Prívlastok je rozvíjací (vedľajší) vetný člen, ktorý rozvíja podstatné meno v úlohe ktoréhokoľvek vetného člena. Pýtame sa naň otázkami: aký? ktorý? čí?

Pozri aj ďalší vedľajší vetný člen: Predmet

Prívlastok sa delí na:

  • Zhodný prívlastok. Stojí spravidla pred nadradeným podstatným menom a býva vyjadrený prídavným menom (zaujímavá kniha, sestrino pero, výborný výsledok), zámenom (môj priateľ, niektorý recept, akýsi chlapec), číslovkou (siedmy deň, dvojnásobný víťaz, trojaké zákusky). Zhodný prívlastok sa s podstatným menom, ktoré je jeho nadradeným vetným členom, zhoduje v rode, čísle a páde. 
  • Nezhodný prívlastok. Stojí za podstatným menom. Je vyjadrený najčastejšie podstatným menom (strecha domu, kilo cukru, štipka soli, list priateľovi), zriedkavejšie príslovkou (krok vľavo, pohľad späť), slovesným neurčitkom (túžba lietať, chuť učiť sa). 

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Z hľadiska zloženia môže byť:

  • holý – môj dom
  • rozvitý – môj nový dom
  • viacnásobný – môj a tvoj dom

Pin It on Pinterest