
 7. Vybrané slová po r, s
 8. Vybrané slová po v, z
 9. Slovné druhy
 10. Opakovanie učiva z 3. ročníka základnej školy

Hodnotenie diktátov

Kontrolné diktáty v 3. ročníku majú 30 až 40 plnovýznamových slov. Chybou je akákoľvek chyba z učiva, ktoré sa preberalo. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu, teda napríklad zle napísané i/y a nenapísaný mäkčeň je jedna chyba. Nerozlišujeme tzv. veľkú a malú chybu.

Chybou je aj:

 • nečitateľné písmo,
 • vynechané alebo navyše napísané písmeno alebo slovo,
 • písmeno alebo slovo navyše,
 • nesprávne interpunkčné znamienko,
 • nesprávne použité alebo chýbajúce diakritické znamienko,
 • zle rozdelené slovo na konci riadka.

Zaujme ťa tiež: Najkrajšie blahoželania k meninám: Vyber si vinš, prianie či sms

diktáty pre tretiakov

Rovnaké chyby v rovnakom slove sa hodnotia ako jedna chyba. To znamená, že chyba v koreni slova,  sa počíta  za jednu chybu aj v iných tvaroch toho istého slova (napríklad  bík, o bíkovi ). V prípade, že sa rovnaký zle napísaný jav vyskytuje v rôznych slovách, počíta sa ako viac chýb (napríklad  šikovný chlapci, dobrý priatelia). Na opravu chýb sa používajú korektorské značky.

Na hodnotenie diktátov sa používa stupnica:

 • 0 – 1 chyba = 1
 • 2 – 4 chyby = 2
 • 5 – 7 chýb = 3
 • 8 – 10 chýb = 4
 • 11 a viac chýb = 5

Diktáty pre 3. ročník

Ku každej téme uvádzame: 1. cvičenia, 2. nácvičný diktát, 3. kontrolný diktát. Ku každému nájdete niekoľko verzií.

Cvičenia tvoria slová alebo slovné spojenia s javmi, ktoré sa precvičujú. Nácvičné a kontrolné diktáty sú vety, ktoré môžu, ale nemusia na seba významovo nadväzovať. Pri diktovaní najskôr prečítajte celú vetu, potom diktujte vetu po častiach a nakoniec ešte raz zopakujte celú vetu. Po dokončení cvičenia alebo diktátu prečítajte text ešte raz. Dieťa musí vedieť vysvetliť pravopis. Napríklad: V slove hmýri sa  sa píše tvrdé y, lebo je to vybrané slovo; v slove mihá sa píše mäkké i, lebo to nie je vybrané slovo; v slove hodiť sa píše mäkké i, lebo ď je mäkká spoluhláska; v slove dýchať sa píše tvrdé y, lebo d je tvrdá spoluhláska.

Zopakuj si aj: Obojaké spoluhlásky: Poznáš ich všetky?

Ako postupovať pri písaní nácvičného diktátu

 Zvládnutie pravopisu si vyžaduje správny postup a niekedy aj dostatok trpezlivosti, pretože niektoré deti potrebujú viac času na precvičovanie. To najdôležitejšie z metodiky nácviku zhrnieme v niekoľkých bodoch.

 •  Pri osvojovaní pravopisného javu je dôležité, aby si ho hneď na začiatku osvojilo dieťa správne, pretože odstránenie takejto chyby zaberie veľa času a úsilia. 
 • Na to, aby žiak vedel používať pravopisné pravidlá, musí ich poznať a rozumieť im. Napríklad, aby po tvrdej spoluhláske napísal v koreni slova tvrdé y/ý, musí poznať nielen toto pravidlo, ale aj tvrdé spoluhlásky. Je teda správne, keď pred nácvikom pravopisu zopakujeme daný jav a uistíme sa, že dieťa tomu rozumie.  
 • Keď toto zvládne, nasleduje obdobie upevňovania pravopisných zručností. Pod pravopisnou zručnosťou rozumieme situáciu, keď žiak vedome využíva svoje pravopisné znalosti, teda že nejde o náhodu alebo tipovanie.  
 • Práve na túto fázu upevňovania sme v našich diktátoch pripravili cvičenia v 1. bode. Ide o slovné spojenia s vysokou frekvenciou precvičovaného javu. Skúste postupovať tak, že pri písaní dieťa nahlas odôvodní pravopis. Napríklad: V slove chystajú sa po ch píše tvrdé y, lebo ch je tvrdá spoluhláska. V slove zmizla sa po m píše mäkké i, pretože to nie je vybrané slovo.

