Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do nového roka alebo do nového roku? Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosti, čo je správne. Podstatné meno rok sa skloňuje podľa vzoru dub. Vzor dub má v G sg. okrem koncovky -a aj  variantnú príponu -u. Máš doma predškoláka? Skvelá inšpirácia na aktivity TU...
Predložka vďaka: Používaš ju správne?

Predložka vďaka: Používaš ju správne?

Občas počujeme, že vďaka kríze stúpla nezamestnanosť alebo vďaka svojej zábudlivosti neprišiel na stretnutie. V týchto prípadoch je druhotná predložka vďaka použitá nevhodne. Predložka vďaka sa viaže s datívom (komu, čomu) a vyjadruje kladné hodnotenie okolnosti...
Do radu alebo do rady: Neviete, čo je správne?

Do radu alebo do rady: Neviete, čo je správne?

Postavte sa do toho dlhého radu. Postavte sa do tej dlhej rady. Neviete, ktorá z viet je správna? Je potrebné si uvedomiť, že slovenčina má podstatné mená rad aj rada. Majú však odlišný význam. Podstatné meno ženského rodu rada znamená návod na konanie, poučenie,...
Vieš o tom, že chudokrvnosť nie je spisovné slovo?

Vieš o tom, že chudokrvnosť nie je spisovné slovo?

Keď má ľudské telo hladinu hemoglobínu pod hranicou normálnych hodnôt, ide o chudokrvnosť alebo málokrvnosť? Aj keď sa slovo chudokrvnosť používa pomerne často, je prevzaté z českého jazyka a v kodifikačných slovníkoch je označené ako subštandardné. Oplatí sa...
Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy

Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy

Mám za to, že… Občas sa môžeme stretnúť s takýmto slovným spojením, a to nielen v hovorených prejavoch, ale aj v písomnej podobe. Napr. Mám za to, že všetky úlohy som spravil. Máme za to, že zmluvu sme dodržali. Pozri aj: Je slovo dotaz spisovné? Výraz mám za to...

Pin It on Pinterest