Pomnožné podstatné mená množným číslom pomenúvajú jeden predmet: nohavice, husle, Vianoce, okuliare. Ide o predmet, ktorý je väčšinou zložený z častí, ktoré tvoria celok. Jednotné číslo im chýba. Tvar množného čísla tak môže označovať jeden predmet aj akékoľvek množstvo predmetov.  

Nedáš dostaneš

Audiokniha Nedáš, dostaneš!

Autor: Petr Diviš, Roman Casado

Športové rozprávky na dobrú noc.

Ako určiť skloňovací vzor

Keďže pomnožné podstatné mená nemajú singulár (jednotné číslo), vychádzame z koncovky v nominatíve plurálu (množné číslo) a pre určenie mužského a ženského rodu používame datív a lokál.

Pozri tiež: Zvieracie podstatné mená mužského rodu

Príklady – mužský a ženský rod

Pomnožné podstatné meno Tatry je zakončené na -y. Dva vzory majú v nominatíve  množného čísla zakončenie -y. Je to vzor dub (duby) a žena (ženy). Pokračujeme porovnávaním koncoviek datívu a lokálu. Tatrám, o Tatrách – ženám, o ženách, ale dubom, o duboch. Podstatné meno Tatry je teda ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena.

Dostihy, dostihom, o dostihoch – duby, dubom, o duboch, ale ženy, ženám, o ženách. Podstatné meno je teda mužského vzoru a skloňuje sa podľa vzoru dub.

Pomnožné podstatné meno okuliare je zakončené na -e. Dva vzory majú v nominatíve  koncovku -e. Je to vzor stroj (stroje) a ulica (ulice). Porovnávame: okuliarom, o okuliaroch – strojom, o strojoch, ale uliciam, o uliciach. Podstatné meno okuliare je teda mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj.

Nohavice, nohaviciam, o nohaviciach – uliciam, o uliciach, ale strojom, o strojoch. Podstatné meno nohavice je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru ulica.

Príklady – stredný rod

Pomnožné podstatné mená stredného rodu sú zakončené v nominatíve na koncovku -a/-á/-ia.

Podľa vzoru mesto sa skloňujú pomnožné podstatné mená v nominatíve s koncovkou -á. Napr. bradlá, krosná, Košariská. Ak sa uplatní zákon o rytmickom krátení je pomnožné podstatné meno zakončené na -a. Napr. ústa, vráta, pľúca.

Podľa vzoru srdce sa skloňujú pomnožné podstatné mená zakončené v nominatíve na koncovku -ia. Napr. prsia, Lukovištia, dvercia.

Poznámka

Pomnožné podstatné mená sa teda skloňujú podľa vzorov: dub, stroj, žena, ulica, mesto, srdce.

Tetris

Elektronická hra Tetris

 

Toto je klasika! Elektronická hra so skladaním kociek známa pod názvom Tetris. 

Stieracia mapa

Stieracia mapa sveta DELUXE 83x60cm

 

Predveďte svoje cesty vo veľkom štýle s novou stieracou mapou Deluxe! 

basketbalový kôš

Basketbalový kôš NBA

 

Basketbalový kôš využijete vo vnútri v miestnostiach, v garážach, v telocvičniach aj vo vonkajšom prostredí.

Pin It on Pinterest