REKLAMA

Niekedy vznikajú pochybnosti, ako používať podstatné meno pani. Je potrebné vedieť, kedy sa slovo pani skloňuje a kedy sa používa v nesklonnej podobe. 

Prečítaj si tiež: Pretek, preteky alebo závod?

Skloňovanie slova pani

Slovo pani patrí k podstatným menám s nepravidelným skloňovaním. Nie je to teda vzor, pretože sa podľa neho neskloňuje žiadne iné podstatné meno.

                   singulár                                           plurál

N                pani                                                    panie

REKLAMA

G                 panej                                                  paní

D                 panej                                                  paniam

A                 paniu                                                  panie

L               o panej                                              o paniach

I                   paňou                                                paniami

Neprehliadni: Vypadlo mi to z pamäti alebo z pamäte?

Slovo pani sa skloňuje, keď vo vete stojí samostatne. 

Napr. Dostal som list od tejto panej. Napísala som starej panej. S paňou sme sa už dohodli.  

Slovo pani neskloňujeme, keď sa spája s menom, priezviskom, profesiou, titulom.  

Napr. Dostal som list od pani Elišky. Napísala som mail pani Bukovej. S pani poštárkou sme sa dohodli už včera. 

Pin It on Pinterest