Predmet je vedľajší vetný člen, ktorý rozvíja sloveso. Teda označuje niečo (osobu, vec), čo je zasiahnuté dejom (veriť otcovi, písať článok, čistiť zemiaky). Predmet je so svojím nadradeným vetným členom, prísudkom vyjadreným slovesom, v určovacom sklade a je medzi nimi väzba, teda nadradený vetný člen určuje jeho tvar (pád).

Pýtame sa naň všetkými pádovými otázkami okrem nominatívu. (V nominatíve je podmet.)

Tiež si prečítaj: Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

 

Predmet môže byť:

  • priamy: je v akuzatíve bez predložky, napr. čítam noviny, rúbeš drevo, kope jamu,
  • nepriamy: je v ostatných pádoch a v akuzatíve s predložkou, napr. drží sa mamy (genitív), telefonuje kamarátovi (datív), rozpráva o dovolenke (akuzatív s predložkou).

Predmet je vyjadrený:

  • podstatným menom: Číta knihu.   
  • zámenom: Hovoril o ňom.
  • slovesným neurčitkom: Jurko sa učil tancovať. 

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Podľa zloženia sa predmet delí na:

  • holý: Zjedol polievku.
  • rozvitý: Zjedol zeleninovú polievku.
  • viacnásobný: Zjedol polievku a rizoto.

Pin It on Pinterest