My alebo mi: Vyhnite sa častej chybe!

My alebo mi: Vyhnite sa častej chybe!

Kedy píšeme my alebo mi? Ide o tvary osobného základného zámena ja. My alebo mi? > Tvar zámena my s ypsilonom je v nominatíve množného čísla. Znamená my všetci. Poukazujeme na skupinu ľudí, do ktorej patríme. Napr.: My to tak nenecháme. Boli sme doma len my. My...
Ako správne vykať? Tieto zásady musíš poznať

Ako správne vykať? Tieto zásady musíš poznať

Vykanie je prejav zdvorilosti. Často však dochádza k jeho nesprávnemu používaniu. Napr. Pán doktor, vy ste mi to povedal. Sused, včera ste tam nebol. Ako správne vykať? Pri vykaní je v druhej osobe množného čísla celý slovesný tvar. Správne je: Pán doktor, vy ste mi...
Aký alebo akí: Používaš správne i a y?

Aký alebo akí: Používaš správne i a y?

Neviete, či použiť tvar zámena aký alebo akí? Podľa zakončenia sa opytovacie zámeno aký a ktorý skloňuje podľa vzoru pekný. V pádových príponách sa píše tvrdé ý/y. Výnimkou je tvar nominatívu množného čísla – akí, ktorí. To platí aj pre neurčité zámená: akýsi,...
Naňho alebo naň? Používaš tieto zámená správne?

Naňho alebo naň? Používaš tieto zámená správne?

Zámeno on má v genitíve a akuzatíve viac tvarov. V neskrátených tvaroch sa predložka a zámeno píšu oddelene (ide o dva slovné druhy). Napr. bez neho, po neho, od neho. Skrátené tvary zakončené na -ňho, -ň, -eň sa píšu spolu s predložkou: poňho, poň, naň, doň, cezeň,...

Pin It on Pinterest