Slovná zásoba spisovnej slovenčiny obsahuje slová kryštál aj krištáľ. Aby sme ich správne zapísali, musíme odlíšiť ich význam. Kryštál alebo krištáľ? Zapamätajte si nasledujúce.

Slovo kryštál s tvrdým y a bez mäkčeňa označuje hmotu s hladkými rovnými plochami a výraznými hranami, útvary tvarom podobné kryštálu. Od neho sú odvodené prídavné mená kryštálový (s pravidelným tvarom) a kryštalický (tvorený kryštálmi).

Napr. Pod čižmami vŕzgali kryštáliky ľadu. Z vrecúška sa vysypal kryštálový cukor. Napísal článok o kryštalických horninách.

Slovo krištáľ s mäkkým i a mäkčeňom pomenúva priesvitnú, bezfarebnú odrodu kremeňa, číre, bezfarebné sklo. Prídavné meno krištáľový sa používa vo význame priezračný, čistý, priehľadný, bezfarebný.

Napr. V horskej studničke vyvierala voda čistá ako krištáľ. Kupovala si vázy z krištáľového skla. Z plných pľúc vdychovali krištáľovo čistý vzduch.

Pin It on Pinterest