Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

Hlavné vetné členy v dvojčlennej vete sú podmet a prísudok. Vzájomne sa podmieňujú, tvoria prisudzovací sklad. V jednočlennej vete je hlavným vetným členom vetný základ. Prísudok (predikát) Prísudok je hlavný vetný člen dvojčlennej vety. Gramaticky sa zhoduje...
Do radu alebo do rady: Neviete, čo je správne?

Do radu alebo do rady: Neviete, čo je správne?

Postavte sa do toho dlhého radu. Postavte sa do tej dlhej rady. Neviete, ktorá z viet je správna? Je potrebné si uvedomiť, že slovenčina má podstatné mená rad aj rada. Majú však odlišný význam. Podstatné meno ženského rodu rada znamená návod na konanie, poučenie,...
Rozprávanie v umeleckej literatúre

Rozprávanie v umeleckej literatúre

Rozprávanie – narácia sa zakladá na príbehu, dejovosti. Je to zachytenie udalostí v časovej postupnosti, reťaz dejových zložiek, ktoré sú spojené časovo-príčinnými vzťahmi. Rozprávanie je pomenovanie pre slohový postup a zároveň aj slohový útvar. Rozprávanie v...

Pin It on Pinterest