Hlavné vetné členy v dvojčlennej vete sú podmet a prísudok. Vzájomne sa podmieňujú, tvoria prisudzovací sklad. V jednočlennej vete je hlavným vetným členom vetný základ.

Prísudok (predikát)

Prísudok je hlavný vetný člen dvojčlennej vety. Gramaticky sa zhoduje s podmetom. Prísudok vyjadruje činnosť (Sestra pláva.), stav (Sused je chorý.)vlastnosť (Bola vždy láskavá.). Pýtame sa naň otázkou: Čo robí? Čo sa deje?

Pozri aj: Rozdelenie viet podľa členitosti 

Prísudok môže byť:

 1. jednoduchý slovesný – je vyjadrený jednoduchým alebo zloženým slovesným tvarom: Športovec trénuje. Sestra bude tancovať. Chlapec by bol čítal.
 2. zložený slovesný – je tvorený určitým tvarom pomocného slovesa a neurčitkom plnovýznamového slovesa: Jurko chce čítať hlavne dobrodružnú literatúru. Starý otec na to nemohol zabudnúť. Súťažiaci začal spievať.
 3. slovesno-menný – tvorí ho sponové sloveso a podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka alebo príslovka: Môj syn bude lekár. Jar je nádherná. Rozprávková kniha bola moja. Priatelia sú prví. To je dobre.

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Podmet (subjekt)

Podmet je hlavný vetný člen dvojčlennej vety. Tvorí prisudzovací, teda vetný sklad s prísudkom. Pýtame sa naň otázkou: Kto, čo? + podmet. Podmet môže byť činiteľom deja (Učiteľ vysvetľoval náročné učivo.), nositeľom stavu (Brat je vysokoškolák.)nositeľom vlastnosti (Monika je veľmi šikovná.), zasiahnutý dejom v pasívnych vetách (Úloha je napísaná.). Podmet je vyjadrený nominatívom (kto? čo?).

Podmet môže byť vyjadrený: 

 1. podstatným menom – Slnko sadá za hory. Ruže nádherne voňajú.
 2. prídavným menom – Chorý sa rýchlo uzdravil. Sýty hladnému neverí.
 3. zámenom – On dnes neprišiel do práce. To je pravda. Kto prinesie kvety?
 4. číslovkou – Dvaja neprišli. Prvý dostane odmenu.
 5. slovesným neurčitkom – Žiť nie je ľahké.

Genitívny podmet

Zriedkavo je podmet vyjadrený genitívom. Napr. Chleba nebolo. Na oblohe nesvietilo jedinej hviezdy.

Oplatí sa vedieť: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

Podľa zloženia býva podmet:

 1. holý – Mesiac svietil na nočnej oblohe.
 2. rozvitý – Jasný mesiac svietil na nočnej oblohe.
 3. viacnásobný – Mesiac a hviezdy svietili na nočnej oblohe.

Pin It on Pinterest