Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Základným žánrom neveršovanej epiky je román, novela a poviedka. Román – znaky a žánrové formy  Román je veľký  prozaický epický žáner.   Znaky románu:   zobrazuje široký okruh života, dlhšie časové  rozpätie, dôležitá je kategória  rozprávača, množstvo postáv...
Dráma ako literárny druh: Pozri si v prezentácii

Dráma ako literárny druh: Pozri si v prezentácii

V tejto prezentácii nájdete najdôležitejšie informácie o dráme ako literárnom druhu. Jednotlivé snímky sa zaoberajú základnými znakmi drámy, najstaršími žánrami – tragédiou a komédiou, vnútornou a vonkajšou kompozíciou, pojmami ako divadlo a inscenácia. Prehľadnú...
Literárna forma: Poézia a próza

Literárna forma: Poézia a próza

V článku Literárne druhy – lyrika, epika, dráma sme písali o tom, že sa literárne dielo z hľadiska literárneho druhu podľa znakov zadeľuje do lyriky, epiky alebo drámy. Literárne diela sa ďalej rozdeľujú podľa formy na poéziu a prózu. A samozrejme, každá literárna...
Literárne druhy – lyrika, epika, dráma: Základné znaky

Literárne druhy – lyrika, epika, dráma: Základné znaky

Od najstarších čias sa v literatúre formovali tri literárne druhy: epika, lyrika a dráma.  V rámci  každého literárneho druhu možno literárne diela ďalej pričleňovať podľa charakteristických znakov (obsahu, rozsahu, kompozície, štýlových znakov) k rozličným žánrom....

Pin It on Pinterest