Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Metonymia (gréc. – zámena mien) je umelecký prostriedok, patrí k trópom. Je to obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe vnútornej súvislosti, teda vnútornej väzby medzi nimi. Môže ísť o vzťah príčiny a následku, formy a látky, pôvodcu a diela,...
Literárna forma: Poézia a próza

Literárna forma: Poézia a próza

V článku Literárne druhy – lyrika, epika, dráma sme písali o tom, že sa literárne dielo z hľadiska literárneho druhu podľa znakov zadeľuje do lyriky, epiky alebo drámy. Literárne diela sa ďalej rozdeľujú podľa formy na poéziu a prózu. A samozrejme, každá literárna...
Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

V umeleckej literatúre, predovšetkým v poézii, patrí metafora a personifikácia k najčastejším umeleckým prostriedkom. Metafora Metafora (gréc. prenos, prenesenie) je obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe podobnosti. To znamená, že sa slovným...
Literárne druhy – lyrika, epika, dráma: Základné znaky

Literárne druhy – lyrika, epika, dráma: Základné znaky

Od najstarších čias sa v literatúre formovali tri literárne druhy: epika, lyrika a dráma. V rámci  každého literárneho druhu možno literárne diela ďalej pričleňovať podľa charakteristických znakov (obsahu, rozsahu, kompozície, štýlových znakov) k rozličným žánrom....

Pin It on Pinterest