Predložka vďaka: Používaš ju správne?

Predložka vďaka: Používaš ju správne?

Občas počujeme, že vďaka kríze stúpla nezamestnanosť alebo vďaka svojej zábudlivosti neprišiel na stretnutie. V týchto prípadoch je druhotná predložka vďaka použitá nevhodne. Predložka vďaka sa viaže s datívom (komu, čomu) a vyjadruje kladné hodnotenie okolnosti...
Nielen alebo nie len? Ako sa to píše správne?

Nielen alebo nie len? Ako sa to píše správne?

Píše sa nielen alebo nie len, spolu alebo oddelene? Priraďovacia spojka nielen sa píše spolu.  Napríklad: Nielen chlebom je človek živý. Vedia o tom nielen rodičia, ale aj priatelia. Nielen ich to prekvapilo, ale niektorí boli vystrašení. Prečítaj si tiež: Môžte alebo...
Píše sa naoko alebo na oko? V čom je rozdiel?

Píše sa naoko alebo na oko? V čom je rozdiel?

Hoci slová naoko a na oko majú rovnakú zvukovú podobu, odlišujú sa významom a pravopisom. Výraz na oko tvorí predložka a podstatné meno v akuzatíve. Píše sa oddelene. Napr. Gázu namočenú v tomto roztoku prikladáme na oko viackrát za deň. Pozri tiež: Mám za to: Spoznaj...
Čiarka pred ako: Píše sa alebo nepíše?

Čiarka pred ako: Píše sa alebo nepíše?

Či sa píše alebo nepíše čiarka pred spojkou ako, závisí najčastejšie od toho, či sa táto spojka nachádza v jednoduchej vete alebo uvádza vedľajšiu vetu. 1. Čiarka pred spojkou ako sa nepíše: a) keď ide o nevetné prirovnanie, napr. Bol hladný ako vlk. Správal sa ako...

Pin It on Pinterest