Slohové postupy a slohové útvary

Slohové postupy a slohové útvary

Slohový postup je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahovo-tematické a jazykové prostriedky do jazykového prejavu. Závisí od komunikačného zámeru. Výsledkom tohto procesu je slohový útvar. Slohové postupy: informačný, opisný, rozprávací, výkladový Informačný...
Rozprávanie v umeleckej literatúre

Rozprávanie v umeleckej literatúre

Narácia – rozprávanie sa zakladá na príbehu, dejovosti. Je to zachytenie udalostí v časovej postupnosti, reťaz dejových zložiek, ktoré sú spojené časovo-príčinnými vzťahmi. Rozprávanie je pomenovanie pre slohový postup a zároveň aj slohový útvar. Rozprávanie v...
Diskusný príspevok: Charakteristika a témy

Diskusný príspevok: Charakteristika a témy

Diskusie dnes ovládli masmediálny priestor, zasahujú do nášho života a polarizujú verejnú mienku. Možno práve preto bude užitočné pripomenúť si diskusný príspevok ako osobitý žáner rečníckeho štýlu, ktorý charakterizuje vysoká miera hybridizácie. Priblížime si znaky...
Druhy rozprávačov v rozprávaní

Druhy rozprávačov v rozprávaní

Autorský/vševediaci tiež olympský rozprávač (božský) Objektívny, má nadhľad, vidí svoje postavy zvonka aj zvnútra, vysvetľuje historické a spoločenské súvislosti… Rozprávanie je v 3. os. sg. Grófka najprv zbledla, vidiac netrpezlivosť svojho muža, ktorý...

Pin It on Pinterest