Ako správne vykať? Tieto zásady musíš poznať

Ako správne vykať? Tieto zásady musíš poznať

Vykanie je prejav zdvorilosti. Často však dochádza k jeho nesprávnemu používaniu. Napr. Pán doktor, vy ste mi to povedal. Sused, včera ste tam nebol. Ako správne vykať? Pri vykaní je v druhej osobe množného čísla celý slovesný tvar. Správne je: Pán doktor, vy ste mi...
Nielen alebo nie len? Ako sa to píše správne?

Nielen alebo nie len? Ako sa to píše správne?

Píše sa nielen alebo nie len, spolu alebo oddelene? Priraďovacia spojka nielen sa píše spolu.  Napríklad: Nielen chlebom je človek živý. Vedia o tom nielen rodičia, ale aj priatelia. Nielen ich to prekvapilo, ale niektorí boli vystrašení. Prečítaj si tiež: Môžte alebo...
Môžte alebo môžete?

Môžte alebo môžete?

Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosť, či majú použiť tvar môžme alebo môžeme, môžte alebo môžete. Správne tvary sú môžeme a môžete. Tvary môžme a môžte sú nespisovné. Samohláska e vypadáva v rozkazovacom spôsobe. Napríklad: píšeme, píšete – píšme , píšte;...
Pretek, preteky alebo závod?

Pretek, preteky alebo závod?

Zúčastňuje sa športovec preteku alebo pretekov? Je správne slovom pretek či preteky? V slovenčine sa zápas, súťaž o prvenstvo najmä v športe označuje pomnožným podstatným menom preteky. Pomnožné podstatné mená sa používajú len v množnom čísle, nemajú jednotné číslo....
Je trebalo spisovné slovo?

Je trebalo spisovné slovo?

Niekedy v bežnej komunikácii počujeme výrazy: trebalo by sa poponáhľať, trebalo by sa ostrihať, trebalo by to spraviť…  Slovo trebalo je nespisovné. Možno ho nahradiť vhodnými výrazmi: je treba, je potrebné, ale aj malo by sa, musí sa…. Aj toto sa oplatí...
Aký alebo akí: Používaš správne i a y?

Aký alebo akí: Používaš správne i a y?

Neviete, či použiť tvar zámena aký alebo akí? Podľa zakončenia sa opytovacie zámeno aký a ktorý skloňuje podľa vzoru pekný. V pádových príponách sa píše tvrdé ý/y. Výnimkou je tvar nominatívu množného čísla – akí, ktorí. To platí aj pre neurčité zámená: akýsi,...

Pin It on Pinterest