Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Slovesá majú  vo vete dôležité postavenie, pretože sú jadrom vety. V bežnej komunikácii tvoria slovesá približne 20 % slov. Viet, v ktorých sa nevyskytujú slovesá, je naozaj málo. Okrem iného ich  rozdeľujeme na plnovýznamové a neplnovýznamové. V tomto článku sa...
Dobiť alebo dobyť? Kedy sa píše s ypsilonom?

Dobiť alebo dobyť? Kedy sa píše s ypsilonom?

V spisovnej slovnej zásobe sa nachádzajú slová dobyť/dobývať aj dobiť/dobíjať. Pre správne použitie je dôležité poznať ich význam. Neprehliadni: Diktáty pre 3. ročník: Takto zvládneš vybrané slová aj slovné druhy Sloveso dobyť/dobývať patrí k vybraným slovám po b sa...
Trpný rod

Trpný rod

Iste poznáte slovesné kategórie: osobu, číslo, čas, spôsob, rod a vid. Kategória slovesného rodu vyjadruje, či podmet vykonáva činnosť slovesa alebo ju nevykonáva. Slovesný rod môže byť činný (aktívum) a trpný (pasívum). Činný slovesný rod Vetu  s činným slovesným...
Môžte alebo môžete?

Môžte alebo môžete?

Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosť, či majú použiť tvar môžme alebo môžeme, môžte alebo môžete. Správne tvary sú môžeme a môžete. Tvary môžme a môžte sú nespisovné. Samohláska e vypadáva v rozkazovacom spôsobe. Napríklad: píšeme, píšete – píšme , píšte;...
Napadlo ma či napadlo mi?

Napadlo ma či napadlo mi?

Často sa v bežnej reči, ale aj v médiách stretávame s výrazom napadlo ma s významom prišla mi na um myšlienka. V slovenčine má však väzba s akuzatívom iný význam. Napadlo ma znamená zaútočilo. Napr. Zaútočilo na mňa zviera. Ak chceme pomenovať myšlienkový proces,...

Pin It on Pinterest