Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Do nového roka alebo do nového roku? Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosti, čo je správne. Podstatné meno rok sa skloňuje podľa vzoru dub. Vzor dub má v G sg. okrem koncovky -a aj  variantnú príponu -u. Máš doma predškoláka? Skvelá inšpirácia na aktivity TU...
Predložka vďaka: Používaš ju správne?

Predložka vďaka: Používaš ju správne?

Občas počujeme, že vďaka kríze stúpla nezamestnanosť alebo vďaka svojej zábudlivosti neprišiel na stretnutie. V týchto prípadoch je druhotná predložka vďaka použitá nevhodne. Predložka vďaka sa viaže s datívom (komu, čomu) a vyjadruje kladné hodnotenie okolnosti...

Pin It on Pinterest