REKLAMA

Ani v tomto uponáhľanom svete by sme nemali zabúdať na tých, ktorí majú miesto v našom živote. Keď posielame našim blízkym a priateľom blahoželania k meninám, nielenže im rozžiarime deň, ale zároveň im dávame  najavo,  že nám na nich záleží, že si ich vážime. V článku nájdete veľký výber prianí a vinšov, ale aj blahoželaní podľa mena, z ktorých si určite vyberiete to svoje.

Obsah
2
3

Všetko najlepšie k meninám

K tradičnému „všetko najlepšie k meninám“ určite pridajte ďalšie milé slová či verše, ktoré oslávencovi či oslávenkyni spríjemnia deň a vaše blahoželania k meninám zbavia formálnosti.

Miesto kvetín esemeska

odo mňa Ti príde dneska. 

Ulož si ju na pamiatku, 

nezvädne Ti, máš ju k sviatku.

blahoželanie k meninám

Je mi veľkým potešením

zaželať Ti v deň menín 

veľa zdravia, šťastia veľa, 

všetko, čo si srdce želá, 

more lásky, spokojnosti 

v celej Tvojej budúcnosti. 

Úsmev v tvári, radosť v oku, 

úspech v každom žitia kroku.

Pevné zdravie, veľa lásky,

spokojnosť a pohodu, 

šťastný život bez starostí 

a vždy dobrú náladu.

prianie k meninám

Nech Ťa život po šťastných cestách unáša,

každý deň nech pohodu a radosť prináša. 

A každá chvíľa nech spokojnosťou hreje 

to Ti k meninám milým praje………

Nech Ti smutno nikdy nie je,

nech Ti láska srdce hreje.

Veľa ruží, žiadne tŕnie, 

nech sa šťastie k Tebe hrnie. 

Všetko najlepšie k meninám.

sms blahoželanie k meninám

 

Dnes zaželať Ti mienim

v deň Tvojich milých menín.

V radosti si život uži,

naplň si sny, maj pokoj v duši,

získaj, po čom srdce túži.

Nech Ti zo dňa na deň rastie

láska, blaho, úspech, šťastie.

sms prianie k meninám

V deň Tvojich menín z lásky

pár veršíkov posielam Ti.

Nech nestrácaš úsmev z tváre,

šťastie nech Ti stále praje.

Sviežu myseľ, svetlo v duši,

nech Ti zdravie verne slúži

a sprevádza Ťa pohoda

v ďalších rokoch života.

 

Blahoželania k meninám pre ženy

Milá oslávenkyňa,

každý Ti dnes pripíja 

na Tvoj sviatok jediný, 

veď máš dneska meniny. 

Darujem Ti biely kvet, 

nech Ťa ľúbi celý svet.

Naša milá…….,

nech si stále šťastná, zdravá, 

nech sa všetky plány zdaria. 

Nech spoznáš len dobré veci 

prajeme Ti z duše všetci.

 

obrázkové sms k meninám

Dnes sa musíš radovať,

chceme Ti vinšovať 

iba šťastie v živote, 

zdravie, úspech v robote, 

k tomu lásku na rováš, 

nech sa stále dobre máš.

blahoželania k meninám pre ženy

A ja s veľkým potešením

želať Ti chcem v deň menín,

aby v šťastí, dobrom zdraví,

bez starostí, bez obavy

ďalšie roky prežila si,

plné radosti a krásy.

Zaujme ťa tiež: Valentínske priania a pozdravy: Nezabudni na valentínku

Bahoželania k meninám pre muža

Všetky dobré veci sveta

na Teba nech časom zletia.

Nech Ťa šťastným zaraz spravia

a k tomu tiež hora zdravia.

Buď vždy šťastný, stále zdravý, želáme Ti…….. drahý.

 

  

Dnes sa meno Tvoje slávi,

nech si dlho šťastný, zdravý. 

To Ti želám v tejto správe,

keď na Teba myslím práve. 

blahoželanie k meninám pre muža

Pripájam sa na deň menín

s mojím skromným pozdravením. 

S prianím zdravia v ďalšom žití 

bez búrok a vlnobití.

Blahoželania k meninám podľa mena 

Meno sprevádza človeka celým životom. Zaujíma vás, čo vaše krstné meno znamená? Všetky vychádzajú zo všeobecných slov, ktoré majú v pôvodnom jazyku význam. Vybrali sme najpoužívanejšie mená na Slovensku a pridali sme aj blahoželania k meninám.

