Z hľadiska dobového výskytu sa slovná zásoba rozdeľuje na:

  1. neologizmy,
  2. zastarané slová, archaizmy, historizmy.

Neologizmy sú nové slová, ktoré vznikajú, aby označili novovzniknuté veci a skutočnosti. Súvisia s rozvojom vedy, techniky, so spoločenskými a politickými zmenami. Napr.: čip, web, mailovať, hacker.

Zastarané slová sa ešte používajú, niektoré sú ešte spisovné, považujú sa za nemoderné. Používa ich staršia generácia. Napr.: okázalý, peňažitý, banovať, šanovať.

Tiež sa oplatí prečítať: Synonymá, antonymá, homonymá: Definície a príklady

Archaizmy sú slová, ktoré sa už nepoužívajú, lebo ich nahradili iné pomenovania. Napr.: apatieka – lekáreň, mravy – správanie, lučba – chémia, vakácie – prázdniny.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Historizmy sú slová, ktoré sa nepoužívajú, lebo vec, jav, skutočnosť, ktorú pomenúvali, už neexistuje, nepoužíva sa. Napr. dereš, dežma, dráb, hintov.

Pin It on Pinterest