Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton (z gréc. epithetos – pridaný) je spolu s metaforou a prirovnaním najčastejším výrazovým umeleckým  prostriedkom. Krátko ho možno definovať ako umelecký prívlastok. Epiteton je spojenie prídavného mena s podstatným menom, má estetickú funkciu. Ozvláštňuje...
Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Metafora (gréc. prenos, prenesenie) je obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe podobnosti. To znamená, že sa slovným spojením alebo vetou označujúcim istý jav, dej, vec, vlastnosť pomenuje iný, podobný jav, dej, vec, vlastnosť: podobnosť medzi...
Hamlet: Základná charakteristika a obsah (I. časť)

Hamlet: Základná charakteristika a obsah (I. časť)

Hamlet, kráľovič dánsky Dielo Hamlet je 5-dejstvová tragédia, ktorá odráža krízové javy v Anglicku (16. – 17. stor.) aj osobný smútok dramatika zo smrti syna Hamnetha. Dej sa odohráva na dánskom kráľovskom hrade Elsinor v 12. storočí. Hlavnou postavou je kráľovič...
William Shakespeare: Charakteristika a prehľad tvorby

William Shakespeare: Charakteristika a prehľad tvorby

William Shakespeare (1564-1616) je najväčší renesančný dramatik. Jeho zachované dielo pozostáva z 39 hier, štyroch lyrickoepických básní, sonetov a inej poézie. Zároveň bol aj hercom a spolumajiteľom londýnskeho divadla Globe. Pri tvorbe divadelných hier sa opieral aj...

Pin It on Pinterest