Zaujme ťa tiež: Deň matiek 2024: Najkrajšie básničky a priania pre mamičky

 

 

Adam  – blahoželanie k meninám (24. december)

Meno Adam pochádza z hebrejského slova hádam, čo znamená prsť, zem. Adam je teda človek z hliny, pozemšťan. Muži tohto mena sú niekedy individualisti. Musia sa naučiť lepšie ovládať svoje emócie. Keď dokážu pozornejšie vnímať a počúvať ostatných, dosiahnu všetko, čo si zaumienia.

Dnes meniny máš, milý Adam,

tak Ti k sviatku prianie skladám:

lásku, šťastie dookola,

nech Ťa minie každá smola,

nech si stále taký mladý,

nech Ťa všetci majú radi.

Adela –  prianie k meninám (22. december)

Pôvod mena Adela je v domáckej podobe mena Adelheid s významom vznešená postava alebo zo staronemeckého Adala (adal – vznešený). Staršia podoba mena je Adelaida, novšia Ada, Alina, Adelina. Žena s menom Adela je plná citov. Vie veľmi milovať, ale aj nenávidieť. Má dobrodružnú povahu, je inteligentná, rýchlo sa učí. Keď musí riešiť problémy, pomôže jej, keď sa upokojí.

Najkrajšie moje prianie, Adelka, k Tebe letí,

nech poskladá Ti z lásky, zdravia, šťastia tie najkrajšie vety.

Všetko najlepšie k meninám.

Alena – blahoželanie (27. marec)

Meno Alena je variantom mena Helena, čo znamená svetlo, alebo ide o skrátenú podobu mena Magdaléna s významom pochádzajúca z mesta Magdaly. K jej vlastnostiam patrí zvedavosť, je aktívna, často kreatívna, nikdy sa nenudí, musí odolávať pokušeniam. Niekedy sa aktivita zmení na pohodlnosť. V neznámom prostredí je skôr tichá a nenápadná. Svojim blízkym viac rozdáva ako dostáva. Ak ju opustia blízke osoby, dlho sa trápi. K priateľom je lojálna, ale keď ju niekto zradí, väčšinou neodpúšťa.  

Milá Alenka,

nech Ti nikdy smutno nie je,

nech Ťa láska v srdci hreje.

Veľa ruží, žiadne tŕne,

nech sa šťastie k Tebe hrnie.

Nech nepoznáš nikdy žiaľ,

to Ti prajem k meninám.

blahoželanie k meninám Alena

Alexander – meniny 27. február

Meno Alexander pochádza z gréckeho Alexandros obranca mužov. Podoby mena v iných jazykoch: Alexandr (čes.), Aleksandr (rus.), Sándor vyslov Šándor (maď).

Alexander cieľavedome a úspešne zvládne mnohé situácie a problémy. Musí si dať však pozor, aby mu sláva nestúpla do hlavy. Problémy nastávajú, ak sa mu nedarí alebo má problémy. Takéto situácie zvláda niekedy naozaj ťažko.

Alica – meniny 6. september

 Meno Alica pochádza z angl. Alice, je to domáca podoba mena Elisabeth alebo Alexandra. Úspechy dosahuje svojou cieľavedomosťou a inteligenciou. Často býva talentovaná. V živote bude mať viac šťastia ako starostí, tie bude prekonávať aj svojím zmyslom pre humor. V ľúbostnom živote bude chvíľu hľadať, kým nájde toho pravého.

Alžbeta – prianie k meninám (19. november)

Meno Alžbeta má pôvod v novozákonnom  mene z hebrejského Elíšebab, teda bohu zasvätená. Podoby mena v iných jazykoch: Elisabeth (angl.), Jelizaveta (rus.), Erzsébet, vyslovuj Eržébet (maď). Vyznačuje sa veľkou vnútornou silou. Väčšinou dokáže zvládnuť aj náročné životné situácie.

Milá Alžbeta, 

prajem Ti veľa zdravia, lebo je vzácne,

veľa šťastia, lebo je krásne,

veľa lásky, lebo je jej málo

a všetko naj, aby žiť za to stálo.

Andrej, Ondrej – meninové blahoželanie (29. november)

Meno Andrej pochádza z novozákonného mena z gréckeho Andreas statný, mužný, odvážny. Podoby mena v iných jazykoch: András, vyslov Andráš (maď), Ondřej (čes.), Andrzej (poľ.).   Andrej má rád  spoločnosť, je priateľský a nezávislý. Keď je potrebné sa rozhodnúť, koná rýchlo a vo svojich aktivitách býva zvyčajne úspešný.

