Prístavok – definícia a príklady

Prístavok – definícia a príklady

Prístavok (apozícia) je druh voľne pripojeného substantívneho prívlastku, teda prívlastku vyjadreného podstatným menom, ktorý vysvetľuje, upresňuje, dopĺňa nadradené podstatné meno. Obsah 2 3 FirstHeadingPrístavok vo vetePrístavok a čiarkaAké prístavky poznáme?...

Pin It on Pinterest