Čestné vyhlásenie: Vzor

Čestné vyhlásenie: Vzor

Predovšetkým v kontakte s úradmi využívame tlačivo, ktoré síce nedokazuje (nenahradzuje napríklad znalecký posudok), no záväzne (na vlastnú česť dotyčného) vyjadruje, resp. osvedčuje isté skutočnosti. Ide o čestné vyhlásenie. Zaujme ťa: Ako napísať sťažnosť na...

Pin It on Pinterest