 

Andrej,  Ty náš oslávenec milý,

želáme Ti šťastie, zdravie, veľa sily,

aby sa Ti vyplnili

všetky Tvoje sny a priania,

v radosti ži bez prestania.

Anna – blahoželanie (26. júl)

Pôvod mena Anna je v novozákonnom  mene z hebrejského  Channá(h), čo znamená milosť, teda milá. Pretože sú  Anny väčšinou obetavé, milujúce, viac myslia na druhých ako na seba. Môže sa tak stať, že v ich živote je viac starostí, povinností a práce, ako je pre Anny únosné. 

Sladučký bozk a voňavá ružička,

dnes je to pre Teba, Ty naša Anička.

Nech Tvoje meniny nie sú bez slniečka,

láska a pokoj Ti vojdú do srdiečka.

blahoželanie k meninám anna

Branislav – meninové prianie  (10. marec)

Pôvod mena je slovanský s významom slávny bojovník, slávny obranca. Domácka podoba mena: Braňo. Od detstva má v sebe citlivosť a vzťah k rodine. Keď vyrastie, má veľké ambície. Niektorí nositelia tohto mena sa vyznačujú kreativitou, iní sú príliš zameraní na peniaze. 

Prajeme Ti, milý Braňo,

nech Ťa teší Tvoje meno.

Nech Ti nosí mladosť, slávu,

úspech, no aj chladnú hlavu.

Samozrejme, popri sláve

lásku, šťastie, pevné zdravie.

Daniel – meniny 21. júl,  Daniela – meniny 3. január

 Meno Daniel  má pôvod v starozákonnom mene z hebrejského Dániél, čo znamená Boh rozsúdil, Boh je sudca. Nositeľ mena Daniel je citlivý, často bohém. Pre pohodu v živote  potrebuje citovú stabilitu. Daniela je inteligentná, nadaná a cieľavedomá. Z negatívnych vlastností sa môže objaviť popudlivosť až despotickosť.

V dnešný deň len pre Daniela

naše srdce rozhorí sa

 a v ňom ako oheň planie

naše vrúcne blahoprianie:

Nech Ti šťastia slnko svieti,

v ďalšom žití dobre je Ti.

Radosti si veľa uži

stále zdravie nech Ti slúži.

Daniel blahoželanie k meninám

Dávid – prianie k meninám (30. december)

Dávid je starozákonné meno z hebrejského slova dódmiláčik alebo zo semitského davidunáčelník, teda kráľ. Môže sa stať silnou osobnosťou,  ale musí si dať pozor, aby bol vo vzťahoch ohľaduplný. Nal by zabúdať vo vzťahoch na ohľaduplnosť. 

Milý Dávid,

na deň Tvojich vzácnych menín

chceme s veľkým potešením

Ti popriať do ďalšieho žitia

to, čo naše srdcia cítia:

zdravia, šťastia, lásky veľa,

dosiahnutie svojho cieľa.

Dominik – meniny 4. august

Meno Dominik pochádza z latinského Dominicuspánov (dominus – pán). Nositeľ tohto mena vládne vnútornou silou, dokáže bojovať s problémami, niekedy však bojuje sám so sebou. Pre svoj zmysel pre humor ho jeho okolie obľubuje. Je ambiciózny, takže zvyčajne dosiahne, čo si zaumieni.

Eliška – meniny 7. október

Eliška je česká podoba mena Elizabeta, Alžbeta.  Miluje život, je zvedavá, veselá a akčná, takže všetko stíha. Ako dieťa potrebuje veľa rodičovskej lásky, ako dospelá chráni svoju rodinu. U mužov väčšinou dosiahne, čo si zaumieni.

Ema – blahoželanie k meninám  (30. február)

Meno Ema pochádza z  nemeckého Emma. Toto meno zvyčajne prináša jeho nositeľke inteligenciu a šťastie. Ema sa častejšie musí popasovať s problémami citového charakteru. Teda v rodinnom živote vynakladá viac snahy, aby sa vyhla napätiu. Keď si nájde prácu, ktorá ju zaujíma, býva úspešná. Ema dokáže dobre poradiť ostatným.  

Každé slovo priania vrelé

k meninám dnes patrí Eme.

