Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Hlavné vetné členy v dvojčlennej vete sú podmet a prísudok. Vzájomne sa podmieňujú, tvoria prisudzovací sklad. V jednočlennej vete je hlavným vetným členom vetný základ. Prísudok (predikát) Prísudok je hlavný vetný člen dvojčlennej vety. Gramaticky sa zhoduje...
Pomnožné podstatné mená: Určovanie vzorov

Pomnožné podstatné mená: Určovanie vzorov

Pomnožné podstatné mená množným číslom pomenúvajú jeden predmet: nohavice, husle, Vianoce, okuliare. Ide o predmet, ktorý je väčšinou zložený z častí, ktoré tvoria celok. Jednotné číslo im chýba. Tvar množného čísla tak môže označovať jeden predmet aj akékoľvek...
Zvieracie podstatné mená mužského rodu

Zvieracie podstatné mená mužského rodu

Pre zvieracie podstatné mená mužského rodu je charakteristické zmiešané skloňovanie. V jednotnom čísle sa skloňujú podľa životného vzoru chlap. Napr. havran, holub, slon. Zvieracie podstatné mená zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku sa v množnom čísle skloňujú...

Pin It on Pinterest