Môžte alebo môžete?

Môžte alebo môžete?

Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosť, či majú použiť tvar môžme alebo môžeme, môžte alebo môžete. Správne tvary sú môžeme a môžete. Tvary môžme a môžte sú nespisovné. Samohláska e vypadáva v rozkazovacom spôsobe. Napríklad: píšeme, píšete – píšme , píšte;...
Pretek, preteky alebo závod?

Pretek, preteky alebo závod?

Zúčastňuje sa športovec preteku alebo pretekov? Je správne slovom pretek či preteky? V slovenčine sa zápas, súťaž o prvenstvo najmä v športe označuje pomnožným podstatným menom preteky. Pomnožné podstatné mená sa používajú len v množnom čísle, nemajú jednotné číslo....
Je trebalo spisovné slovo?

Je trebalo spisovné slovo?

Niekedy v bežnej komunikácii počujeme výrazy: trebalo by sa poponáhľať, trebalo by sa ostrihať, trebalo by to spraviť… Slovo trebalo je nespisovné. Možno ho nahradiť vhodnými výrazmi: je treba, je potrebné, ale aj malo by sa, musí sa…. Správne teda je: je...
Aký alebo akí: Používaš správne i a y?

Aký alebo akí: Používaš správne i a y?

Neviete, či použiť tvar zámena aký alebo akí? Podľa zakončenia sa opytovacie zámeno aký a ktorý skloňuje podľa vzoru pekný. V pádových príponách sa píše tvrdé ý/y. Výnimkou je tvar nominatívu množného čísla – akí, ktorí. To platí aj pre neurčité zámená: akýsi,...
Pracovný tým alebo tím?

Pracovný tým alebo tím?

Je správne použiť na označenie kolektívu ľudí so spoločnou úlohou slovo tým alebo tím? Spisovný výraz pochádzajúci z anglického slova team je s mäkkým dlhým í – tím. Slovo tým  sa používa v češtine. Napr. Tento pracovný tím dosahuje výborné výsledky. Medzinárodný...
Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl?

Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl?

Rýchla doba si vyžaduje rýchlu komunikáciu. Najvyužívanejšou možnosťou je elektronická pošta – e-mail. Ktoré pomenovanie je správne? E-mail, email, mail alebo mejl? E-mail je skrátením anglického elektronic mail, teda elektronická pošta. O zdomácňovaní slova svedčia...

Pin It on Pinterest