REKLAMA

Slovná zásoba spisovnej slovenčiny obsahuje slová kryštál aj krištáľ. Aby sme ich správne zapísali, musíme odlíšiť ich význam. Kryštál alebo krištáľ? Tieto dve slová sú síce veľmi podobné, no nie sú rovnaké ani v písomnej podobe, ani vo výslovnosti. Zapamätajte si nasledujúce.

REKLAMA

Kryštál

Slovo kryštál s tvrdým y a bez mäkčeňa označuje hmotu s hladkými rovnými plochami a výraznými hranami, útvary tvarom podobné kryštálu, teda pravidelný priestorový útvar ohraničený hladkými plochami. Od neho sú odvodené prídavné mená kryštálový (s pravidelným tvarom) a kryštalický (tvorený kryštálmi).

Napríklad

Pod čižmami vŕzgali kryštáliky ľadu. Z vrecúška sa vysypal kryštálový cukor. Napísal článok o kryštalických horninách.

Odvodené slová: kryštalický (kryštalická soľ, kryštalický vápenec), kryštálový (kryštálový cukor), kryštálik, kryštalizovať, kryštalizácia (vznik kryštálu).

Krištáľ

Slovo krištáľ s mäkkým i a mäkčeňom pomenúva priesvitnú, bezfarebnú odrodu kremeňa, číre, bezfarebné sklo. Prídavné meno krištáľový sa používa vo význame priezračný, čistý, priehľadný, bezfarebný.

Napríklad

V horskej studničke vyvierala voda čistá ako krištáľ. Kupovala si vázy z krištáľového skla. Z plných pľúc vdychovali krištáľovo čistý vzduch. Priezračný kremeň sa volá krištáľ.

Odvodené slová: krištáľový , krištáľovo čistý.

Pin It on Pinterest