REKLAMA

Je správny tvar slova hotel v lokáli singuláru v hotely alebo v hoteli? Neživotné podstatné mená zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku sa skloňujú podľa vzoru dub. Skloňovanie neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na -l alebo -r je zložitejšie. Prevažne ide o cudzie alebo prevzaté slová  – hotel, bicykel ,september, kufor, hektár, liter…

Tiež ťa zaujme: Diktáty pre 4. ročník: Pomôžu ti zlepšiť pravopis

Prípony v lokáli singuláru a nominatíve a akuzatíve plurálu

V lokáli singuláru majú tieto slová variantnú príponu -i: v hoteli, bicykli, lokáli, ideáli, cirkulári, septembri, kufri, hektári. Nominatív a akuzatív plurálu má pádovú príponu -y alebo -e podľa toho, či je alebo nie je v slovách pohyblivá samohláska -o alebo -e.

V prípade, že samohláska  -o alebo  -e je nepohyblivá, v N a A plurálu je koncovka -y:

hotel – v hoteli – dva hotely – vidím hotely,

tunel – v tuneli – dva tunely – vidím tunely.

REKLAMA

Prečítaj si aj:  Vybrané slová po b

V slovách s pohyblivou príponou  -o alebo -e  je v N a A plurálu variantná koncovka -e, ktorá sem prešla zo vzoru stroj:

liter – v litri – dva litre – vidím litre,

bicykel – na bicykli – dva bicykle – vidím bicykle.

V slove hotel je teda v lokáli singuláru koncovka -i. Napr.: Bývam v hoteli.

Skloňovanie slova hotel

Skoňovanie v singulári: N hotel, G bez hotela, D k hotelu, A hotel, L o hoteli, I s hotelom.

Skloňovanie v pluráli: N hotely, G bez hotelov, D k hotelom, A hotely, L o hoteloch, I s hotelmi.

Pin It on Pinterest