REKLAMA

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očami neviditeľné.“ Saint-Exupéry 

Antoine de Saint-Exupéry

(* 29. jún 1900, Lyon – † 31. júl 1944, južne od Marseille)

  • francúzsky spisovateľ, letec 

Témy

Jednou z hlavných tém autorovej tvorby je záchrana ľudstva pred hroziacou katastrofou. Rozvíja ju v románe Zem ľudí. V Malom princovi dostáva hlbší zmyslel. Saint-Exupéry sa prostredníctvom alegórie, metafory a symbolov dotýka univerzálnych tém: dobra a zla, života a smrti, ľudskej existencie, pravej lásky, morálnej krásy, priateľstva, samoty či vzťahu medzi jednotlivcom a davom.

 Malý princ (1943)

  • poetický príbeh, filozofická rozprávka pre dospelých, podobenstvo

„Všetci dospelí boli najprv deťmi. (Ale máloktorý z nich si na to pamätá.)“    

Saint Exupéry

Príbeh láske a osamelosti je štylizovaný ako rozprávanie pilota.

  Tak som mal v živote veľmi mnoho príležitostí stýkať sa s množstvom vážnych ľudí. Žil som dlho s dospelými. Pozoroval som ich celkom zblízka. Moju mienku to príliš nezlepšilo.  (…) Tak som žil samotársky a nemal nikoho, s kým by som si vážne pohovoril, až do tých čias, kým ma pred šiestimi rokmi nepostihla na saharskej púšti porucha motora.

(Saint-Exupéry, Antoine: Malý princ. Bratislava, Mladé letá 1991) 

Protiklad dospelosti a detstva

Spisovateľ stavia do protikladu svet dospelých (materializmus, racionalizmus, sebectvo, snaha ovládať prírodu …) a detského rozprávkového hrdinu (hodnoty „srdca“ – priateľstvo, láska, spolupatričnosť).

Dospelí posudzujú iných ľudí len podľa zovňajšku a nevidia, čo je hlavné, jeho vnútornú krásu.

Mám vážne dôvody domnievať sa, že planéta, odkiaľ prišiel malý princ, je asteroid B 612. Tento asteroid iba jediný raz spozoroval v teleskope v roku 1909 akýsi turecký hvezdár.

Podal vtedy obšírny a názorný výklad o svojom objave na medzinárodnom astronomickom kongrese. Nikto mu neuveril, a zavinilo to jeho oblečenie. Dospelí sú už takí. Našťastie pre dobrú povesť asteroidu B 612 jeden turecký diktátor nariadil svojmu národu pod trestom smrti, aby sa obliekal po európsky. Hvezdár zopakoval svoj názorný výklad v roku 1920 vo veľmi elegantnom fraku. A tentoraz všetci prijali jeho názor.

Dospelí majú záľubu v čísliciach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia: „Aký má hlas?“ „Ako sa najradšej zabáva?“ „Zbiera motýle?“ Spýtajú sa vás: „Koľko má rokov?“ „Koľko má bratov?“ „Koľko váži?“ „Koľko zarobí jeho otec?“ Až potom si myslia, že vedia, aký je. Ak dospelým poviete: „Videl som pekný dom z červených tehál, s muškátmi v oblokoch a s holubmi na streche…“ nevedia si ten dom predstaviť. Treba im povedať: „Videl som dom za stotisíc frankov.“ Vtedy vykríknu: „To je krásne!“ 

Samotný rozum bez srdca nemá hodnotu, ľudský život má cenu vtedy, keď prispieva k zachovaniu hodnôt a ich zveľaďovaniu.

Ľudská súdržnosť je v opozícii voči pocitu osamelosti ako prejavu krízy moderného človeka. Autor verí, že ľudstvo, tak ako Malý princ, pochopí tajomstvo života a nájde si svoju hviezdu, ktorá ho bude viesť (tzv. aktívny optimizmus).

Tiež si prečítaj: Recenzia: Flanaganovi hraničiari a jedna kráľovská hraničiarka

REKLAMA

Z kompozičného hľadiska má dielo dve roviny:

  1. filozofickú rovinu; človek a svet (priateľstvo, samota, poznávanie …)
  2. epickú rovinu s poetickými prvkami; rozprávanie o havárii, stretnutí s malým princom, príbeh o princovi a ruži, o planétach a ich groteskných obyvateľoch, o Zemi, púštnej líške…

Stručný obsah

Príbeh sa začína udalosťou, keď rozprávač – pilot  uviazol na púšti so svojím havarovaným lietadlom. Autor vychádza  zo svojho vlastného zážitku, keď v roku 1935 spolu so svojím druhým pilotom prežil haváriu lietadla na Sahare, ako o tom píše aj v diele Zem ľudí.

Pilot sa stretáva s malým princom, ktorý sa zo svojej planéty dostal na Zem.

Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceána. Tak si viete predstaviť, aký som bol prekvapený, keď ma na svitaní zobudil čudný hlások. Povedal:

– Prosím… nakresli mi ovečku!

– Čože?

– Nakresli mi ovečku…

Rozprávač strávi na púšti osem dní, počas ktorých sa pokúša opraviť motor a malý princ rozpráva svoj príbeh. Napriek nebezpečenstvu hroziacemu na púšti  opisuje malý princ  svoju planétku, odkiaľ prišiel, rozpráva o ruži, o svojej ceste za priateľstvom, tiež o zvláštnych obyvateľoch planét, ktoré navštívil.

