Oni alebo ony? Použi zámená pravopisne správne

Oni alebo ony? Použi zámená pravopisne správne

Osobné základné zámená sú pomenovania gramatických osôb. Rozlišujeme bezrodové osobné základné zámená 1. a 2. osoby ( ja, ty, my, vy) a rodové zámená 3. osoby. Osobné zámeno, ktoré zastupuje 3. osobu má v jednotnom čísle tri tvary – on, ona, ono podľa gramatického...
Kryštál alebo krištáľ: Aký je medzi nimi rozdiel?

Kryštál alebo krištáľ: Aký je medzi nimi rozdiel?

Slovná zásoba spisovnej slovenčiny obsahuje slová kryštál aj krištáľ. Aby sme ich správne zapísali, musíme odlíšiť ich význam. Kryštál alebo krištáľ? Tieto dve slová sú síce veľmi podobné, no nie sú rovnaké ani v písomnej podobe, ani vo výslovnosti. Zapamätajte si...

Pin It on Pinterest