Čo je epigram? Charakteristika lyrického žánru s príkladmi

Čo je epigram? Charakteristika lyrického žánru s príkladmi

Epigram  spolu s aforizmom sú  didaktické žánre, ktoré vznikli niekoľko storočí pred naším letopočtom. V starovekom Grécku sa epigramy využívali ako nápisy na pomníkoch a hroboch. Túto funkciu dnes plní epitaf. Súčasná podoba sa začala vyvíjať v rímskej poézii, kedy...
Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Základným žánrom neveršovanej epiky je román, novela a poviedka. Román – znaky a žánrové formy  Román je veľký  prozaický epický žáner.   Znaky románu:   zobrazuje široký okruh života, dlhšie časové  rozpätie, dôležitá je kategória  rozprávača, množstvo postáv...
Dráma – vznik drámy

Dráma – vznik drámy

Dráma má dva významy: širší – literárny druh (spolu s lyrikou a epikou), užší – dramatický žáner (tragédia, komédia). Obsah 2 3 FirstHeadingDráma má dva významy:Ako vznikla drámaAmfiteátreNajstaršie dramatické žánre Ako vznikla dráma Dráma vznikla v starovekom Grécku...
Aforizmus: Význam, príklady a využitie

Aforizmus: Význam, príklady a využitie

Aforizmy  spolu s epigramami patria k najstarším didaktickým literárnym žánrom, ktoré sa používajú dodnes. V článku vám vysvetlíme, čo je aforizmus a nájdete v ňom množstvo príkladov zo svetovej aj slovenskej literatúry. Aforizmy – charakteristika a znaky Názov...

Pin It on Pinterest