Niekedy vznikajú pochybnosti, ako používať podstatné meno pani. Je potrebné vedieť, kedy sa slovo pani skloňuje a kedy sa používa v nesklonnej podobe.

Neprehliadni: Vypadlo mi to z pamäti alebo z pamäte?

Slovo pani sa skloňuje, keď vo vete stojí samostatne.

Napr. Dostal som list od tejto panej. Napísala som starej panej. S paňou sme sa už dohodli. 

Slovo pani neskloňujeme, keď sa spája s menom, priezviskom, profesiou, titulom. 

Napr. Dostal som list od pani Elišky. Napísala som mail pani Bukovej. S pani poštárkou sme sa dohodli už včera. 

Správne je: Stretol som paniu. Stretol som pani učiteľku.

Pin It on Pinterest