AKO SA PÍŠE?

Odpovede na otázky ohľadom spisovnosti

Slovenčina je krásny ľúbozvučný  jazyk, ale používatelia spisovného jazyka musia niekedy riešiť, ktorý tvar je správny, či je slovo súčasťou spisovnej slovnej zásoby, aký je pravopis slova či slovného spojenia. V článkoch nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú správneho pravopisu, skloňovania, tvarov slovných druhov.

Čo nájdete v tejto kategórii článkov?

Pin It on Pinterest