 •  Nezabudnite tiež na to, že dieťa v tomto veku sa dokáže sústrediť určitý čas (15 – 20 minút), potom jeho pozornosť klesá. Je dobré meniť typ cvičenia. Preto v našich prezentáciách nájdete aj doplňovacie cvičenia. 

Prezentácia Precvičovanie pravopisu pre 3. ročník

Diktáty pre 3. ročník si môžu vaše deti precvičiť aj samostatne, bez pomoci rodiča, v dvoch prezentáciách Precvičovanie pravopisu pre 3. ročník. Stačí kliknúť na prezentáciu a posúvať sa šípkou. K jednotlivým preberaným témam je prvá snímka s vynechanými hláskami a nasledujúca s doplnenými na skontrolovanie. Ku každej prezentácii je k dispozícii PDF verzia s úlohami a riešenia si skontrolujete v prezentácii.

Diktáty na opakovanie učiva z druhého ročníka základnej školy

1. mlyn, komín, mlynár, učiteľka, oddýchol si, chýbali, zľakli sme sa, často spieva, ticho, blýskalo sa, nič nevie, môj priateľ, opäť pršalo, ťažko kráča, úrodná pôda, jemná kožušinka,

kytica ruží, veľká chyba, kočík, dedina, potí sa, často kýcha, čižma, náš Dunčo, moje kružidlo, ticho, liečivá žihľava, jaskyňa, maliny a čučoriedky, mesiac a deň,

2. Nikomu neublížila. Vždy si chystá svoje pomôcky do školy. Nechýba dnes niekto? Cítiš sa zle? Moji bratranci sú cudzinci. Vôbec sa to nehýbe. Ideš do Košíc? Motýľ jemne pohyboval tykadlami. Sadol si na kvietok. Všade je príjemne teplo.

Tento týždeň dostala nové lyže. Tešila sa na výlet do Tatier. Chytro sa blížila búrka.  V diaľke hrmelo a blýskalo sa. Potichu vošla do kuchyne a nechala odchýlené dvere. Prichystala čaj s medom a mätou.

Mamička v kuchyni varí obed. Danka a Janka chystajú taniere a lyžice. Tešia sa na polievku a mäkké mäsko. Chutí im aj kysnutý koláč. Po dobrom obede všetci oddychujú.

Po lúke cvála žriebä. Mačička Líza pije mlieko. Babka sa stará o hydinu. Prines vajíčka! Urobíme si palacinky s džemom. Mám rád aj chlebík s vajíčkovou nátierkou. Tešíte sa na prázdniny?

3. Opäť prišla jeseň. Vietor rozfúkal farebné lístie. Kŕdle vtákov pretínali mračná na oblohe. Horou pomaly kráčal horár. Na brehu plytkého potoka zbadal slimáka. Chytil ho do dlane a položil na mäkkú machovú deku. Všade navôkol bolo cítiť nádhernú vôňu lesa.

Vošla pani učiteľka. Usmiala sa na žiakov. Anička zarecitovala básničku. Vedela ju celú naspamäť. Tretiakom dnes chutil obed v školskej jedálni. Vierka jedla slepačiu polievku. Marienka má rada morčacie prsia a kolienka.

Môj dedo Martin žije na dedine v starom mlyne. Na dvore chová päť  kačíc a inú hydinu. Jeho šibalské oči žiaria šťastím. Vždy má pre mňa nachystanú moju obľúbenú malinovú tyčinku. V lete spolu chodíme do lesa na brusnice. Osviežime sa v plytkom potôčiku?

Diktáty na slová s l, ĺ, r, ŕ

1. pokrčený obrus, hľadí do diaľky, boľavý kĺb, žltá vlna, rozvrh na štvrtok, jabĺčko, plný tanier, včelí úľ, hŕba lístia, mrholilo a pršalo, strmý svah, klbko vlny, krmivo,

2. Veľmi sa bál hĺbky. Zjedol plný tanier polievky. Včera večer zľahka spŕchlo. Bolel ju prst. Kričala z celého hrdla. Držal ho pevne za ruku. Obrúsok navlhči vodou!

