Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Slovesá rozdeľujeme na plnovýznamové a neplnovýznamové. Plnovýznamové slovesá samostatne alebo spolu s predmetom vyjadrujú dej – činnosť alebo stav. Napr. čítať (knihu), kúpiť (ovocie), starnúť. Neplnovýznamové slovesá majú gramatické kategórie ako plnovýznamové,...
Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Hlavné vetné členy v dvojčlennej vete sú podmet a prísudok. Vzájomne sa podmieňujú, tvoria prisudzovací sklad. V jednočlennej vete je hlavným vetným členom vetný základ. Prísudok (predikát) Prísudok je hlavný vetný člen dvojčlennej vety. Gramaticky sa zhoduje...

Pin It on Pinterest