REKLAMA

Vybrané slová po p:

 • pýcha
 • pýšiť sa
 • pyšný
 • prepych
 • pykať
 • pýr
 • pýriť sa
 • pysk
 • pyskatý
 • pyštek
 • pýtať sa, spýtať sa, opytovať sa
 • dopyt
 • pytliak
 • kopyto 

Tvrdé y po p sa píše v slovách, ktoré nepatria k vybraným slovám, sú cudzieho pôvodu:

pyré, pyžama/pyžamo, pylón, pyramída, pyrit, pyrotechnik.

Mäkké i/í po obojakej spoluhláske p

Pripomeňte si  najčastejšie slová, v ktorých sa po obojakej spoluhláske p píše i/í:

piť, pijavica, pijak, špina, pivonky, črepina, pirohy, píliť, piliny, pilník, pinzeta, písať, pisár,  písať, písomka, pískať, piskot, píšťalka, pichnúť, pilot, pivo, pilot, pilier, pitvať, pivnica, pizza.

...
REKLAMA

Rozlišujte:

 • Pysk – papuľa zvieraťa. Jazdecké kone mali spenený pysk. Horný pysk lamy je rozpolený.
 • Pisk – hvizd, piskot, ostrý prenikavý zvuk. Z ihriska sa ozval ostrý pisk.

 Zaujme ťa tiež: Vybrané slová po b

 • Dopyt – záujem o získanie tovaru alebo služieb. V horúcom lete je zvýšený dopyt po klimatizácii.
 • Dopiť – úplne vypiť, prestať piť. Chlapci dopili malinovku a vrátili sa na ihrisko.

 

 • Pýcha – namyslenosť, povýšenosť, preceňovanie seba. Otec s pýchou hovorí o synových športových úspechoch.
 • Pichá – bodá niečím ostrým, sloveso v 3. osobe singuláru. Dávaj si pozor, aby si sa nepichol špendlíkom!

Prezentácia s cvičeniami na vybrané slová po p

V nasledujúcej prezentácii si môžete overiť, ako ste zvládli pravopis vybraných slov po p. V prezentácii sa pohybujete šípkami alebo bodkami v dolnej časti. Prezentácia obsahuje aj správne riešenia. K dispozícii máte aj zadania na vytlačenie v PDF.

Pin It on Pinterest