Hlavné vetné členy v dvojčlennej vete sú podmet a prísudok. Vzájomne sa podmieňujú, tvoria prisudzovací sklad. V jednočlennej vete je hlavným vetným členom vetný základ.

Prísudok (predikát)

Prísudok je hlavný vetný člen dvojčlennej vety. Gramaticky sa zhoduje s podmetom. Prísudok vyjadruje činnosť (Sestra pláva.), stav (Sused je chorý.)vlastnosť (Bola vždy láskavá.). Pýtame sa naň otázkou: Čo robí? Čo sa deje?

Pozri aj: Rozdelenie viet podľa členitosti 

Prísudok môže byť:

 1. jednoduchý slovesný – je vyjadrený jednoduchým alebo zloženým slovesným tvarom: Športovec trénuje. Sestra bude tancovať. Chlapec by bol čítal.
 2. zložený slovesný – je tvorený určitým tvarom pomocného slovesa a neurčitkom plnovýznamového slovesa: Jurko chce čítať hlavne dobrodružnú literatúru. Starý otec na to nemohol zabudnúť. Súťažiaci začal spievať.
 3. slovesno-menný – tvorí ho sponové sloveso a podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka alebo príslovka: Môj syn bude lekár. Jar je nádherná. Rozprávková kniha bola moja. Priatelia sú prví. To je dobre.

Podmet (subjekt)

Podmet je hlavný vetný člen dvojčlennej vety. Tvorí prisudzovací, teda vetný sklad s prísudkom. Pýtame sa naň otázkou: Kto, čo? + podmet. Podmet môže byť činiteľom deja (Učiteľ vysvetľoval náročné učivo.), nositeľom stavu (Brat je vysokoškolák.)nositeľom vlastnosti (Monika je veľmi šikovná.), zasiahnutý dejom v pasívnych vetách (Úloha je napísaná.). Podmet je vyjadrený nominatívom (kto? čo?).

Podmet môže byť vyjadrený: 

 1. podstatným menom – Slnko sadá za hory. Ruže nádherne voňajú.
 2. prídavným menom – Chorý sa rýchlo uzdravil. Sýty hladnému neverí.
 3. zámenom – On dnes neprišiel do práce. To je pravda. Kto prinesie kvety?
 4. číslovkou – Dvaja neprišli. Prvý dostane odmenu.
 5. slovesným neurčitkom – Žiť nie je ľahké.

Genitívny podmet

Zriedkavo je podmet vyjadrený genitívom. Napr. Chleba nebolo. Na oblohe nesvietilo jedinej hviezdy.

Oplatí sa vedieť: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

Podľa zloženia býva podmet:

 1. holý – Mesiac svietil na nočnej oblohe.
 2. rozvitý – Jasný mesiac svietil na nočnej oblohe.
 3. viacnásobný – Mesiac a hviezdy svietili na nočnej oblohe.

Pin It on Pinterest