Hamlet: Základná charakteristika a obsah (I. časť)

Hamlet: Základná charakteristika a obsah (I. časť)

Hamlet, kráľovič dánsky Dielo Hamlet je 5-dejstvová tragédia, ktorá odráža krízové javy v Anglicku (16. – 17. stor.) aj osobný smútok dramatika zo smrti syna Hamnetha. Dej sa odohráva na dánskom kráľovskom hrade Elsinor v 12. storočí. Hlavnou postavou je kráľovič...
Rozprávanie v umeleckej literatúre

Rozprávanie v umeleckej literatúre

Narácia – rozprávanie sa zakladá na príbehu, dejovosti. Je to zachytenie udalostí v časovej postupnosti, reťaz dejových zložiek, ktoré sú spojené časovo-príčinnými vzťahmi. Rozprávanie je pomenovanie pre slohový postup a zároveň aj slohový útvar. Rozprávanie v...

Pin It on Pinterest