Dnes svieti hrejivé slniečko. Hŕba detí sa ide hrať k potoku. Pod vŕškom žije krtko. Pod zemou bolo vyhĺbené bludisko.  Krt sa tam stočil do klbôčka. Na brehu rastie veľká vŕba. V záhrade máme vŕzgajúcu bránku. Na jabloni rastú červené a žlté jabĺčka. Lieta tu kŕdeľ škorcov. Čo urobia?

3. Na školskom dvore máme kĺzačku. Vždy sa okolo nej zhŕkne kŕdeľ detí. Všetci sa chcú kĺzať. Iba Paľko mĺkvo čaká a opiera sa o stĺp. Má strach. Zrazu ho Janka chytí za ruku a ťahá ku kĺzačke. Spustia sa spolu. Paľko sa usmeje a podá jej žlté jabĺčko.

Od  rána pražilo slnko. Mačiatko bolo smädné. Strčilo ňufáčik do mlieka a hltavo ho chlípalo. Kráčali sme po cestičke. Doviedla nás k potôčiku. Sadli sme si do tieňa a počúvali žblnkot vlniek. Pri brehu rástla pŕhľava.

Oplatí sa tiež pozrieť: Diktáty pre 4. ročník: Pomôžu ti zlepšiť pravopis

Pod vŕškami začalo popŕchať. Slniečko už nehreje. Kŕdeľ vrán vyletel z tŕnia. Hlboko v lese je veľa vlkov. Na vrcholci stromu sedí krkavec. Začalo mrznúť. Bude dlhá zima. Trnky majú trpké plody. Jablká vydržali až do Vianoc. Pozdĺž potoka rastú žlté púpavy. Červené jabĺčka sú sladké.

Potrebujete si zopakovať?

Diktáty na vybrané slová po b

1. nábytok, býk, bidlo pre sliepky, bývať v Bytči, bytosť, slabika, bitkár, zbytočný, bitkár, bydlisko, babička, Sibír, zbytok, úbytok váhy, byvol, násobilka,

srdce bije, liečivá bylina, dlhý bič, zbytočná bitka, tovar na odbyt,  zrelé obilie, stará bylinkárka, neobyčajná rozprávka, veľký gombík, rozbitý krčah, pekný nábytok,

2. Z obilia zomleli múku. Bystrík býva v Banskej Bystrici v peknom byte. Zvony bijú na poplach. Neobyčajná bylina je liečivá. Prestaň sa biť! Gabika chce byť zdravá. Slovo zbytočný má tri slabiky. Kanárik sedí na bidle.

Byľ prvosienky má krátke listy. Bizón sa podobá na byvola. V izbe chýba nábytok. V škole nepoužívaj mobil! Dobytok sa pasie pri bystrom potôčiku. Nemám rád bitkárov. Babička má vo svojom byte starožitný nábytok.

3. Moja babička býva na dedine. Kedysi si ľudia ťažko zarábali na živobytie. Zbierali liečivé bylinky. Ubytovali sa v horskej ubytovni. Na školskom dvore sme hrali vybíjanú. Chcel by som byť kuchárom. V obilí sme zazreli býka. Obyčajne hráva na bicích nástrojoch.

REKLAMA

Na jar sadáme na bicykle a ideme na bylinky pre babičku. Chcela by z nich nachystať čaj. Pri ceste rastie obilie. V diaľke sme začuli hromobitie. Začalo pršať. Zrazu sme chceli byť doma. Vošli sme do starého obydlia. Nebol tam nábytok ani bidielko pre vtáčika. Okná boli porozbíjané.

...

Diktáty na vybrané slová po m

1. pošmyknutie, nové mobily, omyl, zmija, podaj mi, mydliny, milý Milan, mykal plecom, kominár, posledná minúta, mihali  sa a mykali, omyl, zemina na bylinky, gumička do vlasov,

šmykľavá cesta, peniaze pre mýtnika, kominárov omyl, priesmyk v horách, dlhé mihalnice, voňavé mydlo,  hmyzožravec, mihať a mykať, myšacia diera, mixér pre mamičku, šmýkať sa dolu vŕškom,

2. My sme žiaci tretieho ročníka. Vieme umývať riad. Myká ma za rukáv. Požičiaš mi pero? Milka je milé dieťa. Mirke vypadla miska z ruky. Jej namyslenosť v okamihu zmizla. Minule som sa pomýlil. Zmija je jedovatý had. Minul všetky mince. Priesmyk je nebezpečný.

