Epos o Gilgamešovi: Staroveké eposy (I. časť)

Epos o Gilgamešovi: Staroveké eposy (I. časť)

Úvodná prezentácia k starovekej epickej literatúre predstavuje najvýznamnejšiu literárnu pamiatku mezopotámskeho písomníctva – Epos o Gilgamešovi. Nechýbajú podstatné informácie o diele, postavách i prehľadná dejová línia s pointou a výkladom symbolov. To všetko...
Ilias: Staroveké eposy (II. časť)

Ilias: Staroveké eposy (II. časť)

Prezentácia k veľkej gréckej epike vystihuje základné znaky hrdinského (klasického) eposu. Predstavuje Homérovu prvú veľkú epickú báseň Ilias v historickom i kultúrnom kontexte. Formálny a obsahový rozbor dopĺňa charakteristika postáv i pohľad na svet antických bohov....

Pin It on Pinterest