Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Základným žánrom neveršovanej epiky je román, novela a poviedka. Román – znaky a žánrové formy  Román je veľký  prozaický epický žáner.   Znaky románu:   zobrazuje široký okruh života, dlhšie časové  rozpätie, dôležitá je kategória  rozprávača, množstvo postáv...
Verš, strofa a rým – výstavba básne

Verš, strofa a rým – výstavba básne

Ak sa pri výstavbe literárneho diela uplatnil rytmus a intonácia, vzniká viazaná reč, teda veršované literárne dielo – poézia. Základnou rytmickou jednotkou je verš. Pozri aj: Umelecké jazykové prostriedky: Charakteristika a príklady Verš – definícia Verš je rytmicky...
Aforizmus: Význam a príklady

Aforizmus: Význam a príklady

Názov aforizmus pochádza z gréckeho slova aforismos = vymedzenie. Ide o lyrický žáner, ktorý patrí do skupiny drobných výpovedí, v ktorých sa duchaplným spôsobom vyslovuje nejaká múdrosť, ako sú gnóma, aforizmus a maxima. Aforizmus patrí k obľúbeným literárnym formám....
Druhy rozprávačov v rozprávaní

Druhy rozprávačov v rozprávaní

Autorský/vševediaci tiež olympský rozprávač (božský) Objektívny, má nadhľad, vidí svoje postavy zvonka aj zvnútra, vysvetľuje historické a spoločenské súvislosti… Rozprávanie je v 3. os. sg. Grófka najprv zbledla, vidiac netrpezlivosť svojho muža, ktorý...
Rozprávka

Rozprávka

Rozprávka je žáner ľudovej slovesnosti. Patrí k najstarším epickým útvarom. Hlavným znakom rozprávky je, že v príbehu bojuje dobro a zlo a dobro víťazí. Postavy sa rozdeľujú na dobré a zlé a nemenia sa. Čas a miesto nie sú určené. Rozprávky sa začínajú formulkami: Kde...

Pin It on Pinterest