Samo Chalupka: Básne (prehľad tvorby)

Samo Chalupka: Básne (prehľad tvorby)

Samo Chalupka, najstarší predstaviteľ generácie štúrovcov, je tvorcom národnej a hrdinskej epiky. Charakteristickým znakom jeho poézie je hlboké vlastenecké cítenie a boj za slobodu národa. Chalupka rovnako ako ostatní predstavitelia slovenského romantizmu nadväzoval...

Pin It on Pinterest