REKLAMA

Článok Vybrané slová po b je užitočný nielen pre žiakov 3. ročníka, kedy sa táto téma preberá na hodinách slovenského jazyka, ale aj pre žiakov 4. ročníka ZŠ, v ktorom sa upevňujú vedomosti a zručnosti z pravopisu v koreni slova. Okrem prehľadu  vybraných slov v ňom nájdete vysvetlenie významov jednotlivých slov s príkladmi, najčastejšie  dvojice s rozdielnym pravopisom, možnosť nacvičiť si vybrané slová v prezentácii a prehľad najčastejších slov, v ktorých sa po obojakej spoluhláske b píše mäkké i/í. Tak sa do toho pustite.

Vybrané slová po b

 • by, aby
 • býk, býčí
 • byvol
 • byľ, bylina
 • bystrý, bystrina, Bystrica
 • Bytča, Bytčica
 • byť (existovať), bytosť, bytostný, živobytie, bývalý
 • bývať, obývať, obyvateľ, prebývať, byt, bytná, príbytok
 • bydlo (bývanie), bydlisko
 • dobyť (zmocniť sa), vydobyť, výdobytok, dobývať, dobýjať (zmocňovať sa),
 • dobytok
 • nábytok
 • zbytočný, nadbytočný
 • prebytok, úbytok
 • odbyt
 • neodbytný (dotieravý)
 • prvobytný
 • kobyla
 • obyčaj, obyčajný

Zopakuj si aj: Obojaké spoluhlásky: Poznáš ich všetky?

Rozlišujte

 • Byť – existovať, stať sa niekým, vyskytovať sa; ako vybrané slovo sa vyskytuje len v neurčitkovom tvare. Chcela  byť úspešná. Tak veľmi by chcel byť s priateľmi.
 • Biť – udierať. Hodiny odbili polnoc. Vybila sa mi batéria. Nabil si si mobil? Chlapci sa pobili.     Bil päsťou do stola.

 • Dobyť , dobyť sa, dobýjať sa – zmocniť sa, ovládnuť mocou, násilne sa dostať. Rytieri dobyli hrad. Násilím sa dobýjali do domu.
 • Dobiť – veľmi zbiť, doudierať, nabíjaním doplniť elektrickú energiu, prestať biť. Staré hodiny v jedálni odbili šiestu. Dobili ho neznámi muži. Nezabudni si dobiť mobil! 

 • Bydlo – bydlisko, bývanie. Odsťahovali sa ďaleko od ľudských bydiel.
 • Bidlo – tyč, na ktorej sedáva sliepka v kuríne. Keď zatváral kurín, sliepky sedeli na bidle.
 • By – častica, je súčasťou tvaru podmieňovacieho spôsobu. Rád by som ti pomohol. Bodaj by už prestalo pršať!
 • Birozkazovací spôsob slovesa biť. Nebi sa so spolužiakmi!

 • Byt – miesto na bývanie, bytová jednotka. Kúpil si nový byt v centre mesta. Je to slnečný a priestranný dvojizbový byt.
 • Bit jednotka množstva informácie. Na zakódovanie každého znaku sa používa 8 bitov.

 • Bystro – príslovka, rezko, rýchlo, svižne. Bystro vyskočila a rozbehla sa k dverám. Vstal a bystro vykročil za otcom.
 • Bistro malá reštaurácia alebo bufet na rýchle občerstvenie. V bistre pri divadle si dali kávu.

Mäkké i/í po obojakej spoluhláske b

Ponúkame vám aj prehľad najčastejších slov, v ktorých sa po obojakej spoluhláske b píše i/í:

biblia, bicykel,  bič, biftek, bivak (pre horolezcov), bidlo (pre sliepky), birmovka, biskup, bizón, bižutéria,  obilie, mobil, násobilka, nabíjačka, obidvaja, šlabikár, zbíjať, rozbiť.

Prezentácia: Cvičenia na vybrané slová po b

Zopakovali ste si vybrané slová po b aj  významy slov v rovnako znejúcich, homonymných dvojiciach? Overte si v prezentácii, či ovládate pravopis. Pri posúvaní šípkou alebo bodkou nájdete najskôr jednotlivé cvičenia – doplňovačky a v nasledujúcom snímku riešenie úloh. Druhou možnosťou je vytlačiť si úlohy v PDF formáte a riešenie skontrolovať v prezentácii.

