Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Vetné členy sa rozdeľujú na hlavné vetné členy a  vedľajšie vetné členy. Hlavné vetné členy v dvojčlennej vete sú podmet a prísudok. Vzájomne sa podmieňujú, tvoria prisudzovací sklad. V jednočlennej vete je hlavným vetným členom vetný základ. Vedľajšie vetné členy sú:...
Pádové otázky: Charakteristika a cvičenia

Pádové otázky: Charakteristika a cvičenia

 Slovenčina je flektívny jazyk. Gramatické významy sa vyjadrujú rozličnými tvarmi tých istých slov. Keďže slová menia tvary ohýbaním, nazývajú sa ohybné. Podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú. Pozri aj:  Slovné druhy: Poznáš ich charakteristiku...
Pomnožné podstatné mená: Určovanie vzorov

Pomnožné podstatné mená: Určovanie vzorov

Pomnožné podstatné mená množným číslom pomenúvajú jeden predmet: nohavice, husle, Vianoce, okuliare. Ide o predmet väčšinou zložený z častí, ktoré tvoria celok (pľúca, nožnice). Pomenúvajú predmety existujúce v páre. Jednotné číslo im chýba. Tvar množného čísla tak...

Pin It on Pinterest