Slovesá rozdeľujeme na plnovýznamové a neplnovýznamové. Plnovýznamové slovesá samostatne alebo spolu s predmetom vyjadrujú dej – činnosť alebo stav. Napr. čítať (knihu), kúpiť (ovocie), starnúť.

Neplnovýznamové slovesá majú gramatické kategórie ako plnovýznamové, nemajú úplný význam. Delia sa na:

 

  • Fázové slovesázačať, začínať, ostať, ostávať, prestať, prestávať. Spájajú sa s plnovýznamovým slovesom v neurčitku a označujú začiatok, trvanie alebo dokončenie deja. Napr. Začali cvičiť. Zostal sedieť na mieste. Prestala sa na nás usmievať.
  • Modálne slovesá smieť, musieť, mať, môcť, chcieť, dať. Vyjadrujú možnosť alebo nemožnosť deja. Napr. Nesmieš zabudnúť na stretnutie! Môžeš mi podať knihu? Musíme sa stretnúť.
  • Limitné slovesá – ísť, mať. Vyjadrujú začiatočnú fázu deja.

Pin It on Pinterest