Nielen alebo nie len? Ako sa to píše správne?

Nielen alebo nie len? Ako sa to píše správne?

Píše sa nielen alebo nie len, spolu alebo oddelene? Priraďovacia spojka nielen sa píše spolu.  Napríklad: Nielen chlebom je človek živý. Vedia o tom nielen rodičia, ale aj priatelia. Nielen ich to prekvapilo, ale niektorí boli vystrašení. Prečítaj si tiež: Môžte alebo...
Kto chytá v žite: Rozbor knihy v prezentácii

Kto chytá v žite: Rozbor knihy v prezentácii

Keď „slávny samotár“ J. D. Salinger vydal svoj román Kto chytá v žite, bol vojnovým veteránom s posttraumatickou stresovou poruchou. Aj keď ho dnešný čitateľ vníma ako román o ceste k dospelosti, pri písaní sa autor vysporiadal aj s vojnovými zážitkami. Nakoniec alebo...
Môžte alebo môžete?

Môžte alebo môžete?

Niekedy majú používatelia jazyka pochybnosť, či majú použiť tvar môžme alebo môžeme, môžte alebo môžete. Správne tvary sú môžeme a môžete. Tvary môžme a môžte sú nespisovné. Samohláska e vypadáva v rozkazovacom spôsobe. Napríklad: píšeme, píšete – píšme , píšte;...
Pretek, preteky alebo závod?

Pretek, preteky alebo závod?

Zúčastňuje sa športovec preteku alebo pretekov? Je správne slovom pretek či preteky? V slovenčine sa zápas, súťaž o prvenstvo najmä v športe označuje pomnožným podstatným menom preteky. Pomnožné podstatné mená sa používajú len v množnom čísle, nemajú jednotné číslo....
Anafora a epifora – charakteristika s príkladmi

Anafora a epifora – charakteristika s príkladmi

Anafora a epifora patria medzi figúry. Figúry sú založené na opakovaní slova alebo slov. Anafora Anafora patrí v poézii k najčastejším výrazovým prostriedkom. Vzniká, keď sa po sebe nasledujúce verše alebo vety začínajú tým istým slovom alebo slovami. Zdôrazňuje obsah...

Pin It on Pinterest