Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do nového roka alebo do nového roku? Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosti, čo je správne. Podstatné meno rok sa skloňuje podľa vzoru dub. Vzor dub má v G sg. okrem koncovky -a aj variantnú príponu -u. Príponu -a majú predovšetkým konkrétne podstatné mená: od...
Kapre či kapry: Čo kupujeme pred sviatkami?

Kapre či kapry: Čo kupujeme pred sviatkami?

Pred Vianocami kupujeme kapre, kapry alebo kaprov? Toto slovo patrí k zvieracím podstatným menám mužského rodu, preto má zmiešané skloňovanie. V jednotnom čísle sa skloňuje podľa vzoru chlap. Pretože podstatné meno kapor je zakončené na  obojakú spoluhlásku,...
Pádové otázky

Pádové otázky

 Slovenčina je flektívny jazyk. Gramatické významy sa vyjadrujú rozličnými tvarmi tých istých slov. Keďže slová menia tvary ohýbaním, nazývajú sa ohybné. Podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú. Pozri aj:  Slovné druhy: Poznáš ich charakteristiku...
V škole alebo na škole?

V škole alebo na škole?

Študujem na strednej škole/na gymnáziu alebo v strednej škole/v gymnáziu? Čo je správne? Obidve predložky v a na sa viažu s akuzatívom a lokálom a používajú sa vo význame miesta.  Prečítaj si aj: Bielok alebo bielko: Používaš tieto slová správne? Predložka v vyjadruje...

Pin It on Pinterest