Epiteton (z gréc. epithetos – pridaný) je spolu s metaforou a prirovnaním najčastejším výrazovým umeleckým  prostriedkom. Krátko ho možno definovať ako umelecký prívlastok. Ide o  spojenie prídavného mena s podstatným menom. Má estetickú funkciu.  Jeho použitím môžete ozvláštniť výpoveď a vyjadriť emocionálny alebo hodnotiaci vzťah. Napr. zvlnený chrbát hôr s mäkkými tieňmi, ubolená duša, tvoje žiarivé oči.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Staršie poetiky rozlišujú dva druhy:

epiteton constans (stále, ustálené ) sa opakuje často v spojení s určitým podstatným menom, vyskytuje sa hlavne v ľudových piesňach: švárny šuhaj, biela húska, trávička zelená;

epiteton ornans (ozdobné) je nezvyčajné, zaujímavé, nové: smaragdové oči.

Pozri aj: Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Pin It on Pinterest