Vieš o tom, že chudokrvnosť nie je spisovné slovo?

Vieš o tom, že chudokrvnosť nie je spisovné slovo?

Keď má ľudské telo hladinu hemoglobínu pod hranicou normálnych hodnôt, ide o chudokrvnosť alebo málokrvnosť? Aj keď sa slovo chudokrvnosť používa pomerne často, je prevzaté z českého jazyka a v kodifikačných slovníkoch je označené ako subštandardné. Oplatí sa...
Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy

Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy

Mám za to, že… Občas sa môžeme stretnúť s takýmto slovným spojením, a to nielen v hovorených prejavoch, ale aj v písomnej podobe. Napr. Mám za to, že všetky úlohy som spravil. Máme za to, že zmluvu sme dodržali. Pozri aj: Je slovo dotaz spisovné? Výraz mám za to...
Je slovo dotaz spisovné?

Je slovo dotaz spisovné?

Mám dotaz. Aj toto si môžeme občas prečítať alebo niekde začujeme. V súčasných jazykovedných príručkách je slovo dotaz uvedené ako nespisovné. Pochádza z češtiny. V slovenčine sú správne výrazy otázka a dopyt. Pozri tiež: Kedy sa píše zveri a kedy zvery? Správne:...

Pin It on Pinterest