Čo si o tom myslíme my?  Kominár čistil komíny. Pri mýtnikovom domčeku bývala myšia rodinka. Mirka má zmysel pre poriadok. Tak mi treba. Mal som myslieť na šmykľavé chodníky. Mirko sa dnes často mýlil.

Na okne sa dačo mihlo. Bola to mucha. Sedela na nábytku. Emil ju pozoroval. Odrazu mucha zmizla. Mucha zabzučala a sadla si na misu. V správach hovoria o priemyselnom parku. Emil premýšľal. Nemohol by som písať o myšiach?

3. Milan rozmýšľal o svojom budúcom povolaní. Dvere sa musia vždy zamykať. Mamička vyžmýkala bielizeň a do umývačky vložila riad. Zmija zmizla v obilí. Milka nie je namyslená. Mačka sa hrá s myšou. Sú to samé nezmysly. Pošmykol sa na ľade.

Mysleli sme na tetu Kamilu. Veľmi sa bojí myšiek a zmije. V záhrade ma mykol za rukáv Miško. Päť minút ticho pozoroval hmýrenie hmyzu. Bolo naozaj horúco. Vzal som mince a šiel som do obchodu po minerálku.

Tiež si pozri: My alebo mi: Vyhnite sa častej chybe! 

Diktáty na vybrané slová po p

1. pichliače, pýr, pykala za svoje skutky, napil sa mlieka, veľké písmená, kopytá našej kobyly, opica, pýcha, piškóty, opytovacie zámená, v pivnici, napísala pozdrav,

pýtať sa na úlohu, piskot myšiek, ježkove pichliače, pytliaci a piráti, prepychové bývanie, prepichnutá lopta, opytovacia veta, zvuk píšťalky, dupot kopýt, špina na čižme,

2. Dnes som pila len minerálku. Opýtala som sa tety. Opäť sa zapýrila. Vždy pykal za iných. Adresu napíš správne! Pytliaci by mali dostať veľký trest!

Opýtaj sa otca! Klinec ho pichol do chodidla. Piješ dostatok tekutín? Nemal by byť taký pyšný. To my sme sa pískali. Žije vo veľkom prepychu. Zviera má pysk.

 3. Pýši sa svojím pekným písmom. Väzeň si odpykával trest. Z dvora začul pisk píšťalky. Malá Janka sa od hanby zapýrila. Za opytovacou vetou píšeme otáznik. Bodliaky majú nepríjemné pichliače. Kapitán lode rozprával príbehy o pirátoch. V pysku má ostré zuby.

 

Diktáty na opakovanie učiva za 1. polrok

1. mäkká slabika, nadbytok obilia, ostré hryzáky, kŕdeľ sýkoriek, strýko Richard, rinčanie skla a ryčanie zvierat, veselo si pískal, dobiť kredit,

2. Vymýšľame si vtipné príbehy. Obyčajne bijú na bubny. Pri vode sa hmýri veľa hmyzu. Podaj mi pohár vody! Dobehol za tri minúty. V byte je moderný nábytok. Vrátka vŕzgali. Raz si Dunčo prepichol labku. Pyká za svoju nepozornosť.

Naša babička bývala v Myjave. Za jej domom sa pásol dobytok. Ujo Kamil dal kobyle vodu. Stála pri vedre a prežúvala v pysku trávu. Na neďalekom kríku sa hmýril hmyz. Ticho prerušilo neobyčajné pískanie. Rýchlo začalo pršať. Blíži sa búrka?

3. Chcel by sa stať poľovníkom. Pije bylinkový čaj. V Bystrici býva babička Milka. Miško sa bude lyžovať a šmýkať. Dedko sa stará o dobytok. Je pyšný na svoju kobylku. Chráni zver pred pytliakmi. Kominár premýšľa. Nepošmykne sa na streche?

