Oni alebo ony? Použi zámená pravopisne správne

Oni alebo ony? Použi zámená pravopisne správne

Osobné základné zámená sú pomenovania gramatických osôb. Rozlišujeme bezrodové osobné základné zámená 1. a 2. osoby ( ja, ty, my, vy) a rodové zámená 3. osoby. Osobné zámeno, ktoré zastupuje 3. osobu má v jednotnom čísle tri tvary – on, ona, ono podľa gramatického...
Kryštál alebo krištáľ: Aký je medzi nimi rozdiel?

Kryštál alebo krištáľ: Aký je medzi nimi rozdiel?

Slovná zásoba spisovnej slovenčiny obsahuje slová kryštál aj krištáľ. Aby sme ich správne zapísali, musíme odlíšiť ich význam. Kryštál alebo krištáľ? Tieto dve slová sú síce veľmi podobné, no nie sú rovnaké ani v písomnej podobe, ani vo výslovnosti. Zapamätajte si...
Prajeme nový rok alebo Nový rok? Čo je správne?

Prajeme nový rok alebo Nový rok? Čo je správne?

Chcete na začiatku roka poslať prianie a neviete, či napísať Nový rok alebo nový rok? Prvý január je sviatok, a preto je na začiatku veľké písmeno, píšeme teda Nový rok. Pozor však na to, čo napíšete do pozdravov. Ak prajete šťastný Nový rok, ide iba o jeden deň – 1....
Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do nového roka alebo do nového roku? Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosti, čo je správne. Podstatné meno rok sa skloňuje podľa vzoru dub. Vzor dub má v G sg. okrem koncovky -a aj variantnú príponu -u. Príponu -a majú predovšetkým konkrétne podstatné mená: od...
Kapre či kapry: Čo kupujeme pred sviatkami?

Kapre či kapry: Čo kupujeme pred sviatkami?

Pred Vianocami kupujeme kapre, kapry alebo kaprov? Toto slovo patrí k zvieracím podstatným menám mužského rodu, preto má zmiešané skloňovanie. V jednotnom čísle sa skloňuje podľa vzoru chlap. Pretože podstatné meno kapor je zakončené na  obojakú spoluhlásku,...

Pin It on Pinterest