Epos o Gilgamešovi: Staroveké eposy (I. časť)

Epos o Gilgamešovi: Staroveké eposy (I. časť)

Úvodná prezentácia k starovekej epickej literatúre predstavuje najvýznamnejšiu literárnu pamiatku mezopotámskeho písomníctva – Epos o Gilgamešovi. Nechýbajú podstatné informácie o diele, postavách i prehľadná dejová línia s pointou a výkladom symbolov. To všetko...
Živý bič od Mila Urbana v prezentácii

Živý bič od Mila Urbana v prezentácii

Tak ako iní realistickí autori aj Milo Urban nachádzal námety pre svoju tvorbu v dôverne známom dedinskom prostredí. Vo svojom oravskom rodisku získal nielen blízky vzťah k prírode, ale našiel tu aj bohaté zdroje obraznosti. Aj preto ho niektorí literárni vedci...
Moliére – rozbor komédie Lakomec v prezentácii

Moliére – rozbor komédie Lakomec v prezentácii

O Moliérovi sa píše, že znamenal pre komédiu to, čo Shakespeare pre tragédiu. Moliére je tiež považovaný za najväčšieho autora komédií v dejinách novovekého európskeho divadla, dramatika, ktorý spravil prvý krok k vzniku presláveného parížskeho divadla Comédie...
Diskusný príspevok: Charakteristika a témy

Diskusný príspevok: Charakteristika a témy

Diskusie dnes ovládli masmediálny priestor, zasahujú do nášho života a polarizujú verejnú mienku. Možno práve preto bude užitočné pripomenúť si diskusný príspevok ako osobitý žáner rečníckeho štýlu, ktorý charakterizuje vysoká miera hybridizácie. Priblížime si znaky...

Pin It on Pinterest