Prístavok je druh voľne pripojeného substantívneho prívlastku, ktorý vysvetľuje nadradené podstatné meno. Teda inými slovami pomenúva nadradené slovo. Stojí za ním a graficky je oddelený čiarkami, pomlčkami alebo zátvorkami.

Janko Kráľ, najrevolučnejší štúrovský básnik, patrí medzi významné osobnosti slovenskej literatúry.

Z jadeitu, bieleho  a zeleného  nerastu, mayskí umelci vyrezávali šperky.

Na návštevu prišiel aj Milan, priateľ mojej sestry.

Pozri tiež: Prívlastok – definícia a príklady vedľajšieho vetného člena

Z hľadiska stavby môže byť prístavok holý, rozvitý a viacnásobný.

V práci pokračovala jeho žena Sophia, Grékyňa.

Pred Matúšom Kosorínom, novým učiteľom, sa zhŕkli všetci žiaci.

Jeho rodičia, Marta a Tomáš, mu pripravili prekvapenie.

V súčasnej jazykovede sú dva pohľady na prístavok. Prvý, ako sme uviedli v predchádzajúcom texte, ho vysvetľuje ako druh prívlastku. Druhý ho zaraďuje k polovetným konštrukciám.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Pin It on Pinterest