Čo je epigram? Charakteristika lyrického žánru s príkladmi

Čo je epigram? Charakteristika lyrického žánru s príkladmi

Epigram  spolu s aforizmom sú  didaktické žánre, ktoré vznikli niekoľko storočí pred naším letopočtom. V starovekom Grécku sa epigramy využívali ako nápisy na pomníkoch a hroboch. Túto funkciu dnes plní epitaf. Súčasná podoba sa začala vyvíjať v rímskej poézii, kedy...
Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Základným žánrom neveršovanej epiky je román, novela a poviedka. Román – znaky a žánrové formy  Román je veľký  prozaický epický žáner.   Znaky románu:   zobrazuje široký okruh života, dlhšie časové  rozpätie, dôležitá je kategória  rozprávača, množstvo postáv...
Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton – básnický prívlastok, druh obrazného pomenovania,  (z gréc. epithetos – pridaný) je spolu s metaforou a prirovnaním najčastejším výrazovým  umeleckým  prostriedkom.  V školskej praxi často vzniká problém správne ho identifikovať, preto vám v článku...
Dráma – vznik drámy

Dráma – vznik drámy

Dráma má dva významy: širší – literárny druh (spolu s lyrikou a epikou), užší – dramatický žáner (tragédia, komédia). Obsah 2 3 FirstHeadingDráma má dva významy:Ako vznikla drámaAmfiteátreNajstaršie dramatické žánre Ako vznikla dráma Dráma vznikla v starovekom Grécku...

Pin It on Pinterest