Je to pre nás radosť veľká

blahopriať Ti, milá Emka.

Šťastia, zdravia veľa ešte

na životnej Tvojej ceste.

Eva – prianie k meninám (24. december)

Je to starozákonné meno z hebrejského Chavvá, Havvá, čo znamená živá, v prenesenom význame matka života. V detskom veku býva veselá, ale v dospelosti sa objavujú citové problémy. Pretože je to silná osobnosť, vie sa s emočnou nestabilitou vyrovnať. Niekedy sa nevyzná sama v sebe. V prípade, že je citlivá, snaží sa to navonok skrývať. 

Eva, Evka, Evička,

dostaneš bozk na líčka,

pretože máš meniny,

žiariš ako hviezdička.

Filip – meniny 23. august

Meno pochádza z gréckych slov phillos + hippos, teda milovník koní. Vďaka mnohým svojím vlastnostiam má predpoklad byť v živote úspešný. Sú to predovšetkým cieľavedomosť a ambicióznosť.  Filip je  bystrý, rýchlo sa učí. Vie zo situácie pre seba získať čo najviac. Ženám sa väčšinou páči a aj on na ne má slabosť.

Helena, Elena – meniny 18. august

Pôvod mena Helena  je v gréckom slove helené – fakľa, svetlo. Variantami tohto mena sú: Elena, Alena, Jelena (rus.), Ilona (maď.). Helena sa v živote zameriava predovšetkým na svoje zámery.  Je cieľavedomá a svoje plány zvykne dotiahnuť do konca. Elena má v živote veľké sny a plány, ktoré vo väčšine prípadov dokáže naplniť.

REKLAMA

Ivan – meninové blahoželanie (8. júl)

 Meno Ivan je slovanská podoba starozákonného hebrejského mena Jochanán, z ktorého pochádza aj meno Ján. Aj keď sa Ivan v živote stretne s ťažkými prekážkami, dokáže ich zvládnuť. Svoje vnútro prejavuje kreatívnym spôsobom, v niektorých znameniach sa z neho stáva výrazná osobnosť. 

Do kalendára sa dívam,

žiari z neho meno Ivan.

Chcem zaželať Ti Ivko milý

lásku, veľa zdravia, sily.

meniny Ivan blahoželanie

Jakub – prianie k meninám (25. júl)

Jakub je starozákonné meno z hebrejského  Jakagóbb, teda držiaci sa za pätu, druhorodený, čo je staršia podoba mena je Jákob. Podoby mena v iných jazykoch: Jakab (maď.),  Jakov (rus.), Jaques, vyslov Žak (franc.), Giacomo, vyslov Džakomo (tal.), James, vyslov Džejms (angl.), Diego (špan.). Jakub je inteligentný, z prípadných konfliktov a problémov vychádza víťazne. Darí sa mu vo väčšine povolaní. 

Deň nesie chýr jediný,

že má Jakub meniny.

Nejaký dar chcem Ti dať,

k tomu s láskou blahopriať.

A k tým Tvojim meninám

na zdravie Ti pripíjam.

Jakub blahoželanie k meninám

Ján – meninové prianie (24. jún)

Starozákonné meno pochádza z hebrejského Jochanán – Boh je milostivý. Podoby mena v iných jazykoch: Jan (čes.), Johannes, Hans (nem.), John, Johny,  Jack (angl.), Jean, vyslov Žan (franc.), Juan, vyslov Chuan (špan.),  Giovanni, vyslov Džovanni (tal.), János, vyslov Jánoš (maď.), Janusz, vyslov Januš (poľ.), Ivan (rus.). Ján máva veľký zmysel pre spravodlivosť, čo  môže vytvárať vnútorné napätie. V práci sa mu darí, často dosiahne významné postavenie. 

V kalendári dnes je Jána,

veľa šťastia už od rána.

Nech Ti zdravie, lásky rieka

z dlaní nikdy neuteká.

Z osudu len dobrá stránka

nech sa drží nášho Janka.

Ján blahoželanie k meninám

Jana – prianie k meninám  (21. august)

Jana je ženská podoba mena Ján, je to novšie meno. Jany vedia dobre zaobchádzať s financiami, sú dobrými matkami, pri riešení problémov sú pragmatické.  Niekedy sa ich ambicióznosť môže zmeniť na tvrdohlavosť. Ich negatívne vlastnosti postupne vyvažuje životná skúsenosť. 

