Pracovný tým alebo tím?

Pracovný tým alebo tím?

Je správne použiť na označenie kolektívu ľudí so spoločnou úlohou slovo tým alebo tím? Spisovný výraz pochádzajúci z anglického slova team je s mäkkým dlhým í – tím. Slovo tým sa používa v češtine. Napr. Tento pracovný tím dosahuje výborné výsledky. Medzinárodný...
Píše sa medaila alebo medajla?

Píše sa medaila alebo medajla?

Píše sa správne medaila alebo medajla? Tento výraz označuje minci podobný symbol razený pri pamätných príležitostiach alebo ako vyznamenanie a používa sa od 19. storočia. Pochádza z francúzskeho slova médaille, prevzaté z talianskeho medaglia. V slovenčine je spisovný...
Píše sa hanba alebo hamba?

Píše sa hanba alebo hamba?

Pretože sa slovo hanba vyslovuje ako hamba, často vznikajú pochybnosti, či sa tento výraz píše s písmenom n alebo m. Slovo hanba je podstatné meno ženského rodu a vyjadruje stav alebo pocit toho, kto je potupený, pohanený, pomenúva pocit studu, hanblivosť.  Oplatí sa...
Nieje, neni alebo nie je? Zisti správny tvar

Nieje, neni alebo nie je? Zisti správny tvar

Na vyjadrenie záporu, neprítomnosti, absencie niečoho sa používa nie je. V písomnej podobe sa možno stretnúť s tvarom nieje, prípadne neni. Obidva výrazy sú nespisovné. Tvar nie je sa nemôže písať spolu, pretože ide o dve slová, dva slovné druhy – časticu nie a tvar...
Kvôli alebo kôli: Ako sa to píše správne?

Kvôli alebo kôli: Ako sa to píše správne?

Neviete si zapamätať, či je správny tvar kvôli, kvoli alebo kôli? Uvedomte si, že toto slovo vzniklo zmeravením predložky a podstatného mena k (jeho) vôli. Môže byť vo vete podľa funkcie častejšie predložkou alebo príslovkou. Spisovný tvar slova je teda kvôli. Ako...

Pin It on Pinterest