Ďalšie diktáty nájdeš TU >>>

Diktáty na vybrané slová po r, s

1. hríbové rizoto, sýty synáčik, ryžový nákyp, malé sitko, teplá prikrývka, ríbezľový krík, presýpacie hodiny, krištáľovo čistá voda, ťažká krížovka, nosidlá, trasie sa ako osika, úryvok príbehu,

rinčať reťazou, rým v básni, sivá myška, kúpele Korytnica, kryštáliky cukru, nenásytný syseľ, koryto rieky, ryža do rizota, posýpka na koláči, had syčí a hus sipí, skryť sa za skriňu, bol v posilňovni,

sychravé počasie, sipot a syčanie,  nasýtená sýkorka, syslia rodinka, zvuk sirén, sivá bunda, synovec Patrik, syr aj bryndza, hasiči na tribúne, ohryzok z jabĺčka, nové rifle v skrini, tavený syr, sýta korytnačka, ľadová kryha,

 2. Tuleň sa skryl pod ľadovú kryhu. V rybníku sa mihla rýchla ryba. Nasyp mi do čaju kryštálový cukor. Strýko má rád syrové tyčinky. Sýty hladnému neverí. Vyryl ryhu do sypkého snehu. Z ryže pripravila rizoto. Čítali príbeh o rytierovi.

Fialka sa skrýva v kríkoch. Domáci syrovník synčekovi chutil. Zmija zasyčala a vrhla sa na korisť. Korytnačka sa ukryla medzi rastlinami. Strýko rozprával o chytaní rýb v Toryse. Richard sa skryl za skriňu. Usilovne pomáhal sýkorkám.

 3. Často varili rybaciu polievku. Pýšil sa svojou korisťou. Knihu skryla v skrini. Zrazu syseľ vystrčil hlavu. Nesprávaj sa pokrytecky! Skryl skrinku s píšťalkou. Prízemie domu má štvorcový pôdorys. Rýľuje záhradu aj trhá burinu.

Rýchlik do Ríma meškal. Na sypkom snehu sa dobre lyžuje. Do vriec nasypali  obilie.  Syr s maslom je sýty.  My máme deravé sito. Bolo počuť rinčanie skla. Má rád bryndzové halušky aj rizoto. Strýko Richard má korytnačku. Had na neho zasyčal.

Diktáty na vybrané slová po v, z

1. zvírila vodu, výskanie detí, pozývali hostí, umelé klzisko, výlet do hôr, zvyšky jedla, zima, silný víchor, zavýjanie vlkov, zlomené pravítko, mať zisk, niečo vidieť, slovanské zvyky, často zíval,

vydrie mláďa, vír prachu, nezvyčajné zavýjanie, svitanie na východe, vykanie a tykanie, nebezpečná lavína, syn Vilko,  výskanie detí, pohľad z výšky, nezvyčajné predstavenie,

 2. Na oblohe sa po víchrici zjavil nezvyčajný úkaz. Deti šantili a výskali od radosti. Vydra rozvírila hladinu vody. Hrad stojí na vyvýšenom mieste. Oči si privykli na tmu. Privítali vynikajúceho herca. Z výborného koláča zostali len zvyšky. Jedli výborné zákusky.

Zistil som jeho prezývku. Zíval od únavy. Mamička mi kúpila zimnú vetrovku. Tatry nazývajú naše veľhory. Často nás pozývajú na besedy. Náš sused získal najvyššie ocenenie.

Ďalšie diktáty nájdeš TU >>>

diktáty pre tretí ročník vybrané slová

Z kvetov uvila krásnu kyticu. Okolo viniča sa ovíjal brečtan. Cvikla a višne majú veľa vitamínov. Naša stryná Zita má vyžlu. Je to bystré zviera. Včera večer sa dlho ozývalo  jej zavýjanie. Pravidelné cvičenie prospieva zdraviu. Pokazil sa mi zips na rifliach. Vilma ho rýchlo opravila.

3. Konečne k nám zavítala zima. Zo skríň vyťahujeme svetre. Ochorela som a dostala osýpky. Stále sa mi zíva a som uzimená. Zvieratá sa pred silným mrazom a víchricou ukryli do lesa. Medvede a sysle sa už uložili na zimný spánok, len kamzík sa mihá medzi vysokými skalami. Záhradu prikryl sypký sneh a v diaľke zavýjal vietor.

