Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Vetné členy sa rozdeľujú na hlavné vetné členy a  vedľajšie vetné členy. Hlavné vetné členy v dvojčlennej vete sú podmet a prísudok. Vzájomne sa podmieňujú, tvoria prisudzovací sklad. V jednočlennej vete je hlavným vetným členom vetný základ. Vedľajšie vetné členy sú:...
Prístavok – definícia a príklady

Prístavok – definícia a príklady

Prístavok (apozícia) je druh voľne pripojeného substantívneho prívlastku, teda prívlastku vyjadreného podstatným menom, ktorý vysvetľuje, upresňuje, dopĺňa nadradené podstatné meno. Obsah 2 3 FirstHeadingPrístavok vo vetePrístavok a čiarkaAké prístavky poznáme?...

Pin It on Pinterest