Čo je básnické prirovnanie? Definícia a príklady

Čo je básnické prirovnanie? Definícia a príklady

Prirovnanie (lat. comparatio), druh trópu, je častým prostriedkom umeleckého štýlu. Má tri členy: to, čo sa prirovnáva (chlapec), to, k čomu sa prirovnáva (jedľa), a to, čo je pre predchádzajúce dva členy spoločné (vysoký).  Chlapec je vysoký ako jedľa.  Keď  je...
Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Čo je to metonymia? Tu je definícia a príklady

Metonymia (gréc. – zámena mien) je umelecký prostriedok, patrí k trópom. Je to obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe vnútornej súvislosti. Pozri tiež: Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku Rovnako ako metafora aj metonymia môže...
Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton (z gréc. epithetos – pridaný) je spolu s metaforou a prirovnaním najčastejším výrazovým umeleckým  prostriedkom. Krátko ho možno definovať ako umelecký prívlastok. Epiteton je spojenie prídavného mena s podstatným menom, má estetickú funkciu. Ozvláštňuje...

Pin It on Pinterest