Samo Chalupka: Básne (prehľad tvorby)

Samo Chalupka: Básne (prehľad tvorby)

Samo Chalupka, najstarší predstaviteľ generácie štúrovcov, je tvorcom národnej a hrdinskej epiky. Charakteristickým znakom jeho poézie je hlboké vlastenecké cítenie a boj za slobodu národa. Chalupka rovnako ako ostatní predstavitelia slovenského romantizmu nadväzoval...
Čo je básnické prirovnanie? Definícia a príklady

Čo je básnické prirovnanie? Definícia a príklady

Prirovnanie (lat. comparatio), druh trópu, je častým prostriedkom umeleckého štýlu. Má tri členy: to, čo sa prirovnáva (chlapec), to, k čomu sa prirovnáva (jedľa), a to, čo je pre predchádzajúce dva členy spoločné (vysoký). Chlapec je vysoký ako jedľa.  Keď  je...
Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Metonymia (gréc. – zámena mien) je umelecký prostriedok, patrí k trópom. Je to obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe vnútornej súvislosti. Rovnako ako metafora aj metonymia môže byť lexikalizovaná. Napr. Číta Kukučína. Počúva Čajkovského....

Pin It on Pinterest