Pádové otázky: Charakteristika a cvičenia

Pádové otázky: Charakteristika a cvičenia

 Slovenčina je flektívny jazyk. Gramatické významy sa vyjadrujú rozličnými tvarmi tých istých slov. Keďže slová menia tvary ohýbaním, nazývajú sa ohybné. Podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú. Pozri aj:  Slovné druhy: Poznáš ich charakteristiku...

Pin It on Pinterest