Zvieracie podstatné mená mužského rodu

Zvieracie podstatné mená mužského rodu

Pre zvieracie podstatné mená mužského rodu je charakteristické zmiešané skloňovanie. V jednotnom čísle sa skloňujú podľa životného vzoru chlap.V N singuláru  sú zakončené na spoluhlásku alebo samohlásku -o. Napr. havran, holub, slon, zajko, maco, Pejko....
Pomnožné podstatné mená: Určovanie vzorov

Pomnožné podstatné mená: Určovanie vzorov

Pomnožné podstatné mená množným číslom pomenúvajú jeden predmet: nohavice, husle, Vianoce, okuliare. Ide o predmet väčšinou zložený z častí, ktoré tvoria celok (pľúca, nožnice). Jednotné číslo im chýba. Tvar množného čísla tak môže označovať jeden predmet aj akékoľvek...
Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Slovesá rozdeľujeme na plnovýznamové a neplnovýznamové. Plnovýznamové slovesá samostatne alebo spolu s predmetom vyjadrujú dej – činnosť alebo stav. Napr. čítať (knihu), kúpiť (ovocie), starnúť. Tiež sa oplatí prečítať: Môžte alebo môžete? Neplnovýznamové slovesá...
Slohové postupy a slohové útvary

Slohové postupy a slohové útvary

Slohový postup je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahovo-tematické a jazykové prostriedky do jazykového prejavu. Závisí od komunikačného zámeru. Výsledkom tohto procesu je slohový útvar. Slohové postupy: Informačný slohový postup sa uplatňuje v jazykových...

Pin It on Pinterest