Zopakuj si slovné druhy: Slovné druhy: Poznáš ich charakteristiku a rozdelenie?

Diktáty na slovné druhy

1. časopis Kamarát, v Dobšinskej ľadovej jaskyni, mačka Micka a psík Bodrík, rybár na Dunaji, tri mince, môj priateľ Emil, deväť ruží, syseľ a líška, v jaskyni Domica,

žiak Filip, rieka Torysa, mačka Micka,  v Bratislave a v Košiciach, tri knihy,  vysoko lietať, štyri ročné obdobia, obec Ivanka pri Dunaji, mestská časť Ružinov, Ulica Antona Bernoláka,

2. Ujo Milan je Miškov sused. S bratom Radkom som bol na Orave. Cez Dolný Kubín tečie rieka Orava. Priateľ Viktor býva v Košiciach. Naše Slovensko je krásne. Páčia sa mi Vysoké Tatry. S bratom Jankom sme vyšli na Skalnaté pleso.

Ozdobou Bratislavy je Bratislavský hrad. Mestom preteká rieka Dunaj.  Do Dunaja sa vlieva rieka Váh. Bývame na Námestí slobody. V lete sme strávili deväť dní v Malej Fatre. Počas zimných prázdnin chodíme lyžovať do Nízkych Tatier.

Oddychujeme na zakvitnutej lúke blízko rieky Váh. Bývam v Považskej Bystrici v bytovke na treťom poschodí. Do školy chodím po Tulipánovej ulici. Moja kamarátka Eliška býva na Námestí slobody.

3. My sme cestovali s Rišom z Bytče do Trenčína. V rýchliku sme si prečítali príbeh o pyšnej princeznej a štyroch rytieroch. Najskôr sme navštívili strýka Emila a strynú Gabiku. Ich bytovka má deväť poschodí. Neďaleko sídliska postavili prepychové vily. V jednej býva sesternica Zita. V blízkosti hradu má príbytok naša babička. Ponúkla nám sypaný bylinkový čaj a orechový koláč s posýpkou.

...

Diktáty na opakovanie učiva z 3. ročníka základnej školy

1. silné syčanie a sipenie, omylom zamykať, rizoto pod pokrývkou, vysoko zapískal, uvitý veniec, rýchlik do Trenčína, zimná víchrica, korisť vo výške, strýko Kamil Kráľ

jazyčnica Hanka, pri rieke Hron, výroba domácich mydiel, navŕšená zemina, rozvírená hladina rieky, rýchlik z Banskej Bystrice, štyri kamarátky zo školy, kvety pre pani učiteľku Kvetku, deväť týždňov v Banskej Štiavnici, 

2. Aj na Slovensku žije jedovatý had zmija. Ak ju omylom naplašíme, syčí. Obyčajne poľuje na myši a sysle. Bývajú pre ňu sýta korisť. Jej uhryznutie môže byť pre človeka aj smrteľné. Poznáte obec Vyhne? V minulosti sa tu vyťažilo dosť železnej rudy. Ako sa ti darilo v tretej triede?

Môj strýko býva v Tatrách. V bystrine za domom som videl veľa rýb a jednu vydru. V diaľke čosi zapišťalo. Myklo ma. Čo to bolo? Z osiky sa ozýval výr. Zahúkal a skryl sa v húštine.

3. V bystrine plávajú rybičky a vydra. Náš synovec býva v Porube pod Vihorlatom. Minule som videla strýka s bidlom pre sýkorku. Pri bylinožravcoch visel obrovský úľ. Chcel by si byť pilotom? Pri našom príbytku na Jahodovej ulici sa pohybujú líšky. Zmizol mi vybitý mobil. Prepichnutý balón zasyčal a kobyla zívala.

Martina má brata Tibora. Tibor je ôsmak. Cez víkend sme navštívili strýka Viktora v Bystrici. Urobili sme si aj výlet do Nízkych Tatier. V tŕní sme videli opustené hniezdo a na oblohe kŕdlik sýkoriek. U babičky sme si dali výborné bryndzové halušky. Dedko nám pripravil bylinkový čaj. V rýchliku do Žiliny sme vyjedali cukríky a sladké piškóty.

Pin It on Pinterest