Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

Vety podľa zloženia sa rozdeľujú na jednoduchú vetu a súvetie. Jednoduchá veta má jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ. Jednoduchá veta a) Holá veta má len prisudzovací sklad.  Prišla zima. Otec súhlasil. Stmieva sa.  b) Rozvitá veta má aspoň jeden...
Cvičenia zo syntaxe: Zopakuj si skladbu

Cvičenia zo syntaxe: Zopakuj si skladbu

Prezentácia s množstvom rozmanitých cvičení umožní dôsledné zopakovanie skladby. Úlohy sú zamerané na sklady, určovanie vetných členov, vety podľa členitosti, určovanie druhov priraďovacích a podraďovacích súvetí. Nasledujúce cvičenia zo syntaxe sú pripravené tak, že...

Pin It on Pinterest