REKLAMA

Rozprávka je žáner ľudovej slovesnosti. Po báji patrí k najstarším epickým útvarom.

Hlavné znaky rozprávky

 • Jej hlavným znakom je, že v príbehu bojuje dobro a zlo a dobro víťazí.
 • Postavy sa rozdeľujú na dobré a zlé a nemenia sa.
 • Čas a miesto nie sú určené.
 • Začínajú sa formulkami: Kde bolo, tam bolo…. Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami… Kde sa voda sypala a piesok sa lial… Žil raz jeden kráľ…
 • Končia sa formulkami: Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. A žili šťastne, kým nepomreli.
 • V rozprávkach sa vyskytujú magické čísla 3, 6, 7.
 • Magické čísla sa nájdeme v názve: Tri oriešky pre Popolušku, O troch grošoch, Tri citróny, Sedem zhavranelých bratov; v počte osôb: traja bratia, tri úlohy, tri želania, sedem trpaslíkov; v deji: hlavná postava musí spniť tri úlohy.
 • Opakovaním deja vzniká gradácia, často s obmenami – s variáciou.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>     

Delenie rozprávok

Rozprávky rozdeľujeme podľa  nasledujúcich kritérií:

 • podľa formy na prozaické, básnické a dramatické,
 • podľa autora na ľudové a umelé (autorské),
 • podľa obsahu na fantastické, realistické a zvieracie,
 • podľa spôsobu a spracovanie témy na klasické a moderné.

Ľudové rozprávky

 • nemajú známeho autora
 • šírili sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenie (tradovanie)
 • neskôr ich zapisovali zberatelia ľudových rozprávok

 Tiež si prečítaj: Čo je báj?

REKLAMA

Fantastická rozprávka

Je najčastejšia a najtypickejšia rozprávka, v ktorej sú neskutočné deje a neskutočné postavy (ježibaby, draci, antropomorfizované zvieratá).  Objavujú sa tam magické čísla a čarovné predmety. Hrdinovia sa môžu premieňať na zvieratá a veci, môžu sa stať neviditeľnými, zomrieť a znovu ožiť. Zvieratám, rastlinám a veciam sa pripisujú ľudské vlastnosti. K fantastickým rozprávkam patria: O dvanástich mesiačikoch, Popolvár, Slncový kôň, Popoluška.

Realistická rozprávka

Je  rozprávka, v ktorej prevláda reálna skutočnosť, fantastické prvky ustupujú. Nevyskytujú sa v nej neskutočné postavy a predmety. Zobrazuje každodenný život a hrdinami sú jednoduchí dedinskí ľudia, ich vlastnosti sú často zveličené. V príbehu,  budovanom na konfrontácii chudoby a bohatstva  víťazí dôvtip a múdrosť, pýcha je potrestaná. Realistickú rozprávku charakterizujú: jednoduchý dej, humor a múdrosť ľudových hrdinov. Najznámejšou je rozprávka O troch grošoch.

Zvieracia rozprávka

 Hlavnými postavami sú zvieratá.  Zastupujú ľudí, hovoria ľudskou rečou, myslia a cítia ako ľudia ( sú antropomorfizované). Ak v rozprávke vystupujú ľudia, sú nie hlavnými, ale  vedľajšími postavami. Niektoré zvieratá majú ustálené vlastnosti, napríklad  líška je prefíkaná, zajac bojazlivý, medveď ťarbavý. Rozdiel medzi bájkou a zvieracou rozprávkou je v tom, že zvieracia  rozprávka je vtipnou paralelou  s ľudským svetom, má pobaviť a prekvapiť dômyselným nápadom, ale bájka príbehom poukazuje na prevažne zlé ľudské vlastnosti  a obsahuje poučenie. K zvieracím rozprávkam patria:  Koza odratá a jež, Starý Bodrík a vlk, O siedmich kozliatkach.

Zberatelia rozprávok

Na Slovensku:

 • Pavol Dobšinský
 • Samo Czambel
 • Anton Habovštiak

V Čechách:

 • Božena Němcová

Známe rozprávky iných národov

 • Charles Perrault: Kocúr v čižmách, Červená čiapočka, O perníkovej chalúpke
 • Hans Christian Andersen: Cisárove nové šaty, Princezná na hrášku, Škaredé kačiatko, Statočný cínový vojačik, Kresadlo, Malá morská víla
 • bratia Grimmovci: Janko a Marienka, Šípková Ruženka, Popoluška, Snehulienka
 • Carlo Collodi: Pinocchio
 • Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov
 • Oscar Wilde: Slávik a ruža

Pin It on Pinterest