REKLAMA

Epiteton – básnický prívlastok, druh obrazného pomenovania,  (z gréc. epithetos – pridaný) je spolu s metaforou a prirovnaním najčastejším výrazovým  umeleckým  prostriedkom.  V školskej praxi často vzniká problém správne ho identifikovať, preto vám v článku vysvetlíme všetko, čo by ste o básnickom prívlastku mali vedieť.

Zopakuj si: Umelecké jazykové prostriedky: Charakteristika a príklady

Čo je epiteton?

Krátko ho možno definovať ako umelecký prívlastok. Epiteton je spojenie najčastejšie prídavného mena s podstatným menom a má estetickú funkciu.

Napríklad:

zvlnený chrbát hôr s mäkkými tieňmi,

ubolená duša,

tvoje žiarivé oči.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Teda je potrebné odlišovať spojenie bežného prídavného mena s podstatným menom a prívlastku s podstatným menom.  Spoločným znakom je to, že vyjadrujú vlastnosť podstatného mena, ale epiteton  ozvláštňuje  výpoveď, môže  vyjadrovať emocionálny alebo hodnotiaci vzťah.

Porovnajte

epiteton                                                                                    gramatický prívlastok

uháňajúca hmla                                                                          hustá hmla

dravý prúd                                                                                   silný prúd

belostné úbočia                                                                           zasnežené úbočia

REKLAMA

Staršie poetiky rozlišujú dva druhy:

Epiteton constans (stále epiteton) sa opakuje často v spojení s určitým podstatným menom,   vyskytuje sa hlavne v ľudových piesňach, kde šuhaj je vždy švárny, húska biela, trávička zelená. Nachádza sa tiež  v homérskych eposoch: rýchlonohý Achilles.

Epiteton ornans  (ozdobné epiteton) je nezvyčajné, zaujímavé, nové: smaragdové oči.

Pozri aj: Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Využitie epiteta

Keďže epiteton patrí k obrazným pomenovaniam (trópom), stretávame sa s ním najčastejšie v lyrickej poézii.

Napríklad:

 Pokojný večer na vŕšky padal,

na sivé polia.

V poslednom lúči starootcovská

horela roľa.

Z cudziny tulák vkročil som na ňu

bázlivou nohou.

Slnko jak koráb v krvavých vodách

plá pod oblohou.

(Otcova roľa – Ivan Krasko)

Svojím emocionálnym pôsobením zvýrazňuje umelecký opis, preto má svoje miesto aj v próze naturizmu (lyrizovanej próze).

Napríklad:

„ Bola to vôňa mladej jedliny, ktorá sa ešte predošlej moci rozvinula do žltých mládnikov, vôňa navretých pupencov na rozpukanej kôre, vôňa spiacej brezy, tisového dreva, prenikavá vôňa horskej lipy, ťažká vôňa zeme, machu, zahnívajúceho lístia, ľahká vôňa oblohy a hviezd.“ (Nevesta hôľ – František Švantner)

Pin It on Pinterest