Z hľadiska gramatickej stavby základ jednoduchej vety tvorí gramatické jadro, ktoré tvorí podmet a prísudok alebo vetný základ. Rozdelenie viet podľa členitosti je nasledovné.

REKLAMA

Dvojčlenná veta

Ak je gramatické jadro rozčlenené na dva vetné členy – podmet a prísudok – ide o dvojčlenné vety. Má teda prisudzovací sklad.

a) Úplná dvojčlenná veta má vyjadrený podmet aj prísudok.

Stará matka rozprávala rozprávky. Vrabce štebotali na streche. Učiteľ mi podal ruku.

b) Neúplná dvojčlenná veta má vyjadrený je jeden vetný člen (ale druhý sa dá doplniť).

Rozprávala rozprávky. Študuje anglický jazyk.

REKLAMA

Jednočlenná veta

Ak je gramatické jadro nerozčlenené – vyjadrené vetným základom – ide o jednočlenné vety. Nemožno doplniť podmet. Nie je tu konkrétny pôvodca deja.

Neprehliadni: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

a) Jednočlenná veta slovesná vetný základ predstavujú neosobné slovesá a tvary.  

Pršalo. Zmráka sa. Stromy pováľalo. Praská v krbe. Povráva sa. Ide sa na dovolenku. Prišlo mi zle. Bolo počuť hlasy. Bolo zima.

b) Jednočlenná neslovesná menná veta nemá určitý tvar plnovýznamového slovesa.

Potraviny. Mamička moja. Áno. Nie. Neuveriteľné! Výborne! Ulica Janka Kráľa. Prievidza.

Pin It on Pinterest