Aforizmus: Význam a príklady

Aforizmus: Význam a príklady

Názov aforizmus pochádza z gréckeho slova aforismos = vymedzenie. Ide o lyrický žáner, ktorý patrí do skupiny drobných výpovedí, v ktorých sa duchaplným spôsobom vyslovuje nejaká múdrosť, ako sú gnóma, aforizmus a maxima. Aforizmus patrí k obľúbeným literárnym formám....
Druhy rozprávačov v rozprávaní

Druhy rozprávačov v rozprávaní

Autorský/vševediaci tiež olympský rozprávač (božský) Objektívny, má nadhľad, vidí svoje postavy zvonka aj zvnútra, vysvetľuje historické a spoločenské súvislosti… Rozprávanie je v 3. os. sg. Grófka najprv zbledla, vidiac netrpezlivosť svojho muža, ktorý...
Rozprávka

Rozprávka

Rozprávka je žáner ľudovej slovesnosti. Patrí k najstarším epickým útvarom. Hlavným znakom rozprávky je, že v príbehu bojuje dobro a zlo a dobro víťazí. Postavy sa rozdeľujú na dobré a zlé a nemenia sa. Čas a miesto nie sú určené. Rozprávky sa začínajú formulkami: Kde...
Malý princ: Antoine de Saint-Exupéry – rozbor knihy

Malý princ: Antoine de Saint-Exupéry – rozbor knihy

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očami neviditeľné.“ Saint-Exupéry  Antoine de Saint-Exupéry (* 29. jún 1900, Lyon – † 31. júl 1944, južne od Marseille) francúzsky spisovateľ, letec  Témy Jednou z hlavných tém autorovej tvorby je záchrana ľudstva pred hroziacou...
Čo je báj?

Čo je báj?

Iné pomenovanie báje je mýtus. Názov mýtus je z gréckeho slova mýthos, ktoré znamená rozprávanie. Báj je najstarší epický žáner ľudovej slovesnosti. Každý národ má svoj súbor bájí. Takýto súbor označujeme pojmom mytológia alebo bájoslovie. Tiež ťa zaujme: Epos o...

Pin It on Pinterest