Pred sviatkami väčšina ľudí píše svojim blízkym pohľadnice, maily, sms-ky. Niekedy vznikne pochybnosť, či na začiatku písať veľké písmeno alebo malé. Ako sa to teda píše? Je správne Veľkonočné sviatky alebo veľkonočné sviatky?

REKLAMA

Veľká noc

Stačí si zapamätať nasledujúce. Vždy sa píše s veľkým písmenom začiatok viacslovného názvu sviatku, teda oficiálneho názvu uvedeného v kalendári – Veľká noc, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, Veľký piatok.

V prípade slovného spojenia  veľkonočné sviatky ide o označenie niekoľkých dní, toto slovné spojenie sa píše s malým písmenom.  Ak  teda zmeníme názov  Veľká noc na prídavné meno veľkonočný, píše sa s malým písmenom.

Napríklad

Tešíme sa na Veľkú noc. Tešíme sa na veľkonočné sviatky.

Pre veriacich je Veľká noc najdôležitejším sviatkom. Iní si veľkonočné sviatky spájajú s príchodom jari.

Neprehliadni: Najkrajšie veľkonočné priania a pozdravy: Vyber si z TOP vinšov pre každého

sms na Veľkú noc

Kedy sa oslavuje Veľká noc v roku 2024

Ide o pohyblivý sviatok, to znamená, že sa každý rok oslavuje v inom čase, a to v období od 23. marca do 25. apríla. Veľkonočná nedeľa pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne, čiže splne po jarnej rovnodennosti. Od neho sa odráta 40 dní a určí sa dátum Popolcovej stredy. Ňou sa začína pôstne obdobie, ktoré trvá šesť týždňov. V roku 2024 sa Veľkonočná nedeľa slávi 31. marca a Veľkonočný pondelok 1. apríla.

K dôležitým dátumom tohto obdobia sú je aj termín veľkonočných školských prázdnin. Tie začínajú  štvrtok 28. marca a končia 2. apríla 2024. Deti sa do škôl vrátia stredu 3. apríla.

Veľkonočné priania, vinše a pozdravy

K novej jari veľa sily,

by ste v zdraví dlho žili. 

Na Veľkú noc veľa vody, 

spokojnosti a pohody. 

Veselé veľkonočné sviatky Vám praje……

veľkonočný vinš s obrázkom

 

Maľované vajíčko, 

pekný božtek na líčko. 

K tomu zdravia veľa 

na Veľkú noc želá…..

veľkonočné pozdravy

K radu ďalších vinšovníkov

REKLAMA

aj ja podľa dobrých zvykov 

pripojiť sa chcem. 

Pekné sviatky, dobrú zhodu, 

ženám čerstvú, sviežu vodu. 

Mužom tiež nech sladko je, 

nech si prídu na svoje.

veľkonočné priania kresťanské

Prijmi náš pozdrav krátky

na veľkonočné sviatky. 

V zdraví ich v dobrom preži, 

veselý, šťastný, svieži.

 Sviatky plné milosti,

požehnania, hojnosti

 od vzkrieseného Spasiteľa 

rodina naša želá.

Ženám veľa vody,

chlapom veľa vínka, 

deťom nech vo vrecku 

zopár mincí cinká.

veľkonočné obrázky

Sladké koláče, ohybné korbáče, 

vodu studenú,  šunku údenú, 

veľa radosti a málo starostí. 

Prajeme Vám krásnu Veľkú noc.

 

 

Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky, 

veľa zdravia, šťastia a lásky. 

Želáme Vám hojnosti, 

veľa, veľa radosti.

Prečítaj si tiež: Sviatok všetkých svätých, Dušičky, Halloween: Poznáš správny pravopis?

prianie na Veľkú noc obrázok

Korbáč, vodu, kraslíc dosť,

nech prinesie Veľká noc.

Šťastie, zdravie, úsmev v tvári, 

 želáme Vám k sviatku jari.

 

 

Požehnané veľkonočné sviatky,

veľa šťastia, zdravia, lásky, 

želáme Vám hojnosti, 

veľa, veľa radosti.

 

prianie k veľkej noci

Na Veľkú noc v mojom vinši 

nemôže byť pozdrav inší: 

Dobrú kúpačku 

aj s výslužkou do vačku.

Veľká noc ako kresťanský sviatok

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Ide o  pamiatku utrpenia, smrti a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a zároveň je vnímaná ako obnova života, prebúdzajúcej sa prírody, nazývaná aj sviatky jari. Z veľkonočného týždňa  je najdôležitejšie trojdňové obdobie. Začína sa večer na Zelený štvrtok po večernej omši a končí v nedeľnou modlitbou. Veľkonočné sviatky teda tvorí Zelený štvrtok, keď boj Ježiš vydaný kňazom. Pokračuje Veľkým piatkom, keď bol Ježiš odsúdený a ukrižovaný. Bielu sobotu ho uložili do hrobu a na Veľkonočnú nedeľu vstal z mŕtvych.

Pin It on Pinterest