REKLAMA

Významy vybraných slov po b s príkladmi

K vybranému slovu nájdete informácie v takomto poradí: 1. vysvetlenie, 2. odvodené slová (v prípade, že existujú), 3. príklady.

by

 • Ako častica najčastejšie vyjadruje podmienku uskutočnenia deja. Môže byť vo vete spojkou, najčastejšie podraďovacou.
 • čožeby, čože by, kiežby, kiež by,
 • Ak by si ma zavolala, prišiel by

aby

 • podraďovacia spojka alebo častica
 • Hovoril nahlas, aby ho všetci počuli. Len aby ste zase neprišli neskoro.

 býk

 • samec hovädzieho dobytka
 • býčí, býček
 • Mladý býk sa pásol na lúke. Býčie zápasy sú obľúbené v Španielsku.

 byvol

 • veľký párnokopytník so silnými rohami rozšírený v Ázii
 • byvolí
 • Zdomácnené byvoly sa používali ako ťažné zvieratá. Z byvolieho mlieka sa vyrábal mäkký syr.

byľ

 • stonka, steblo
 • byľka
 • Koriander má byľ svetlozelenej farby..

 bylina

 • rastlina s nedrevnatou nadzemnou časťou
 • bylinka, bylinkový, bylinný, bylinkár, bylinožravec
 • K liečivým bylinkám patrí mäta a medovka.

 bystrý

 • rýchly, prudký, vnímavý a chápavý (o človeku)
 • bystro, bystrosť, bystrozraký
 • Bol bystrý, rýchlo sa učil. Bystrým krokom kráčal hore ulicou.

 bystrina

 • prudký horský potok
 • bystrinka
 • V horských bystrinách zurčí priezračná voda.

 Bystrica

 • súčasť názvu obce, mesta
 • Banská Bystrica, Považská Bystrica, banskobystrický, bystrický
 • Metropolou stredného Slovenska je Banská

 Bytča

 • okresné mesto na strednom Slovensku
 • Renesančný palác je v strede mesta Bytča.

 Bytčica

 • mestská časť Žiliny
 • bytčický
 • Neďaleko Bytčice tečie rieka Rajčianka.

 byť

 • existovať, žiť, vyskytovať sa
 • bytosť, bytostný, živobytie, bývalý, starobylý
 • Chcem byť tvoj  dobrý priateľ. Víla je rozprávková bytosť.

 bývať

 • mať trvalé bydlisko, byť ubytovaný
 • obývať, obyvateľ, prebývať
 • Strýko býva v peknom dome na Púpavovej ulici.

 byt

 • miestnosť alebo súbor miestností určených na bývanie
 • príbytok
 • Jeho byt je síce malý, ale moderný.

bydlo

 • miesto na bývanie
 • bydlisko, obydlie
 • Žili ďaleko od ľudských bydiel. 
...

dobyť

 • zmocniť sa
 • vydobyť, výdobytok, dobývať, dobýjať, dobyvateľ, dobyvačný
 • Rytieri dobyli stredovekú pevnosť.

 dobytok

 • statok, úžitkové domáce zvieratá
 • dobytčí, dobytkár
 • Venoval sa chovu hovädzieho dobytka.

 nábytok

 • predmety na zariadenie miestností
 • Byt si zariadili nábytkom v industriálnom štýle.

 zbytočný

 • nie je potrebný, márny,
 • nadbytočný, prebytok, úbytok
 • Zbytočne na neho čakali. Neprišiel.

 odbyt

 • obrat tovaru
 • neodbytný, prvobytný
 • V horúcom lete idú ventilátory na odbyt.

 kobyla

 • samica koňa
 • kobylka, kobylí
 • Na lúke sa pásla kobyla so žriebäťom.

 obyčaj

 • zvyk, ustálený spôsob konania
 • obyčajový, obyčajný
 • Dodržiavame niektoré vianočné obyčaje.

Pin It on Pinterest