Dráma ako literárny druh: Pozri si v prezentácii

Dráma ako literárny druh: Pozri si v prezentácii

V tejto prezentácii nájdete najdôležitejšie informácie o dráme ako literárnom druhu. Jednotlivé snímky sa zaoberajú základnými znakmi drámy, najstaršími žánrami – tragédiou a komédiou, vnútornou a vonkajšou kompozíciou, pojmami ako divadlo a inscenácia. Prehľadnú...
Moliére – rozbor komédie Lakomec v prezentácii

Moliére – rozbor komédie Lakomec v prezentácii

O Moliérovi sa píše, že znamenal pre komédiu to, čo Shakespeare pre tragédiu. Moliére je tiež považovaný za najväčšieho autora komédií v dejinách novovekého európskeho divadla, dramatika, ktorý spravil prvý krok k vzniku presláveného parížskeho divadla Comédie...
Živý bič od Mila Urbana v prezentácii

Živý bič od Mila Urbana v prezentácii

K najvýznamnejším literárnym dielam, ktoré zobrazujú tému prvej svetovej vojny, patrí román Živý bič Mila Urbana. Tak ako iní realistickí autori aj Milo Urban nachádzal námety pre svoju tvorbu v dôverne známom dedinskom prostredí. Vo svojom oravskom rodisku získal...

Pin It on Pinterest