Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl?

Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl?

Rýchla doba si vyžaduje rýchlu komunikáciu. Najvyužívanejšou možnosťou je elektronická pošta – e-mail. Ktoré pomenovanie je správne? E-mail, email, mail alebo mejl? E-mail je skrátením anglického elektronic mail, teda elektronická pošta. O zdomácňovaní slova svedčia...
Napadlo ma či napadlo mi?

Napadlo ma či napadlo mi?

Často sa v bežnej reči, ale aj v médiách stretávame s výrazom napadlo ma s významom prišla mi na um myšlienka. V slovenčine má však väzba s akuzatívom iný význam. Napadlo ma znamená zaútočilo. Napr. Zaútočilo na mňa zviera. Ak chceme pomenovať myšlienkový proces,...
Magistra alebo magisterka: Neurob častú chybu

Magistra alebo magisterka: Neurob častú chybu

Základom spoločenského správania je správne oslovenie. Pochybnosti používateľov jazyka môžu vzniknúť pri slovách magistra a magisterka. Ide o podstatné mená s rozdielnym významom.   Koho teda oslovíme pani magistra a koho pani magisterka? Výraz magister pomenúva...
Naňho alebo naň? Používaš tieto zámená správne?

Naňho alebo naň? Používaš tieto zámená správne?

Zámeno on má v genitíve a akuzatíve viac tvarov. V neskrátených tvaroch sa predložka a zámeno píšu oddelene (ide o dva slovné druhy). Napr. bez neho, po neho, od neho. Skrátené tvary zakončené na -ňho, -ň, -eň sa píšu spolu s predložkou: poňho, poň, naň, doň, cezeň,...

Pin It on Pinterest