REKLAMA

Prívlastok je rozvíjací (vedľajší) vetný člen, ktorý rozvíja podstatné meno v úlohe ktoréhokoľvek vetného člena. S podstatným menom tvorí určovací sklad (determinatívnu syntagmu). Pýtame sa naň otázkami: aký (aká, aké, akí), ktorý (ktorá, ktoré, ktorí), čí (čia, čie). Delí sa na zhodný a nezhodný.

Pozri aj ďalší vedľajší vetný člen: Predmet

Zhodný prívlastok

Stojí spravidla pred nadradeným podstatným menom a býva vyjadrený:

 •  prídavným menom (zaujímavá kniha, sestrino pero, výborný výsledok),
 • zámenom (môj priateľ, niektorý recept, akýsi chlapec),
 • číslovkou (siedmy deň, dvojnásobný víťaz, trojaké zákusky)

Zhodný prívlastok sa s podstatným menom, ktoré je jeho nadradeným vetným členom, zhoduje v rode, čísle a páde a skloňuje sa s ním.  Napr.: nový dom, z nového domu, novému domu…. 

REKLAMA

Nezhodný prívlastok

Stojí za podstatným menom. Je vyjadrený:

 • najčastešie podstatným menom v genitíve (strecha domu, kilo cukru, štipka soli, obrana hradu, zmena programu),
 • podstatným menom v datíve (list priateľovi, služba zákazníkom, pozdrav rodičom), 
 • podstatným menom v inštrumentáli (cesta vlakom, pohyb rukou, prechádzka lesom),
 • príslovkou (krok vľavo, pohľad späť),
 • slovesným neurčitkom (túžba lietať, chuť učiť sa). 

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Z hľadiska zloženia môže byť:

 • holý – môj dom
 • rozvitý – môj nový dom
 • viacnásobný – môj a tvoj dom

Pin It on Pinterest