Magistra alebo magisterka: Neurob častú chybu

Magistra alebo magisterka: Neurob častú chybu

Základom spoločenského správania je správne oslovenie. Pochybnosti používateľov jazyka môžu vzniknúť pri slovách magistra a magisterka. Ide o podstatné mená s rozdielnym významom.   Koho teda oslovíme pani magistra a koho pani magisterka? Výraz magister pomenúva...
Naňho alebo naň? Používaš tieto zámená správne?

Naňho alebo naň? Používaš tieto zámená správne?

Zámeno on má v genitíve a akuzatíve viac tvarov. V neskrátených tvaroch sa predložka a zámeno píšu oddelene (ide o dva slovné druhy). Napr. bez neho, po neho, od neho. Skrátené tvary zakončené na -ňho, -ň, -eň sa píšu spolu s predložkou: poňho, poň, naň, doň, cezeň,...
Epidemická alebo epidemiologická situácia?

Epidemická alebo epidemiologická situácia?

V súčasnosti sa zvýšila frekvencia používania slov epidémia, epidemický,  epidemiologický. Vedci, politici a novinári sa často vyjadrujú k situácii a objavujú sa pomenovania epidemický a epidemiologický. Čo je správne? Epidemická situácia alebo epidemiologická...
Oni alebo ony? Použi zámená pravopisne správne

Oni alebo ony? Použi zámená pravopisne správne

Osobné zámeno, ktoré zastupuje 3. osobu má v jednotnom čísle tri tvary – on, ona, ono podľa gramatického rodu podstatného mena, ktoré zastupuje. V množnom čísle má zámeno 3. osoby dva tvary – oni, ony. Tiež ťa zaujme: Do roku alebo do roka? Ako je to správne? Zámeno...
Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do nového roka alebo do nového roku? Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosti, čo je správne. Podstatné meno rok sa skloňuje podľa vzoru dub. Vzor dub má v G sg. okrem koncovky -a aj  variantnú príponu -u. Máš doma predškoláka? Skvelá inšpirácia na aktivity TU...

Pin It on Pinterest