Predložka stojí pred podstatným menom, zámenom, číslovkou a tvorí s ním zvukovú jednotku. Jednoslabičná predložka má so slovom, pred ktorým stojí, spoločný hlavný prízvuk. Preto v niektorých situáciách dochádza k hláskovej zmene predložiek, a to v závislosti od nasledujúceho slova.

Oplatí sa vedieť: Ako napísať zavináč na klávesnici? Toto je najjednoduchšia možnosť

zrkadlo so zásuvkami

Zrkadlo so zásuvkami

 

Kvalitné zrkadlo vyrobené z bambusu je krásne i praktické. 

Keď sa kvôli ľahšej výslovnosti a zrozumiteľnosti pridáva k predložkám zakončeným na spoluhlásku samohláska, hovoríme o vokalizácii.

K predložke zakončenej na spoluhlásku sa pridáva samohláska o: so, zo, vo, nado, predo.  K predložke k sa pridáva samohláska u. K vokalizácii predložiek dochádza za istých podmienok.

 

  • Prvotné predložky zakončené na spoluhlásku bez, cez, nad, od, pod, pred, v, s, z, k sa vokalizujú pred tvarmi osobného zámena ja: bezo mňa, odo mňa, podo mnou, predo mnou, so mnou, zo mňa, ku mne.
  • Predložky s, z, v, k sa vokalizujú pred slovami, ktoré sa začínajú na tú istú spoluhlásku, ktorá je v predložke: zo zeme, vo vode, ku kamarátke, tiež na párovú spoluhlásku z hľadiska znelosti: zo sadu, vo forme, ku gymnáziu.
  • Predložky s, z sa vokalizujú pred slovami, ktoré sa začínajú na š, ž, napr. so ženou, zo šúpolia.
batoh proti zlodejom
tlačidlo batoh
Zdroj: www.alinda.sk

Pin It on Pinterest