REKLAMA

Predložka v slovenčine stojí pred podstatným menom (prípadne zámenom alebo číslovkou) a tvorí s ním zvukovú jednotku. Neslabičná predložka má so slovom, pred ktorým stojí, spoločný hlavný prízvuk.V niektorých situáciách dochádza k hláskovej zmene predložiek, a to v závislosti od nasledujúceho slova. Tento jav sa nazýva vokalizácia predložiek.

Čo je vokalizácia?

Keď sa kvôli ľahšej výslovnosti a zrozumiteľnosti pridáva k predložkám zakončeným na spoluhlásku samohláska, hovoríme o vokalizácii. Teda  neslabičné predložky dostávajú slabičnú podobu na miestach, kde by bola ťažko vysloviteľná spoluhlásková skupina. Pomenovanie vokalizácia pochádza z odborného termínu pre samohlásku – vokál.

Oplatí sa vedieť: Kedy nastáva spodobovanie a na akých miestach?

K predložke zakončenej na spoluhlásku sa pridáva samohláska o: so, zo, vo, nado, predo. Napr.: so synom, zo zákona, vo dverách.  K predložke k sa pridáva samohláska u, napr. ku KristínePredložka v sa vokalizuje zriedkavejšie ako predložky s z. Najčastejšie sa vokalizuje predložka k.

REKLAMA

Vokalizované predložky vznikajú za istých podmienok

  • Prvotné predložky zakončené na spoluhlásku bez, cez, nad, od, pod, pred, v, s, z, k sa vokalizujú pred tvarmi osobného zámena ja: bezo mňa, odo mňa, podo mnou, predo mnou, so mnou, zo mňa, ku mne.
  • Predložky s, z, v, k sa vokalizujú pred slovami, ktoré sa začínajú na tú istú spoluhlásku, ktorá je v predložke: zo zeme, vo vode, ku kamarátke, tiež na párovú spoluhlásku z hľadiska znelosti: zo sadu, vo forme, ku gymnáziu.Predložky  kuso sa vždy vyslovujú guzo.
  • Predložky s, z sa vokalizujú pred slovami, ktoré sa začínajú na š, ž, napr. so ženou, zo šúpolia.
  • Pri tvaroch zámena ja sa každá predložka musí končiť na samohlásku: odo mňa, ku mne, nado mnou, predo mnou, vo mne, so mnou.

 

Kedy k  vokalizácii nedochádza

K vokalizácii predložiek nedochádza vtedy, keď predložky bez cez stoja pred slovami, ktoré sa začínajú sykavkou, teda ak sa nasledujúce slovo začína na spoluhlásku s alebo z.  Správne je: bez zvyšku, bez zmeny, cez zimu, cez zuby. Nespisovné tvary sú: bezo zvyšku, bezo zmeny.

Pin It on Pinterest