REKLAMA

Vybrané slová po m:

 • my
 • mykať, zamykať, odmykať, pomykov
 • mýliť sa, mylný, omyl
 • myslieť, myšlienka, myseľ, premýšľať
 • zmysel, úmysel, výmysel
 • priemysel
 • myš
 • mys
 • umyť, umývať, pomyje, mydlo
 • Myjava
 • mýto, mýtnik
 • hmyz
 • hmýriť sa
 • čmýriť sa
 • smyk
 • priesmyk
 • šmýkať sa, šmyk, šmykľavka
 • žmýkať

Mäkké i/í po obojakej spoluhláske m

Zistite, v ktorých slovách sa po obojakej spoluhláske m píše i/í:

mihať, mikrób, míľa, Milka, milý, milión, milosť, minca, minimálny, minúta, mixér, miznúť, daj mi, komín,  mihalnica, minulosť, mihnúť, zmiznúť, krmivo.

Pozor na rozdiely:

 • My – všetci, nominatív plurálu. My vám pomôžeme.
 • Mi – mne, datív singuláru. Dajte mi pero. Povedal mi to veľmi potichu.  

 • Mýli (sloveso) – uvádza do omylu; mýli sa – robí chyby. Mýli nás jeho správanie. Pri písaní diktátov sa často mýli.
 • Milý (prídavné meno) – príjemný, prívetivý. Tento chlapec je veľmi milý.

 • Mýlka – omyl, chyba. Došlo k mýlke, ktorá nám spôsobila veľké problémy.
 • Milka – ženské meno. Domácka podoba mena Emília je Milka. 

REKLAMA

 • Zmyje (sloveso v 3. osobe singuláru) – zbaví špiny. Prudký letný dážď zmyje z ulice nečistotu
 • Zmije – nominatív plurálu podstatného mena zmija. Dve lesklé zmije vliezli do diery v skale. 
 • Mykať – robiť prudké a krátke pohyby. Silno mykal kľučkou, ale dvere sa otvoriť nedali. Dieťa s plačom mykalo matku za rukáv.
 • Mihať – robiť rýchle pohyby. Ani okom nemihol. V diaľke sa mihali plamene.
 • Mys – ostrý výbežok do pevniny. Loď plávala k Mysu dobrej nádeje.
 • Miss – slečna, víťazka súťaže krásy. V závere súťaže korunovali novú miss krásy.
...

Prezentácia s cvičeniami na vybrané slová po m

Keď ste si zopakovali vybrané slová po m, môžete si v prezentácii overiť, či ovládate ich pravopis. V prezentácii sa pohybujete šípkami alebo bodkami v dolnej časti. Prezentácia obsahuje aj správne riešenia. K dispozícii máte aj zadania na vytlačenie v PDF.

Pin It on Pinterest