Nerozumie im, a preto hľadá ďalej. Zemepisec mu poradí, aby navštívil Zem, pretože je to zaujímavá planéta. Tu sa okrem pilota stretáva aj s líškou a hadom. Líška ho naučí, čo je to priateľstvo a zodpovednosť.

– Ja som pre teba iba líška podobná stotisícom líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete…

– Začínam rozumieť, – povedal malý princ. – Jestvuje jedna kvetina… myslím, že si ma skrotila…

Princ pochopí, že jeho ruža ho potrebuje, je na ňom závislá. No jediný, kto mu môže umožniť návrat, je had. Malý princ musí opustiť svoju telesnú schránku.

Ideový plán diela definuje citát: „Milovať neznamená pozerať sa jeden na druhého, znamená to, pozerať sa rovnakým smerom.“

Symboly

Púšť je symbolom sveta zničeného vojnou, bezcitnosťou či sebectvom. Je to svet, kde ľudia trpia duchovným smädom.

Studňa – voda v púšti – je symbolom života i nádeje v možnosť znovuzrodenia.

Jedného dňa vyrastie na planéte ruža a princ ju miluje celým svojím srdcom, ale zraňujú ho jej požiadavky a márnomyseľnosť, a tak odíde, opustí svoj asteroid.

„Vtedy som nevedel nič pochopiť! Mal som ju posudzovať podľa skutkov, a nie podľa slov. Zaplavovala ma vôňou a jasom. Nemal som nikdy utiecť! Mal som za jej priehľadnými úskokmi vytušiť, aká je nežná. Kvetiny si tak protirečia! Ale bol som primladý, aby som ju vedel mať rád.“

Ruža je symbolom lásky, ženskosti i krásy. Malý princ spočiatku nechápe vnútornú podstatu krásy. Líška mu neskôr objasní, že skutočná krása je naplnená zmyslom a obsahom. „Tvoja ruža je ti taká drahá, pretože si jej dal celú svoju dušu…“

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Znaky rozprávky v diele

  • fantastická cesta hlavnej postavy
  • rozprávkové postavy (ruža, líška, had)

Vzťah medzi princom a ružou je ale oveľa komplikovanejší, ako vzťah princa a princeznej z rozprávok.

Desivejšou alternatívou rozprávkových netvorov sú ľudia s mŕtvymi dušami, ktorých princ stretáva na svojej púti. Tragédia obyvateľov asteroidov je v tom, že stratili duchovné hodnoty a túžby. Ich existencia je zredukovaná na materiálnu stránku.

„Štvrtá planéta patrila biznismenovi. Ten človek bol taký zaujatý, že po príchode malého princa ani hlavu nezdvihol.

Dobrý deň, – povedal mu malý princ. – Vyhasla vám cigareta.

Tri a dva je päť. Päť a sedem dvanásť. Dvanásť a tri pätnásť. Dobrý deň. Pätnásť a sedem dvadsaťdva. Dvadsaťdva a šesť dvadsaťosem. Nemám čas si ju zapáliť. Dvadsaťšesť a päť tridsaťjeden. Uf! Robí to teda päťstojeden miliónov šesťsto dvadsaťdvatisíc sedemsto tridsaťjeden.

Päťsto miliónov čoho?

Čože? Ty si ešte tu? Päťstojeden miliónov … už neviem čoho… Mám toľko práce! Ja som vážny človek, nezabávam sa táraním hlúpostí! Dva a päť sedem…

Zaujme ťa: Čo je báj?

Téma zla

  • zlo v človeku – vnútorná prázdnota obyvateľov planét zosobňujúcich ľudské zlozvyky

Siedma planéta bola teda Zem.

Zem nie je hocijaká planéta. Je na nej stojedenásť kráľov (nezabúdajúc, prirodzene, na černošských kráľov), sedemtisíc zemepiscov, deväťstotisíc biznismenov, sedem a pol milióna pijanov, tristojedenásť miliónov márnivcov, to znamená asi dve miliardy dospelých.

Ľudia by nemali v dospelosti stratiť čistotu a láskavosť, ktoré ich chránia pred zlom a násilím. Saint-Exupéry nás vyzýva, aby sme so všetkým krásnym zaobchádzali šetrne a nestratili v sebe krásu duše a srdca.

  • všeobecný obraz zla – Zhmotneným obrazom zla sú baobaby. V niektorých interpretáciách diela sú metaforou fašizmu. Ich semená neustále klíčia, predstavujú temnú stránku ľudskej duše. 

…na planéte malého princa sa vyskytovali hrozné semená… boli to semená baobabov. Pôda planéty bola nimi zamorená. Ak sa do baobabu pustíme príliš neskoro, nikdy sa ho už nezbavíme. Zaplní celú planétu. Prevŕta ju svojimi koreňmi. Ak je planéta veľmi malá a ak je baobabov veľmi veľa, roztrhnú ju na kusy.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Zhrnutie

Malý princ je príbehom cestovateľa, ktorý hľadá zmysel života, tajomstvo priateľstva i podstatu lásky. Jeho hlavným cieľom je sebapoznanie. Stelesňuje čisté a nežné detstvo.

Citát na záver 

– Ľudia majú svoje hviezdy, ale ony neznamenajú pre všetkých to isté. Pre jedných, čo cestujú, sú hviezdy sprievodcami. Pre druhých sú iba malými svetielkami. Pre iných, čo sú utečencami, znamenajú problémy. Pre môjho biznismena boli zo zlata. (…) Ty budeš mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať.

Pin It on Pinterest