Obojaké spoluhlásky: Poznáš ich všetky?

Obojaké spoluhlásky: Poznáš ich všetky?

Spoluhlásky (konsonanty) sú hlásky, ktoré vznikajú prechodom vzduchového prúdu rečovými orgánmi cez prekážky.  Zo zvukového hľadiska ide o šum, zatiaľ čo pri samohláskach, kedy vzduch prechádza bez prekážok, ide o tón. O rozdelení spoluhlások sme písali v článku...
Slabikotvorné spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ

Slabikotvorné spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ

Pre slovenskú slabiku je charakteristická prítomnosť samohlásky alebo dvojhlásky. Napr.: knie-ža, lam-pa, cvi-čiť, pí-sa-nie. Nositeľom slabičnosti  sú teda samohlásky. Kedy sú spoluhlásky slabikotvorné? Oplatí sa prečítať: Obojaké spoluhlásky: Poznáš ich všetky? Ak...

Pin It on Pinterest