Jozef Cíger Hronský: Tvorba – prehľad a znaky

Jozef Cíger Hronský: Tvorba – prehľad a znaky

Jozef Cíger Hronský (1896 – 1960) patril k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej medzivojnovej literatúry. Narodil sa vo Zvolene Ako učiteľ pôsobil v Krupine, Kremnici a Martine. Zaujímal sa o literatúru a výtvarné umenie. Od roku 1927 bol redaktorom...
Rozprávanie v umeleckej literatúre

Rozprávanie v umeleckej literatúre

Rozprávanie – narácia sa zakladá na príbehu, dejovosti. Je to zachytenie udalostí v časovej postupnosti, reťaz dejových zložiek, ktoré sú spojené časovo-príčinnými vzťahmi. Rozprávanie je pomenovanie pre slohový postup a zároveň aj slohový útvar. Rozprávanie v...
Samo Chalupka: Básne (prehľad tvorby)

Samo Chalupka: Básne (prehľad tvorby)

Samo Chalupka, najstarší predstaviteľ generácie štúrovcov, je tvorcom národnej a hrdinskej epiky. Charakteristickým znakom jeho poézie je hlboké vlastenecké cítenie a boj za slobodu národa. Chalupka rovnako ako ostatní predstavitelia slovenského romantizmu nadväzoval...

Pin It on Pinterest