Nech sa Ti splnia všetky priania, milá Jana,

nech si šťastná, milovaná.

Všetko najlepšie k meninám.

Jozef – blahoželanie k meninám (19. marec)

Meno Jozef pochádza z hebrejčiny, znamená boh pridá, rozhojní. Podoby mena: Josef (čes.),  József , vyslov Jóžef (maď.), Joseph (nem.), Joseph, vyslov Žozé (franc.), Giuseppe, vyslov Džusepe (tal.), Joe, vyslov Džou (angl.), Josif (rus.).

Nositelia tohto mena sa vyznačujú rozvahou. Sú rozhodní a snažia sa prinášať lásku  ľuďom v svojom okolí. Rodinné zázemie je pre nich dôležité. Kým však dosiahnu životnú stabilitu a ujasnia si, čo chcú od života, prekonajú niekoľko zmien, a to aj v citovej oblasti.

Dnešného dňa v kalendári

meno Jozef jasne žiari.

Veľa šťastia, zdravia, lásky,

žiadne strasti, žiadne vrásky,

radosť z blízkych, z rodiny.

Prajem krásne meniny.

blahoželanie k meninám Jozef

Júlia – prianie k meninám  (22. máj)

Júlia je pôvodne rímske rodové meno s významom vlasatá, žiariaca, mladá. Kým sa Júlia v živote nájde, prejde mnohými zmenami. Ale väčšinou v osobnom živote získa hľadané šťastie a usadí sa. Pretože je bystrá, usiluje sa aj v profesnom živote dosiahnuť niečo významné.

Milá Julka,

prajeme Ti veľa lásky vôkol seba,

teplo slnka, lúčov z neba,

veľa kvetov krásnych v sade,

nech Ťa majú radi všade.

 

Blahoželanie k meninám Júlia

Juraj – meninové prianie (24. apríl)

Meno Juraj pochádza z gréckeho Georgios – roľník. Juraj si vie užívať život, ako sa zvykne hovoriť: víno, ženy, spev. Niekedy to však preženie a potom majú ostatní problém s ním vychádzať. Juraj je slobodomyseľná osobnosť, ktorá vie naplno milovať, ale aj nenávidieť. Pre jeho život je však dôležité, aby cítil podporu svojej rodiny. 

Celý život nášho Jurka

nech obchádza každá búrka.

Nech nepoznáš smútku tieň,

želáme Ti v tento deň.

blahoželania k meninám podľa mena Juraj

Katarína –  blahoželanie k meninám  (25. november)

Meno Katarína vzniklo z gréckeho katharos – čistá, mravná. Podoby mena: Kateřina (čes.), Jekaterina (rus.),  Catalina (špan.), Katalin (maď.), Katrin (nem.). Katarína je zvyčajne krásna a statočná žena, ktorá musí bojovať o svoje miesto v živote. Ona sa však nevzdáva a väčšinou býva úspešná.  

Katarínka, Katka

ako cukor sladká,

nech na Tvojej tvári

iba šťastný úsmev žiari.

Nech je teda skrátka

cesta žitím hladká.

Lucia – prianie k meninám (13. december)

Meno Lucia vzniklo z latinského Lucius – svetlý, žiariaci (lux – svetlo). Lucia je priateľská, úprimná, plná energie. Niekedy jej sklony k introvertnosti spôsobujú problémy v nadväzovaní nových kontaktov a prekonávaní vnútorných prekážok. Tieto prekážky dokáže zvyčajne úspešne zvládnuť.

Mária – blahoželanie k meninám (12. september)

 Mária je novozákonné meno z egyptského  Mirjam. Slovo myrjam znamená milovaná bohom Jehovom. Iné vysvetlenie ho spája s významom pani, orodovkyňa, krásna. Mária je citlivá a obetavá,  milujúca. 

Mária, Marienka,

prajeme Ti do vienka,

kytičku šťastia, radosti,

zahoď preč smútok, starosti.

Rodina nech je oáza,

zdravie, cit nech Ťa sprevádza.

Martin –k  blahoželanie meninám  (11. november)

Meno Martin pochádza z latinského Martinus, čo znamená zasvätený rímskemu bohovi vojny Marsovi, v prenesenom význame bojovný. Z Martinových pozitívnych vlastností môžeme vyzdvihnúť jeho priamočiarosť a  podnikavosť. Vyniká inteligenciou, rýchlo sa učí. V novej situácii chvíľu trvá, kým sa zorientuje. V niektorých situáciách môže skĺznuť k necitlivému správaniu, preto je vhodné využiť jeho športového ducha a už od detských čias ho nasmerovať k športu.

