Vybrané slová po b:

 • by, aby
 • býk, býčí
 • byvol
 • byľ, bylina
 • bystrý, bystrina, Bystrica
 • Bytča, Bytčica
 • byť (existovať), bytosť, bytostný, živobytie, bývalý
 • bývať, obývať, obyvateľ, prebývať, byt, bytná, príbytok
 • bydlo (bývanie), bydlisko
 • dobyť (zmocniť sa), vydobyť, výdobytok, dobývať, dobýjať (zmocňovať sa),
 • dobytok
 • nábytok
 • zbytočný, nadbytočný
 • prebytok, úbytok
 • odbyt
 • neodbytný (dotieravý)
 • prvobytný
 • kobyla
 • obyčaj, obyčajný

Rozlišujte

 • Byť – existovať, stať sa niekým, vyskytovať sa; ako vybrané slovo sa vyskytuje len v neurčitkovom tvare. Chcela  byť úspešná. Tak veľmi by chcel byť s priateľmi.
 • Biť – udierať. Hodiny odbili polnoc. Vybila sa mi batéria. Nabil si si mobil? Chlapci sa pobili.     Bil päsťou do stola.

 • Dobyť , dobyť sa, dobýjať sa – zmocniť sa, ovládnuť mocou, násilne sa dostať. Rytieri dobyli hrad. Násilím sa dobýjali do domu.
 • Dobiť – veľmi zbiť, doudierať, nabíjaním doplniť elektrickú energiu, prestať biť. Staré hodiny v jedálni odbili šiestu. Dobili ho neznámi muži. Nezabudni si dobiť mobil! 

 • Bydlo – bydlisko, bývanie. Odsťahovali sa ďaleko od ľudských bydiel.
 • Bidlo – tyč, na ktorej sedáva sliepka v kuríne. Keď zatváral kurín, sliepky sedeli na bidle.
 • By – častica, je súčasťou tvaru podmieňovacieho spôsobu. Rád by som ti pomohol. Bodaj by už prestalo pršať!
 • Birozkazovací spôsob slovesa biť. Nebi sa so spolužiakmi!

 • Byt – miesto na bývanie, bytová jednotka. Kúpil si nový byt v centre mesta. Je to slnečný a priestranný dvojizbový byt.
 • Bit jednotka množstva informácie. Na zakódovanie každého znaku sa používa 8 bitov.

 • Bystro – príslovka, rezko, rýchlo, svižne. Bystro vyskočila a rozbehla sa k dverám. Vstal a bystro vykročil za otcom.
 • Bistro malá reštaurácia alebo bufet na rýchle občerstvenie. V bistre pri divadle si dali kávu.

Prezentácia: Cvičenia na vybrané slová po b

Zopakovali ste si vybrané slová po b aj  významy slov v rovnako znejúcich, homonymných dvojiciach? Overte si v prezentácii, či ovládate pravopis. Pri posúvaní šípkou alebo bodkou nájdete najskôr jednotlivé cvičenia – doplňovačky a v nasledujúcom snímku riešenie úloh. Druhou možnosťou je vytlačiť si úlohy v PDF formáte a riešenie skontrolovať v prezentácii.

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest