3. Rozkazovacie vety vyjadrujú výzvu na činnosť. Slovesný tvar má najčastejšie rozkazovací spôsob. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Odíď! Utekajte! Držte sa za ruky!

REKLAMA

4. Želacie vety sú výzvy (želania), aby sa niečo stalo alebo nestalo. Na rozdiel od  rozkazovacích sa spravidla neobracajú na určitého adresáta. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Kiež by sa to podarilo! Bárs by sa ti to podarilo! Nech už prestane pršať.

Vo všetkých typoch viet sa vyskytujú zvolacie vety. Sú prejavom citovej stránky. Ó, to je krása! Vari mi závidíš ten úspech?! (melódia stúpavá, stúpavo-klesavá)

Pozri aj: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]b) Dopĺňacia otázka má na konci vety klesavú melódiu. Na začiatku vety je opytovacie zámeno. Kde si bol? Prečo ste nezavolali? Čo si o tom myslíš?

3. Rozkazovacie vety vyjadrujú výzvu na činnosť. Slovesný tvar má najčastejšie rozkazovací spôsob. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Odíď! Utekajte! Držte sa za ruky!

4. Želacie vety sú výzvy (želania), aby sa niečo stalo alebo nestalo. Na rozdiel od  rozkazovacích sa spravidla neobracajú na určitého adresáta. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Kiež by sa to podarilo! Bárs by sa ti to podarilo! Nech už prestane pršať.

Vo všetkých typoch viet sa vyskytujú zvolacie vety. Sú prejavom citovej stránky. Ó, to je krása! Vari mi závidíš ten úspech?! (melódia stúpavá, stúpavo-klesavá)

Pozri aj: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]a) Zisťovacia otázka má na konci vety stúpavú  melódiu. Odpoveď na ňu je áno alebo nie. Vieš už o tom? Pomôžete nám? 

b) Dopĺňacia otázka má na konci vety klesavú melódiu. Na začiatku vety je opytovacie zámeno. Kde si bol? Prečo ste nezavolali? Čo si o tom myslíš?

3. Rozkazovacie vety vyjadrujú výzvu na činnosť. Slovesný tvar má najčastejšie rozkazovací spôsob. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Odíď! Utekajte! Držte sa za ruky!

4. Želacie vety sú výzvy (želania), aby sa niečo stalo alebo nestalo. Na rozdiel od  rozkazovacích sa spravidla neobracajú na určitého adresáta. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Kiež by sa to podarilo! Bárs by sa ti to podarilo! Nech už prestane pršať.

Vo všetkých typoch viet sa vyskytujú zvolacie vety. Sú prejavom citovej stránky. Ó, to je krása! Vari mi závidíš ten úspech?! (melódia stúpavá, stúpavo-klesavá)

Pozri aj: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]2. Opytovacie vety vyzývajú na odpoveď. Rozlišujeme dva druhy:

a) Zisťovacia otázka má na konci vety stúpavú  melódiu. Odpoveď na ňu je áno alebo nie. Vieš už o tom? Pomôžete nám? 

b) Dopĺňacia otázka má na konci vety klesavú melódiu. Na začiatku vety je opytovacie zámeno. Kde si bol? Prečo ste nezavolali? Čo si o tom myslíš?

3. Rozkazovacie vety vyjadrujú výzvu na činnosť. Slovesný tvar má najčastejšie rozkazovací spôsob. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Odíď! Utekajte! Držte sa za ruky!

4. Želacie vety sú výzvy (želania), aby sa niečo stalo alebo nestalo. Na rozdiel od  rozkazovacích sa spravidla neobracajú na určitého adresáta. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Kiež by sa to podarilo! Bárs by sa ti to podarilo! Nech už prestane pršať.

Vo všetkých typoch viet sa vyskytujú zvolacie vety. Sú prejavom citovej stránky. Ó, to je krása! Vari mi závidíš ten úspech?! (melódia stúpavá, stúpavo-klesavá)

Pozri aj: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Modálnosť predstavuje vyjadrenie postoja hovoriaceho k výpovedi. Tomu zodpovedajú štyri základné typy viet.

1. Oznamovacie vety podávajú informáciu o niečom. Na konci oznamovacích viet sa píše bodka. Na konci vety je melódia klesavá. Prídem. Hudba hrá a hostia sa zabávajú. Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

2. Opytovacie vety vyzývajú na odpoveď. Rozlišujeme dva druhy:

a) Zisťovacia otázka má na konci vety stúpavú  melódiu. Odpoveď na ňu je áno alebo nie. Vieš už o tom? Pomôžete nám? 

b) Dopĺňacia otázka má na konci vety klesavú melódiu. Na začiatku vety je opytovacie zámeno. Kde si bol? Prečo ste nezavolali? Čo si o tom myslíš?

3. Rozkazovacie vety vyjadrujú výzvu na činnosť. Slovesný tvar má najčastejšie rozkazovací spôsob. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Odíď! Utekajte! Držte sa za ruky!

REKLAMA

4. Želacie vety sú výzvy (želania), aby sa niečo stalo alebo nestalo. Na rozdiel od  rozkazovacích sa spravidla neobracajú na určitého adresáta. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Kiež by sa to podarilo! Bárs by sa ti to podarilo! Nech už prestane pršať.

Vo všetkých typoch viet sa vyskytujú zvolacie vety. Sú prejavom citovej stránky. Ó, to je krása! Vari mi závidíš ten úspech?! (melódia stúpavá, stúpavo-klesavá)

Pozri aj: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Vety rozdeľujeme podľa zloženia, členitosti a modálnosti (postoja hovoriaceho, spôsobu, zámeru). Modálnosť predstavuje vyjadrenie postoja hovoriaceho k výpovedi. Tomu zodpovedajú štyri základné typy viet.

1. Oznamovacie vety podávajú informáciu o niečom. Na konci oznamovacích viet sa píše bodka. Na konci vety je melódia klesavá. Prídem. Hudba hrá a hostia sa zabávajú. Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

2. Opytovacie vety vyzývajú na odpoveď. Rozlišujeme dva druhy:

a) Zisťovacia otázka má na konci vety stúpavú  melódiu. Odpoveď na ňu je áno alebo nie. Vieš už o tom? Pomôžete nám? 

b) Dopĺňacia otázka má na konci vety klesavú melódiu. Na začiatku vety je opytovacie zámeno. Kde si bol? Prečo ste nezavolali? Čo si o tom myslíš?

3. Rozkazovacie vety vyjadrujú výzvu na činnosť. Slovesný tvar má najčastejšie rozkazovací spôsob. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Odíď! Utekajte! Držte sa za ruky!

4. Želacie vety sú výzvy (želania), aby sa niečo stalo alebo nestalo. Na rozdiel od  rozkazovacích sa spravidla neobracajú na určitého adresáta. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Kiež by sa to podarilo! Bárs by sa ti to podarilo! Nech už prestane pršať.

Vo všetkých typoch viet sa vyskytujú zvolacie vety. Sú prejavom citovej stránky. Ó, to je krása! Vari mi závidíš ten úspech?! (melódia stúpavá, stúpavo-klesavá)

Pozri aj: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Veta je základná jednotka reči. Je významovo ucelená, gramaticky organizovaná a zvukovo uzavretá jednotka jazyka. Vety rozdeľujeme podľa zloženia, členitosti a modálnosti (postoja hovoriaceho, spôsobu, zámeru)Modálnosť predstavuje vyjadrenie postoja hovoriaceho k výpovedi. Tomu zodpovedajú štyri základné typy viet.

1. Oznamovacie vety podávajú informáciu o niečom. Na konci oznamovacích viet sa píše bodka. Na konci vety je melódia klesavá. Prídem. Hudba hrá a hostia sa zabávajú. Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

2. Opytovacie vety vyzývajú na odpoveď. Rozlišujeme dva druhy:

a) Zisťovacia otázka má na konci vety stúpavú  melódiu. Odpoveď na ňu je áno alebo nie. Vieš už o tom? Pomôžete nám? 

b) Dopĺňacia otázka má na konci vety klesavú melódiu. Na začiatku vety je opytovacie zámeno. Kde si bol? Prečo ste nezavolali? Čo si o tom myslíš?

3. Rozkazovacie vety vyjadrujú výzvu na činnosť. Slovesný tvar má najčastejšie rozkazovací spôsob. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Odíď! Utekajte! Držte sa za ruky!

4. Želacie vety sú výzvy (želania), aby sa niečo stalo alebo nestalo. Na rozdiel od  rozkazovacích sa spravidla neobracajú na určitého adresáta. Melódia na konci vety je klesavá a píše sa výkričník. Kiež by sa to podarilo! Bárs by sa ti to podarilo! Nech už prestane pršať.

Vo všetkých typoch viet sa vyskytujú zvolacie vety. Sú prejavom citovej stránky. Ó, to je krása! Vari mi závidíš ten úspech?! (melódia stúpavá, stúpavo-klesavá)

Pozri aj: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

 

Pin It on Pinterest