Dnes máš Martin sviatok milý,

k Tvojim meninám sme Ti prianie pripravili:

Maj vždy šťastia celé hory,

zdravia ako vody v mori.

Nech Ti toľko lásky patrí,

 ako majú snehu Tatry.

Martina – meniny 9. september

Martina má okolo seba veľa priateľov. Je snaživá, praktická, vie si ísť za svojím cieľom. Martiny sú zvyčajne zamerané na vzdelávanie sa a ich zámerom je získanie vysokoškolského titulu. V partnerských vzťahoch trochu váhajú, kým si vyberú toho pravého.

Marek – meninové prianie (25. apríl)

Meno Marek vzniklo z latinského Marcus. Je to meno rímskeho rodu, ktoré bolo utvorené pravdepodobne z mena rímskeho boha vojny Marsa. Meno má teda význam bojovník. Nositelia tohto mena bývajú šťastní ľudia. Pri riešení problémov využívajú svoju šikovnosť a schopnosť byť dobrými rečníkmi. Zvyčajne sú nadaní, ale musia si dať pozor na výbušnosť a samoľúbosť. 

Prianí, vinšov celá rieka

prichádza dnes pre Mareka.

To Ti, milý Marek, želám,

nech si čulý ako ryba,

nech Ti k žitu nič nechýba.

blahoželanie k meninám podľa mena Marek

 Matej –  prianie  k meninám (24. február)

 Matej je novozákonné z hebrejského Mattijah, dar boha Jehovu. Pozitívnou Matejovou vlastnosťou je, že sa rýchlo učí. Keď sa dostane do vypätej situácie, rozhoduje sa rýchlo, ale nie vždy správne. Niekedy je jeho problémom povahová nestálosť. 

Nech Ti šťastie stále praje,

želáme Ti, milý Matej.

Pokoj, radosť Tvojmu domu

lásku, zdravie ešte k tomu.

Michal –  blahoželanie k meninám  (29. september)

Meno Michal je starozákonné meno z hebrejského  Michaél – Bohu podobný. Aj keď mu život prinesie mnoho zmien, môže dosiahnuť úspech, a to v mnohých oblastiach. 

Dnes meniny máš, milý Miško,

môj pozdrav k Tebe letí rýchlo.

Popriať Ti  zo srdca chcem,

aby si žil dlho zdravý,

aby si vždy šťastný bol,

veselý a usmievavý

a nepoznal žiadny bôľ.

Monika – prianie k meninám (7. máj)

Meno Monika pochádza pravdepodobne z gréckeho monos , s významom jediný, osamelý alebo z fénického slova s významom bohyňa. Moniky sú inteligentné, problémy, ktoré im život postaví do cesty zvyčajne zvládnu s prehľadom. V ľúbostných vzťahoch sú stále. Niekedy však Moniky túžia ovládnuť svojich blízkych, čo im môže komplikovať vzťahy.

Zlatý lúč slnka budí Ťa

v deň Tvojich menín Monika

a za nás všetkých želá

zdravia a šťastia veľa.

Monika blahoželanie k meninám

Natália – meninové blahoželanie (6. október)

Natália je ruské meno, pochádza z latinčiny  a vysvetľuje sa dvojako. Ako dies natalis, čiže deň narodenia alebo Christi natalia, teda Vianoce. Natálie sú bystré a zvedavé ženy. Vedia sa prispôsobiť zmenám. V životných krízach sa prejavujú ako silné osobnosti  s veľkou energiou. Niekedy sa môže stať, že túto silu mentálne nezvládajú. 

Dnes sviatok máš Natália,

keď nie si s nami,

tak nám chýbaš.

Úsmev v tvári nech Ťa zdobí,

v živote len šťastné kroky.

Nina –  prianie k meninám (12. júl)

Ruské meno Nina pravdepodobne pochádza z gréckeho Ninos, čo je pôvodný názov mesta Ninive, alebo je Nina domáca podoba mien zakončených na -nina (Giovannina). Nina túži po šťastí, miluje deti a má veľmi priateľský vzťah k zvieratám. Môže sa stať, že v dospelosti sa bude ťažšie prispôsobovať niektorým ľuďom a ťažšie bude hľadať životného partnera. 

