Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Slovesá majú  vo vete dôležité postavenie, pretože sú jadrom vety. V bežnej komunikácii tvoria slovesá približne 20 % slov. Viet, v ktorých sa nevyskytujú slovesá, je naozaj málo. Okrem iného ich  rozdeľujeme na plnovýznamové a neplnovýznamové. V tomto článku sa...
Dobiť alebo dobyť? Kedy sa píše s ypsilonom?

Dobiť alebo dobyť? Kedy sa píše s ypsilonom?

V spisovnej slovnej zásobe sa nachádzajú slová dobyť/dobývať aj dobiť/dobíjať. Pre správne použitie je dôležité poznať ich význam. Neprehliadni: Diktáty pre 3. ročník: Takto zvládneš vybrané slová aj slovné druhy Sloveso dobyť/dobývať patrí k vybraným slovám po b sa...
Môžte alebo môžete?

Môžte alebo môžete?

Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosť, či majú použiť tvar môžme alebo môžeme, môžte alebo môžete. Správne tvary sú môžeme a môžete. Tvary môžme a môžte sú nespisovné. Samohláska e vypadáva v rozkazovacom spôsobe. Napríklad: píšeme, píšete – píšme , píšte;...

Pin It on Pinterest