REKLAMA

Epizeuxa a epanastrofa patria spolu s anaforou a epiforou k figúram, ktoré vznikajú  hromadením slov. Slovné figúry majú ozdobnú funkciu a sú založené na opakovaní tých istých slov alebo slovných spojení.

Epizeuxa

Vzniká opakovaním toho istého slova alebo slov za sebou.

Stojí, stojí mohyla.

Na mohyle zlá chvíľa…

(Ján Botto: Žltá ľalia) 

Jajže, bože, strach veliký:

padli Turci na Poniky;

padli, padli o polnoci:

Jajže, bože, niet pomoci.

(Samo Chalupka: Turčín Poničan)

Epanastrofa je opakovanie toho istého slova prípadne slov na konci verša alebo vety a na začiatku nasledujúceho verša alebo vety.

…na mohyle tŕnie, chrastie

a v tom tŕní, chrastí rastie,

rastie, kvety rozvíja

jedna žltá ľalia.

(Ján Botto: Žltá ľalia)

REKLAMA

Horí ohník, horí na Kráľovej holi.

Ktože ho nakládol? dvanásti sokoli.

Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,

akých ľudské oči viacej nevideli!

(Ján Botto: Smrť Jánošíkova)

 

Čože to slnko znad hory

Tak smutne sadá za zory,

Za zory, zory belavé,

za chmáry celé krvavé.

(Ľudmila Podjavorinská: Čakanka)

 Ďalšie druhy figúr

Hromadiť sa môžu rôzne prvky, nielen slová, ale aj hlásky a významy. K figúram, ktoré vznikli opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások a slabík patrí aliterácia a paronomázia.

Aliterácia  

Aliterácia vzniká opakovaním  rovnakej hlásky alebo skupiny hlások na začiatku dvoch alebo viacerých susediacich slov alebo slovných skupín.

Napríklad:

zal jeden lilipután lilavkasté zatko…..(Miroslav Válek, Lízatko)

Dolu ovce dolu, dolu dolinami…….

Paronomázia

Paronomázia je zvyčajne slovná hračka, ktorá vzniká v zámernom spojení dvoch alebo viacerých zvukovo zhodných alebo podobných slov s rovnakým slovotvorným základom, aj keď medi nimi nemusí existovať významová príbuznosť. S tým súvisí aj preklad  slova paronomázia z gréčtiny – chybné tvorenie. Takto sú vytvárané vedľajšie významy a nové asociácie, ktoré dodávajú textu oživenie.

Napríklad:

Slavme slávne slávu Slávov slávnych. (Ján Kollár, Slávy dcéra)

Pin It on Pinterest