Pomnožné podstatné mená množným číslom pomenúvajú jeden predmet: nohavice, husle, Vianoce, okuliare. Ide o predmet väčšinou zložený z častí, ktoré tvoria celok (pľúca, nožnice). Jednotné číslo im chýba. Tvar množného čísla tak môže označovať jeden predmet aj akékoľvek množstvo predmetov.  

Ako určiť vzory pomnožných podstatných mien

Keďže pomnožné podstatné mená nemajú singulár (jednotné číslo), vychádzame z koncovky v nominatíve plurálu (množné číslo) a pre určenie mužského a ženského rodu používame datív a lokál.

Pozri tiež: Zvieracie podstatné mená mužského rodu

Príklady skloňovania pomnožných podstatných mien – mužský a ženský rod

Pomnožné podstatné meno Tatry je zakončené na -y. Dva vzory majú v nominatíve  množného čísla zakončenie -y. Je to vzor dub (duby) a žena (ženy). Pokračujeme porovnávaním koncoviek datívu a lokálu. Tatrám, o Tatrách – ženám, o ženách, ale dubom, o duboch. Podstatné meno Tatry je teda ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena.

Dostihy, dostihom, o dostihoch – duby, dubom, o duboch, ale ženy, ženám, o ženách. Podstatné meno je teda mužského vzoru a skloňuje sa podľa vzoru dub.

Pomnožné podstatné meno okuliare je zakončené na -e. Dva vzory majú v nominatíve  koncovku -e. Je to vzor stroj (stroje) a ulica (ulice). Porovnávame: okuliarom, o okuliaroch – strojom, o strojoch, ale uliciam, o uliciach. Podstatné meno okuliare je teda mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj.

Nohavice, nohaviciam, o nohaviciach – uliciam, o uliciach, ale strojom, o strojoch. Podstatné meno nohavice je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru ulica.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Príklady skloňovania – stredný rod

Pomnožné podstatné mená stredného rodu sú zakončené v nominatíve na koncovku -a/-á/-ia.

Podľa vzoru mesto sa skloňujú pomnožné podstatné mená v nominatíve s koncovkou -á. Napr. bradlá, krosná, Košariská. Ak sa uplatní zákon o rytmickom krátení je pomnožné podstatné meno zakončené na -a. Napr. ústa, vráta, pľúca.

Podľa vzoru srdce sa skloňujú pomnožné podstatné mená zakončené v nominatíve na koncovku -ia. Napr. prsia, Lukovištia, dvercia.

Zaujme ťa: Je trebalo spisovné slovo?

Poznámka

Pomnožné podstatné mená sa teda skloňujú podľa vzorov: dub, stroj, žena, ulica, mesto, srdce.

Pin It on Pinterest