Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton – básnický prívlastok, druh obrazného pomenovania,  (z gréc. epithetos – pridaný) je spolu s metaforou a prirovnaním najčastejším výrazovým  umeleckým  prostriedkom.  V školskej praxi často vzniká problém správne ho identifikovať, preto vám v článku...
Epizeuxa a epanastrofa – charakteristika s príkladmi

Epizeuxa a epanastrofa – charakteristika s príkladmi

Epizeuxa a epanastrofa patria spolu s anaforou a epiforou k figúram, ktoré vznikajú  hromadením slov. Slovné figúry majú ozdobnú funkciu a sú založené na opakovaní tých istých slov alebo slovných spojení. Epizeuxa Vzniká opakovaním toho istého slova alebo slov za...
Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Metonymia (gréc. – zámena mien) je umelecký prostriedok, patrí k trópom. Je to obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe vnútornej súvislosti, teda vnútornej väzby medzi nimi. Väzba medzi predmetmi je taká pevná, že sa môžu navzájom zastupovať....
Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

V umeleckej literatúre, predovšetkým v poézii, patrí metafora a personifikácia k najčastejším umeleckým prostriedkom. Metafora Metafora (gréc. prenos, prenesenie) je obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe podobnosti. To znamená, že sa slovným...

Pin It on Pinterest