Rok sa s rokom rýchlo míňa,

máš dnes sviatok milá Nina.

Chcem Ti popriať lásky dary,

šťastie, zdravie, úsmev v tvári.

blahoželanie k meninám Nina

Peter, Petra –  blahoželanie k meninám (29. jún)

Meno Peter je odvodené z gréckeho petros – skala. Ženská podoba mena je novšia, vznikla skrátením mena Petronela. Podoby mena v iných jazykoch: Petr (čes.), Péter (maď.), Pierre (franc.), Pietro (tal.), Pedro (špan.), Piotr (rus.).  Peter si starostlivo vyberá priateľov. V kontakte s novými ľuďmi je skôr opatrný a zdržanlivý. Chvíľu bude hľadať, kým v živote nájde svoje miesto. Pretože je výrazná osobnosť, dosiahne svoj cieľ.

Petra má v živote jasne stanovené ciele a chce niečo dokázať, čo sa jej aj darí vďaka vrodenej inteligencii, aj keď to nie je vždy jednoduché. 

Do ucha mi šepol vetrík,

dnes meniny máš, drahý Petrík.

Nech máš stále iskru v oku,

zdravie, úspech v celom roku.

blahoželanie k meninám Peter

Petra, milá Petruška,

šepneme Ti do uška:

Nech Ti stále rastie,

láska, zdravie, šťastie.

Všetko najlepšie k meninám.

prianie k meninám Petra

 

Samuel – meninové prianie  (26. august)

Samuel je starozákonné  meno z hebrejského  šemúél – meno Božie. Jeho devízou pri hľadaní miesta na slnku je jeho inteligencia, pretože začiatky nie sú ľahké a musí zvládnuť veľa zmien. 

Milý Samko,

nech pre Teba každý deň je radostný,

nech sa Ti splnia všetky sny.

Zdravie nech Ti slúži ešte dlhé roky,

šťastné nech sú všetky Tvoje kroky.

Sára – prianie k meninám  (19. január)

Starozákonné meno Sára pochádza  z hebrejského šára(h) – kňažná, vznešená. V jej srdci je veľa miesta pre rodinu a priateľov. Je inteligentná a často sníva o svojom živote.  Bude sa musieť popasovať aj s problémami.  

Milý Samko,

nech pre Teba každý deň je radostný,

nech sa Ti splnia všetky sny.

Zdravie nech Ti slúži ešte dlhé roky,

šťastné nech sú všetky Tvoje kroky.

Tatiana – blahoželanie k  meninám  (1. február)

Ruské meno  Tatiana pochádza  z latinského Tatianus – patriaci rímskemu rodu Tatiovcov.  Meno Tatiana prináša šťastie a úspech. Jeho nositeľka je charizmatická a citlivá osoba. Ľudia sa dobre cítia v jej spoločnosti. 

Dnes na stránke kalendára

Tvoje meno je,  Tatiana.

Nech prinesie Ti život šťastie,

lásku, ktorá nevyhasne.

Tomáš – priania k  meninám  (7. marec)

Tomáš je pôvodom novozákonné meno a znamená jeden z dvojčiat. Podoby mena: Thomas (lat.), Tamás (maď.), Fomo (rus., ukr.).

Spokojný je vtedy, keď si nájde zamestnanie alebo aktivitu, kde dokáže uplatniť svoju energiu. Zvažuje, ako urobiť veci lepšie. Vie byť aj náladový a nepokojný. Väčšina nositeľov tohto mena sa vyznačuje inteligenciou.  

More šťastia, lásky veľa

to Ti Tomáš k sviatku želám.

Pokoj v mysli, jari silu,

čo Ti dá vždy energiu.

Zuzana – blahoželanie k meninám (11. august)

Meno Zuzana pochádza z hebrejského šóšannáh – ľalia alebo vodná ľalia, teda lotos. Zuzana je zvyčajne praktická žena, ktorá neznáša jednotvárnosť a monotónnosť, a preto sú pre ňu vhodné povolania, v ktorých sa neustále niečo deje. Nemá síce veľa priateľov, keď si ale nájde kamarátku, vie byť ich priateľstvu oddaná. 

Zuzka, Zuzička,

žiar sťa hviezdička.

Nech Ti na tvári

úsmev zažiari.

Poklad jediný

dnes máš meniny.

Foto: Freepik a redakcia akosapise

Pin It on Pinterest