SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

Hláskoslovie, slovné druhy, skloňovacie vzory aj skladba

Pre žiakov, študentov a rodičov sme na akosapise.sk pripravili články o najčastejších témach, ktoré sa preberajú na hodinách slovenského jazyka. K rozvíjaniu pravopisných zručností pomôžu žiakom nácvičné diktáty s množstvom cvičení a s prezentáciami. Články sa venujú témam z jednotlivých rovín slovenského jazyka: hláskosloviu, slovným druhom, určovaniu skloňovacích vzorov, tvoreniu slov, skladbe, ale aj štýlom a slohovým postupom. Problematika je rozobraná jasne, výstižne, s množstvom príkladov.

Čo nájdete v tejto kategórii článkov?

Pin It on Pinterest