Názov aforizmus pochádza z gréckeho slova aforismos = vymedzenie. Ide o lyrický žáner, ktorý patrí do skupiny drobných výpovedí, v ktorých sa duchaplným spôsobom vyslovuje nejaká múdrosť, ako sú gnóma, aforizmus a maxima.

Aforizmus patrí k obľúbeným literárnym formám. Je to stručná, vtipná, často ironická myšlienka, krátka výpoveď s vtipným postrehom. Aforizmus je zvyčajne založený na porovnávaní alebo protiklade. Jeho znakom je intelektuálnosť, nazýva sa aj príslovím vzdelancov.

Zaujme ťa: Porekadlo, príslovie, pranostika: Aký je rozdiel medzi porekadlom a príslovím?

 

Aforizmy – príklady

Aforizmy sú výroky, ktoré sa pôvodne rozšírili ako výroky známych osobností, spisovateľov, filozofov. Napríklad:

  • Zamilovanosť a kašeľ neutajíš. (Strinberg)
  • Zabudni sám na seba, potom si ťa celý svet zapamätá. (Jack London)
  • Hodiny šťastia ukazujú iba minúty. (George Gordon Byron)
  • Čím horšie časy, tým dlhšie politické prejavy. (Žarko Petan)

 Známym autorom aforizmov je Tomáš Janovic:

  • Mýliť sa je ľudské. Preto sú tyrani neomylní.
  • Bije, bije srdce ľudí, inak v gatiach, inak v hrudi.
  • Čo si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
  • Na ideáloch môžeme dobre zarobiť len vtedy, keď ich stratíme.
  • Nevyzliekaj braček krásne panie, pokiaľ nemáš na ich obliekanie.

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Pin It on Pinterest