Pomnožné podstatné mená množným číslom pomenúvajú jeden predmet: nohavice, husle, Vianoce, okuliare. Ide o predmet väčšinou zložený z častí, ktoré tvoria celok (pľúca, nožnice). Pomenúvajú predmety existujúce v páre. Jednotné číslo im chýba. Tvar množného čísla tak môže označovať jeden predmet aj akékoľvek množstvo predmetov. Napr.: jedny noviny – dvoje noviny – troje noviny.

Ako určiť vzory pomnožných podstatných mien

Keďže pomnožné podstatné mená nemajú singulár (jednotné číslo), vychádzame z koncovky v nominatíve plurálu (množné číslo) a pre určenie mužského a ženského rodu používame datív a lokál.

Pozri tiež: Zvieracie podstatné mená mužského rodu

Príklady skloňovania pomnožných podstatných mien – mužský a ženský rod

Ukážeme si, ako postupovať pri určení vzoru v prípade mužského a ženského rodu. V tomto prípade je podstatné meno zakončené na koncovku -y alebo -e.

Napríklad pomnožné podstatné meno Tatry je zakončené na -y. Dva vzory majú v nominatíve  množného čísla zakončenie -y. Je to vzor dub (duby) a žena (ženy). Pokračujeme porovnávaním koncoviek datívu a lokálu. Tatrám, o Tatrách – ženám, o ženách, ale dubom, o duboch. Podstatné meno Tatry je teda ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena.

Podstatné meno dostihy je zakončené na -y, takže porovnávaním koncoviek zisťujeme, či sa skloňuje podľa vzoru dub alebo žena. Dostihy, dostihom, o dostihoch – duby, dubom, o duboch, ale ženy, ženám, o ženách. Podstatné meno je teda mužského vzoru a skloňuje sa podľa vzoru dub.

Pomnožné podstatné meno okuliare je zakončené na -e. Dva vzory majú v nominatíve  koncovku -e. Je to vzor stroj (stroje) a ulica (ulice). Porovnávame: okuliarom, o okuliaroch – strojom, o strojoch, ale uliciam, o uliciach. Podstatné meno okuliare je teda mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj.

Nohavice, nohaviciam, o nohaviciach – uliciam, o uliciach, ale strojom, o strojoch. Podstatné meno nohavice je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru ulica.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Príklady skloňovania – stredný rod

Pomnožné podstatné mená  stredného rodu sú zakončené v nominatíve na koncovku -a/-á/-ia.

Podľa vzoru mesto sa skloňujú pomnožné podstatné mená v nominatíve s koncovkou -á. Napr. bradlá, krosná, Košariská. Ak sa uplatní zákon o rytmickom krátení je pomnožné podstatné meno zakončené na -a. Napr. ústa, vráta, pľúca.

Podľa vzoru srdce sa skloňujú pomnožné podstatné mená zakončené v nominatíve na koncovku -ia. Napr. prsia, Lukovištia, dvercia.

Zaujme ťa: Je trebalo spisovné slovo?

Poznámka

Pomnožné podstatné mená sa teda skloňujú podľa vzorov: dub, stroj, žena, ulica, mesto, srdce.

Pin It on Pinterest