Slohové postupy a slohové útvary

Slohové postupy a slohové útvary

Slohový postup je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahovo-tematické a jazykové prostriedky do jazykového prejavu. Závisí od komunikačného zámeru. Výsledkom tohto procesu je slohový útvar. Slohové postupy: informačný, opisný, rozprávací, výkladový Informačný...

Pin It on Pinterest