Rozdelenie viet podľa členitosti

Rozdelenie viet podľa členitosti

Z hľadiska gramatickej stavby základ jednoduchej vety tvorí gramatické jadro, ktoré tvorí podmet a prísudok alebo vetný základ. Rozdelenie viet podľa členitosti je nasledovné. Dvojčlenná veta Ak je gramatické jadro rozčlenené na dva vetné členy – podmet a prísudok –...
Jednoduché priraďovacie súvetie

Jednoduché priraďovacie súvetie

Jednoduché priraďovacie súvetie tvoria dve rovnocenné vety, ktoré sú spojené priraďovacími spojkami, spájacími výrazmi alebo bezspojkovo. Pravé priraďovacie súvetia (pravá parataxa) Sú súvetia, v ktorých je priraďovací vzťah vyjadrený priraďovacími spojkami. Aj keď sú...
Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

Jednoduchá veta má jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ. Jednoduchá veta a) Holá veta má len prisudzovací sklad. Prišla zima. Otec súhlasil. Stmieva sa. b) Rozvitá veta má aspoň jeden určovací sklad (aspoň jeden vedľajší vetný člen). Zima prišla skoro....

Pin It on Pinterest