Vieš o tom, že chudokrvnosť nie je spisovné slovo?

Vieš o tom, že chudokrvnosť nie je spisovné slovo?

Keď má ľudské telo hladinu hemoglobínu pod hranicou normálnych hodnôt, ide o chudokrvnosť alebo málokrvnosť? Aj keď sa slovo chudokrvnosť používa pomerne často, je prevzaté z českého jazyka a v kodifikačných slovníkoch je označené ako subštandardné. Oplatí sa...
Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy

Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy

Mám za to, že… Občas sa môžeme stretnúť s takýmto slovným spojením, a to nielen v hovorených prejavoch, ale aj v písomnej podobe. Napr. Mám za to, že všetky úlohy som spravil. Máme za to, že zmluvu sme dodržali. Pozri aj: Je slovo dotaz spisovné? Výraz mám za to...
Je slovo dotaz spisovné?

Je slovo dotaz spisovné?

Mám dotaz. Aj toto si môžeme občas prečítať alebo niekde začujeme. V súčasných jazykovedných príručkách je slovo dotaz uvedené ako nespisovné. Pochádza z češtiny. V slovenčine sú správne výrazy otázka a dopyt. Pozri tiež: Kedy sa píše zveri a kedy zvery? Správne:...
Kedy sa píše zveri a kedy zvery?

Kedy sa píše zveri a kedy zvery?

Neviete, či je správne slovo zveri alebo zvery? Závisí to od rodu podstatného mena. V slovenčine existuje slovo zver v ženskom aj v mužskom rode. Hromadné podstatné meno zver v ženskom rode označuje voľne žijúce zvieratá, nemá tvar množného čísla a skloňuje sa podľa...
Česi či Češi? Iba jeden tvar je správny

Česi či Češi? Iba jeden tvar je správny

K českému národu máme my, Slováci, najbližšie. Sú to bratia Česi či Češi? Aj keď sa objavuje pri používaní jazyka tvar Češi, je správny len v českom jazyku. V slovenčine je spisovný výraz Česi. Neprehliadni: Je spisovne razítko alebo pečiatka?  V nominatíve množného...
Absorbcia alebo absorpcia? Poznáš správnu odpoveď?

Absorbcia alebo absorpcia? Poznáš správnu odpoveď?

Absorbcia alebo absorpcia? Sloveso absorbovať pochádza z latinského slova absorbere. Má význam pohltiť, vsať, vpiť. Ak predpokladáte, že podstatné meno s týmto významom bude mať podobu absorbcia, mýlite sa. V jazykovedných príručkách takýto zápis nenájdete. Správny...

Pin It on Pinterest