REKLAMA

Aforizmy  spolu s epigramami patria k najstarším didaktickým literárnym žánrom, ktoré sa používajú dodnes. V článku vám vysvetlíme, čo je aforizmus a nájdete v ňom množstvo príkladov zo svetovej aj slovenskej literatúry.

Aforizmy – charakteristika a znaky

Názov  pochádza z gréckeho slova aforismos = vymedzenie. Ide o  prozaický žáner, ktorý patrí do skupiny drobných výpovedí, v ktorých sa duchaplným spôsobom vyslovuje nejaká múdrosť, ako sú gnóma, aforizmus a maxima.

Aforizmus patrí k obľúbeným literárnym formám. Je to stručná, vtipná, často ironická myšlienka, krátka výpoveď s vtipným  postrehom. Vyjadruje životnú pravdu, morálnu zásadu alebo hlbokú myšlienku. Je  zvyčajne  založený na porovnávaní, protiklade či prirovnaní. Jeho znakom  je intelektuálnosť, nazýva sa aj príslovím vzdelancov. Rozdiel medzi prísloviami a aforizmami je v tom, že príslovia majú kolektívneho, teda anonymného autora, autori aforizmov sú známi, ide o spisovateľov, filozofov, politikov a iných osobností.

Zaujme ťa: Porekadlo, príslovie, pranostika: Aký je rozdiel medzi porekadlom a príslovím?

 

REKLAMA

 Aforizmy – príklady

Najčastejšími témami aforizmov  sú láska, život, žena, práca, pravda, vzdelanie, plynutie času. Aforizmy sú výroky, ktoré sa pôvodne rozšírili ako výroky známych osobností, spisovateľov, filozofov. Napríklad:

 • Zamilovanosť a kašeľ neutajíš. ( August Strinberg)
 • Zabudni sám na seba, potom si ťa celý svet zapamätá. (Jack London)
 • Hodiny šťastia ukazujú iba minúty. (George Gordon Byron)
 • Čím horšie časy, tým dlhšie politické prejavy. (Žarko Petan)
 • Len jedna vec na svete je horšia, než dostať sa do ľudských rečí: nedostať sa do nich.  (Oscar Wilde)
 • Polovica pravdy je často veľká lož. (Benjamin Franklin)
 • Šťastie sa narodilo ako dvojča. Musí sa zdieľať. (George Gordon Byron)
 • Nevyčítaj životu, čo ti nedal, ale nauč sa ceniť to, čo ti dáva. (Francis Bacon)
 • Schopnosti vynesú človeka hor, ale iba charakter ho tam udrží. (Blaise Pascal)
 • Láska je ako mesiac: keď nerastie, zmenšuje sa. (Valéry)
 • Najmocnejší spomedzi všetkých je ten, kto premôže sám seba. (Lao-c‘)

Známym slovenským autorom aforizmov je Tomáš Janovic:

 • Mýliť sa je ľudské. Preto sú tyrani neomylní.
 • Bije, bije srdce ľudí, inak v gatiach, inak v hrudi.
 • Čo si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
 • Na ideáloch môžeme dobre zarobiť len vtedy, keď  ich stratíme.
 • Máte hlavu? Ale špendlík ju má tiež.
 • Lepšie je zapáliť sviečku, než nariekať, že je tma.
 • Nevyzliekaj braček krásne panie, pokiaľ nemáš na ich obliekanie.

Využitie aforizmov

 Najčastejšie sa s nimi stretneme  ako s mottom na svadobných oznámeniach, pozdravoch zo stužkovej slávnosti či osobných sviatkoch, ako sú narodeniny. Sú zaujímavým oživením rečníckych prejavov.

Pin It on Pinterest